Tjonger

rivier in Nederland

De Tjonger of Kuinder (officieel: De Tsjonger of De Kuunder, Stellingwerfs: Kuunder, Fries: De Tsjonger) is een riviertje dat door de Nederlandse provincie Friesland loopt, van zuidoost naar het zuiden. De Tjonger maakt samen met de Opsterlandse Compagnonsvaart deel uit van de Friese Turfroute.

Tjonger
De Tsjonger
loop van de Tsjonger
Lengte 41,7 km
Bron Opsterlandse Compagnonsvaart (Boven Tjonger)
Monding Bij of Tusschenlinde bij Schoterzijl
Zijrivieren Kleindiep
Stroomt door Friesland
Bevaarbaar 41,7
De Tjonger met schutsluis
Portaal  Portaalicoon   Geografie
Het Taalgrensmonument bij de Tjonger

TjongervalleiBewerken

Tussen Mildam en Makkinga is de Tjongervallei een open biotoop met een unieke flora en fauna. Weidevogels als wulp, grutto, scholekster, kemphaan, leeuwerik, kievit, gele kwikstaart en patrijs nestelden hier tot het begin van de 21e eeuw. Vanaf 2010 zijn ze minder waargenomen.

LoopBewerken

De Tjonger is 41,7 kilometer lang, maar inclusief de bovenloop, de Boven Tjonger (ook wel gespeld als Boven-Tjonger of Boventjonger) en de benedenloop de Bij of Tusschenlinde, is de Tjonger ongeveer vijftig kilometer lang.

BovenlopenBewerken

De Tjonger ontspringt bij de Drentse grens, ongeveer tussen Haule in de gemeente Ooststellingwerf en Veenhuizen in de gemeente Noordenveld in Drenthe, waar nu het Haulerdiep (Hauler Diep) ligt. Daarna volgt de Boven Tjonger. Bij Oosterwolde kruist dit riviertje het Grootdiep. Verderop gaat de Tjonger middels een duiker onder de Opsterlandse Compagnonsvaart (Opsterlânske Kompanjonsfeart) door.

Behalve de Boventjonger zijn ook het Grootdiep en het Kleindiep bovenlopen van de Tjonger. Deze riviertjes zijn grotendeels gekanaliseerd en vanwege de natuurlijke stuwen niet bevaarbaar.

Kuinder of TjongerBewerken

De hoofdstroom van de Tjonger begint vanaf de Boventjonger bij het kruisen van de Opsterlandse Compagnonsvaart. Daarvandaan loopt de rivier naar het westen en gaat langs natuurgebied Delleboersterheide. Daarna kruist het de N353. Langs deze weg loopt het kanaal Prinsenwijk (Preenzewiek) in zuidelijke richting naar Oldeberkoop. Naar het westen gaat de Tjonger door de polder Tjongerdellen. Bij Mildam ligt er een brug en even verder staat de Tjongermolen.

Bijna een kilometer verderop is er verbinding met het kanaal Prinsenwijk (Prinsewyk) dat in noordelijke richting door Oudeschoot/Oranjewoud loopt. Het kruist Rijksweg 32 en de spoorbrug aan de zuidzijde van Oudeschoot/Heerenveen en loopt in zuidwestelijke richting. De Engelenvaart (Engelenfeart) loopt in noordelijke richting naar Nieuweschoot en de Schipsloot loopt in zuidoostelijke richting langs Nijelamer naar Wolvega.

Daar voorbij kruist de Tjonger met de Broeresloot of Vierhuistervaart (Broeresleat of Fjouwerhúster Feart), Jonkers- of Helomavaart (Jonkers- of Helomavaort) en Pier Christiaansloot (Pier Christiaanssleat). Vervolgens gaat de Tjonger naar het zuiden, langs natuurgebied de Brandemeer en door Het Wijd Daarna langs Langelille naar de oude sluis in Schoterzijl.

BenedenlopenBewerken

Voorbij Schoterzijl gaat de Tjonger als de Bij of Tusschenlinde verder naar Slijkenburg, waar de rivier aanvankelijk in de Linde uitkwam. De Linde maakt tussen Slijkenburg en Kuinre gebruik van de oude stroom van Tjonger, tegenwoordig van het oostelijke gelegen Nieuwe Kanaal, waar de Tjonger vroeger bij Kuinre uitmondde in de Zuiderzee. Via Schoterzijl had de Tjonger ook een rechtstreekse verbinding met de Zuiderzee. Bij Kuinre ligt de Oude Kuinre, een restant van een aloude benedenloop van de Tjonger.

Door de aanleg van de Noordoostpolder zijn de mondingen geblokkeerd. Water uit de Tjonger komt sindsdien tot afvoer via de Friese boezem, onder andere door de Tsjerk Hiddessluizen bij Harlingen en het J.L. Hooglandgemaal bij Stavoren.

KanalisatieBewerken

De Tjonger is van de Opsterlandse Compagonsvaart tot aan bij Rotstergaast over een lengte van 35 kilometer gekanaliseerd. De kanalisatie vond plaats tussen 1886-1888 ten behoeve van scheepvaart en ontwatering, waardoor voor dit gedeelte ook vaak gesproken wordt van het Tjongerkanaal.

Behoudens enkele meanders die geïsoleerd in natuurterreinen liggen, is er van het oorspronkelijk kronkelige tracé weinig overgebleven. Ten noorden van de oorspronkelijke Tjonger liggen hier en daar rivierduintjes, waarvan de Kiekenberg bij Oudehorne als de fraaiste wordt ervaren. Bij Ketliker Skar ligt de Tjongerdellen, een polder in de vallei waarin ooit de hevig slingerende Tjonger gelegen heeft.

SluizenBewerken

In het Tjongerkanaal liggen drie grote sluizen: Sluis I, II en III. Bij deze sluizen staan pompen om bij lage waterstand gebiedseigen water terug te pompen ten behoeve van de recreatievaart.

Via Sluis III is er toegang tot de Opsterlandse Compagnonsvaart. Naast Sluis III ligt een sifon onder de Opsterlandse Compagnonsvaart door. Deze verbindt de Tjonger met zijn bovenloop de Boven Tjonger. Door de duiker wordt voorkomen dat gebiedsvreemd water in de Tjonger terechtkomt. Een voormalige sluis in de Tjonger is de oude Schoterzijl, gelegen bij de gelijknamige buurtschap Schoterzijl.

Archeologie: TjongercultuurBewerken

Binnen de archeologie is de zogeheten Tjongercultuur als onderdeel van de Federmessercultuur bekend. Amateurarcheologen vonden in de jaren dertig van de twintigste eeuw op enkele plaatsen langs de Tjonger vuurstenen werktuigen van jager-verzamelaars die hier kampementen hadden tegen het einde van laatste ijstijd (12.000 jaar geleden). Bekende pleisterplaatsen van deze oerjagers zijn Jardinga en Lochtenrek, tussen Oosterwolde en Makkinga. Een site van een nog oudere cultuur uit het laat-paleolithicum, van rendierjagers van de Hamburgcultuur, is nabij Lochtenrek aangetroffen. De N381-brug over de Tjonger is in 2017 verfraaid met de naam Lochtenrek.

Taalgrens en naamBewerken

De Tjonger vormt een taalgrens: globaal kan gesteld worden dat het Friese taalgebied ten noorden ervan ligt, het Stellingwerfse taalgebied (Nedersaksisch) ten zuiden ervan. Uitzondering zijn de zuidelijke vervenersdorpen Appelscha en Ravenswoud, waar vooral de oudere inwoners Fries spreken. Elk taalgebied had zijn eigen naam met daarnaast de formele Nederlandse naam.

De Topografische Dienst van Kadaster Geo-Informatie vermeldt het water als Kuinder of Tjonger.[1] De naam De Tsjonger of De Kuunr geldt sinds 15 maart 2007 als de officiële naam. De Stellingwerfse naam Kuunder is sinds 15 maart 2007 ook de officiële naam van de Boven Tjonger.[2]

Zie ookBewerken

Zie de categorie Tjonger van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.