Aquaducten in Friesland

Wikimedia-lijst

Aquaducten in Friesland geeft een overzicht van de veertien aquaducten in de provincie Friesland. Vijf aquaducten maakten deel uit van het Friese Merenproject.

Tabel aquaducten (chronologisch)Bewerken

Jaar Naam Plaats Weg Water Afbeelding
1978 Prinses Margriettunnel Uitwellingerga A7 Prinses Margrietkanaal  
1993 Akwadukt Mid-Fryslân Grouw A32 Prinses Margrietkanaal  
1996 Leppa Akwadukt Akkrum A32 Boorne  
2003 Houkesloot Aquaduct Sneek N354 Houkesloot  
2007 Ee Aquaduct Woudsend N928 Ee  
2007 Galamadammen Akwadukt Galamadammen (Koudum) N359 Johan Frisokanaal.  
2007 Jeltesleat Akwadukt Hommerts N354 Jeltesloot  
2007 Aquaduct Langdeel Leeuwarden N31 Langdeel  
2008 Aquaduct De Geeuw Sneek N7 Geeuw  
2014 Richard Hageman Aquaduct Leeuwarden N31 Van Harinxmakanaal  
2014 Margaretha Zelle Akwadukt Leeuwarden Fahrenheitweg/ Johannes Brandsmaweg Van Harinxmakanaal  
2016 Hendrik Bulthuis Akwadukt Bergum N356 Kromme Ee  
2017 M.C. Escher Akwadukt Leeuwarden Drachtsterweg Van Harinxmakanaal  
2017 Akwadukt Van Harinxmakanaal Harlingen N31 Van Harinxmakanaal  

KaartBewerken