Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20200415


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2022

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 15/04; af te handelen vanaf 29/04Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Patricia Bianca LachmanBewerken

WIU: Losse flodder  Erik Wannee (overleg) 15 apr 2020 06:46 (CEST)

Geuwegd wegens geen zinvolle inhoud. Een enkele zin met schrijffouten en zonder leestekens.  DirkVE overleg 15 apr 2020 08:18 (CEST)
  Opmerking Artikel werd op 25 apr 2020 opnieuw aangemaakt en diezelfde dag ook opnieuw genomineerd.  Erik Wannee (overleg) 27 apr 2020 21:13 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: omdat het artikel opnieuw ter beoordeling ligt, heb ik deze nominatie doorgestreept. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 18:54 (CEST)

Rembrandtplein (Leiden)Bewerken

WIU: Kennelijk is het de bedoeling dat andere mensen er een echt artikel van gaan maken...  Erik Wannee (overleg) 15 apr 2020 07:08 (CEST)

Nuweg wegens geen zinvolle inhoud. Sloeg nergens op, ik denk niet dat Rembrandt van Rijn op dit plein geboren is zoals in deze eenzinner vertelt.  DirkVE overleg 15 apr 2020 08:20 (CEST)
Volgens Erfgoed Leiden (https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/1001-vr-geboortehuis-rembrandt-1-weddesteeg) is hij geboren in de Weddesteeg, wat pal naast het plein ligt. Dus in zekere zin is hij er min of meer op geboren. Mondo (overleg) 15 apr 2020 17:19 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel was reeds genuwegd. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 18:54 (CEST)

Ex-Jehova's getuigenBewerken

(Eerst geplaatst op Overleg:Ex-Jehova's getuigen, zie ook reacties daar) Bij herlezen van dit artikel bekroop mij wederom twijfel of dit artikel behouden moet blijven. Ik denk van niet en wel om volgende redenen:

Netto houden we dan een lijstje over met 4 verder volstrekt onbekende en niet-encyclopedische Nederlanders die ooit Jehova's getuigen waren, maar nu niet meer. Een sectie met een hoog Man bijt hond-gehalte. Plus een lijstje (semi-)autobiografieën waarvan het encyclopedische belang uiteenloopt van nul (Jana Frey, J.W. Kuchler) tot onmisbaar (Raymond Franz). De encyclopedisch relevante worden allemaal genoemd in de voetnoten van het hoofdartikel Jehova's getuigen.

Samenvattend en concluderend:

 • Het artikel bevat slechts weinig informatie die niet ook in andere artikelen kan worden gevonden
 • De informatie die niet in andere artikelen kan worden gevonden is encyclopedisch niet relevant
 • Er is geen interwiki, dus geen vergelijkbaar artikel op een Wikipedia in welke ander taalgebied dan ook
 • Als we artikelen over ex-leden van religieuze bewegingen belangrijk vinden, dan ook een artikel ex-katholieken, ex-baptisten, ex-moslims, ex-boeddhisten, etc.?

Bertrand77 (overleg) 15 apr 2020 08:56 (CEST)

@Bertrand77:, plaats je ook nog een nominatiesjabloon op de pagina? Anders zal ik deze nominatie door moeten strepen omdat het een onvolledige nominatie is. Dqfn13 (overleg) 15 apr 2020 10:36 (CEST)
Heb ik zojuist gedaan. Vinvlugt (overleg) 15 apr 2020 12:19 (CEST)
  Voor verwijderen - geheel eens met Bertrand77. Vinvlugt (overleg) 15 apr 2020 12:19 (CEST)
  Voor verwijderen per eerste twee argumenten. De laatste twee argumenten zijn zwaar invalide, en mogen nooit ter verdediging van een verwijder-nominatie worden ingezet. Edoderoo (overleg) 15 apr 2020 12:34 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: per hierboven gegeven (eerste twee) argumenten, artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 18:54 (CEST)

Lijst van geïnfecteerde personen tijdens de coronapandemieBewerken

 • Ik had eerst genomineerd voor directe verwijdering, omdat bronverwijzingen ontbraken. Direct daarna zijn die toegevoegd. Ook ben ik met een botte bijl door het artikel heen gegaan, en heb geprobeerd alles te verwijderen waarbij ik niet overtuigd ben van de betrouwbaarheid van de opgegeven bron. De vraag blijft staan of het wenselijk is om mensen te labelen op basis van een medisch gegeven. Het lijkt me in strijd met de geest van WP:BLP. Josq (overleg) 15 apr 2020 10:35 (CEST)
 •   Voor verwijderen - het gaat hier meestal om een relatief klein detail van iemands leven, omdat de meeste mensen hooguit slechts griepachtige verschijnselen krijgen. Op een enkele uitzondering na is het krijgen van een infectie voor de meeste mensen maar een kleine gebeurtenis en daardoor is volgens mij de Wikipedia:Balans zoek. Romaine (overleg) 15 apr 2020 10:28 (CEST)
  • PS: Indien op basis van betrouwbare bronnen samengesteld, waarbij beroemdheden ook nog eens zelf bekend hebben gemaakt het virus opgelopen te hebben, zie ik WP:BLP niet als verwijderreden. Romaine (overleg) 15 apr 2020 10:31 (CEST)
 •   Voor verwijderen - mensen worden niet bekend omdat ze ziek zijn (uitzonderingen daargelaten) deze mensen waren al bekend en zijn door hun ziekte niet bekender geworden. Deze lijst heeft behalve een zeer hoog roddelgehalte geen enkele meerwaarde voor de artikelen over de coronacrisis. Het verschaft ook geen kennis, anders dan dat wat we bij de kapper of de schoonheidsspecialist kunnen gebruiken. Deze lijst heeft nul-komma-niks met een encyclopedisch artikel te maken. Het is wel een begin voor een hellend vlak: lijst van aids-geïnfecteerden, lijst van mensen met diabetes type I, etc. Dqfn13 (overleg) 15 apr 2020 10:34 (CEST)
 •   Voor verwijderen geen relevante informatie naar mijn mening dat een aantal mensen een tijdlang ... maar wel tijdelijk... eenzefde ziekte hebben gehad. Bovendien sterke verschillen in de ernst van de ziekte, dus de mensen op de lijst hebben weinig gemeenschappelijk   . Elly (overleg) 15 apr 2020 10:36 (CEST)
 •   Voor verwijderen - Dit zijn vooral mensen die door hun functie de mogelijkheid hebben gehad zich te laten testen zonder dat ze zich ziek voelen. Verder vraag ik me af of het met de strenge privacy regels wel is toegestaan dat deze medische gegevens op deze manier gepubliceerd worden. Behanzane (overleg) 15 apr 2020 10:49 (CEST)
 •   Voor verwijderen - Recent bleek overduidelijk uit een discussie in De Kroeg dat er geen consensus is voor een dergelijke lijst. Dat blijkt ook uit de hernieuwde discussie aldaar (hier). Het is dan ongewenst om alsnog een dergelijke pagina te plaatsen. De inhoud tart de privacy, is niet-encyclopedisch en is voer voor voyeurs. Degene die dit lemma begon, was verder bekend met de discussie in De Kroeg, aangezien hij een van de deelnemers daaraan was. Het lemma dient dan ook per direct verwijderd te worden. Het doet er niet toe of dit verzoek aan de nuweg-regels voldoet, hier geldt WP:NAR.HT (overleg) 15 apr 2020 10:45 (CEST)
  •   Opmerking - over WP:NAR, op Wikipedia:Wat "negeer alle regels" betekent staat wat het niet betekent: "Negeer alle regels" voldoet niet als antwoord wanneer iemand je vraagt waarom je een regel overtreden hebt. (of in dit geval wilt overtreden). NAR is hier dus niet van toepassing. Tevens: er wordt in de Kroegdiscussie door HT meermaals verwezen naar "die andere discussie" waar consensus uit zou blijken, waarbij verschillende gebruikers hebben gevraagd waar die discussie te vinden is waaruit die discussie blijkt: nog steeds geen antwoord gekregen! Dus ook hier nog maar eens: waar staat die discussie die in de Kroeg genoemd wordt waaruit consensus zou blijken? Romaine (overleg) 15 apr 2020 11:17 (CEST)
@Romaine Ik heb het nimmer over enige consensus gehad, evenmin heb ik ergens geweigerd antwoord te geven. Ik kan echter niet altijd stante pede antwoord op een vraag geven. Ik heb nog andere bezigheden dan Wikipedia. De discussies vind je in De Kroeg. Zie mijn link hierboven. De eerste begon op 27 maart en eindigde een dag later en begint met de kop Coronaslachtoffers krijgen een naam. Vervolgens is er op 14 april onder de kop die ik zonet geef opnieuw een discussie gestart met als titel: Artikel in hoofdnaamruimte, Lijst van coronapandemieslachtoffers. Gezien de tijd ertussen, het andere onderwerp (er is nu al een lemma, twee zelfs), beschouw ik dat als een nieuwe discussie, maar als je wilt kan je het ook als een voorzetting van de eerdere zien. Enfin, uit die van 27-28 maart en uit die van 14-15 april blijkt dat er géén consensus is om een dergelijke lijst te beginnen: een deel is voorstander en een deel is tegenstander. Dat is voldoende om dan géén lemma te beginnen. Waarom voeren we dan anders discussies? Dat er consensus zou moeten zijn om een bepaald lemma niet te beginnen (dus iedereen of bijna iedereen moet het daarmee eens zijn) is niet aan de orde. Op die manier hoef je anders maar je poot stijf te houden - wat nu gebeurt - en kan je alsnog je eigen ding doen, wat sommigen dus nu aan het doen zijn. HT (overleg) 15 apr 2020 12:11 (CEST)
Je hebt het meermaals over consensus gehad, zie linkjes hieronder. Technisch is het inderdaad niet weigeren antwoord te geven, ondanks dat er 4x gevraagd wordt blijft een antwoord waar het te vinden is nog steeds ontbrekend. Je beweert dat het in de Kroeg te vinden is, maar daar kan ik het niet vinden (en andere gebruikers vragen hetzelfde en kunnen het ook niet vinden). Een discussie is geen consensus. Consensus is een algemene brede overeenstemming over iets, in de Kroeg zie ik die algemene overeenstemming niet. (Die algemene overeenstemming zie ik nu op deze nominatiepagina wél.)
Op 14 apr 2020 22:59 schrijft HT: "We hebben het toch al eerder gehad over dergelijke lijsten en dat daarover geen consensus is."
Op 14 apr 2020 23:40 wordt gevraagd: "Consensus? Welke consensus?"
Op 15 apr 2020 09:14 schrijft HT: "De aanmaak van een lemma over een lijst van coronapandemieslachtoffers is hier besproken vanaf 27 maart 13 uur." en "Als er binnen de gemeenschap overduidelijk geen consensus is voor een dergelijk lemma, dan moet zo'n pagina niet begonnen worden."
Maar in die genoemde discussie wordt er helemaal geen brede conclusie over een dergelijke lijst getrokken.
15 apr 2020 10:08 wordt wederom gevraagd: "Was er daar consensus dat het artikel niet opgestart mocht worden?"
En die vraag wordt nog een keer gesteld als antwoord uitblijft. Romaine (overleg) 17 apr 2020 05:04 (CEST)
Nogmaals, ik heb het er nooit over gehad dat er ergens "consensus" zou zijn. Laat dan zien waar ik dat meld. Ik heb het er alleen over gehad dat er over het plaatsen van een dergelijke lemma "geen consensus" is. Feitelijk hoeven we het in De Kroeg nooit meer over iets te hebben. Iedereen kan blijkbaar gewoon op basis van VJVEGJG alsnog doen waar ze zin in hebben. Dat is wel zo makkelijk. Lange leve de lol, kunnen we wel gebruiken in deze barre tijden. mvg. HT (overleg) 17 apr 2020 07:50 (CEST)
 •   Voor verwijderen - onthutsend, hoe Wikidata zich lijkt te lenen voor allerlei privacygevoelige vastleggingen. Snel weg met deze lijst, en dan de discussie over de rol van Wikidata maar eens voeren. Vinvlugt (overleg) 15 apr 2020 11:35 (CEST)
 •   Voor verwijderen - Encyclopedische waarde? Ik zie het niet. Dergelijke lijsten komen bij mij vooral over als een vorm van ramptoerisme en sensatiezucht. Noem het woord 'corona' en we produceren meteen glazenbol-artikelen, luchtfietserij, opiniestukken, en lijstjes-voor-bij-de-kapper (nou ja, de kapper is nog even dicht...). Elke vorm van terughoudendheid lijkt te zijn verdwenen zodra het over corona gaat. De door ons zo belangrijk geachte balans in biografieën wordt in een dergelijke lijst volledig genegeerd, want de personen worden gereduceerd tot 'persoon X had ziekte Y'. Verder maak ik me zorgen over het zo grootschalig verzamelen en publiceren van privacygegevens in databases: is die verzamelwoede nu echt nodig om een encyclopedie te schrijven? En in hoeverre is alle informatie eigenlijk geverifieerd in betrouwbare bronnen? Thieu1972 (overleg) 15 apr 2020 11:47 (CEST)
 •   Voor verwijderen - deze discussie zou ook aanleiding kunnen zijn om eens kritisch te kijken naar het wel erg naiëve excuus waarmee geregeld onencyclopedische (en in dit geval bovendien ontoelaatbare) inhoud wordt goedgepraat, namelijk: 'mensen vinden het interessant'. Marrakech (overleg) 15 apr 2020 11:54 (CEST)
 •   Voor verwijderen - Ten eerste vind ik dit onethisch en het zou bij medische professionals zelfs ontoelaatbaar zijn. Ten tweede kunnen mensen van alles en nog wat onder de leden hebben, dus dit toelaten opent de deuren van deze wikipedia om weer allerlei lijstjes samen te stellen op basis van wikidata. Als de bron in wikidata obscuur is, dan importeer je hier ook nog eens fouten. Het zou hier eens om kwaliteit ipv kwantiteit moeten draaien. Het zou een nuweg moeten zijn! De Geo (overleg) 15 apr 2020 14:58 (CEST)
 •   Voor verwijderen - levende personen vermelden op basis van een opgelopen ziekte lijkt me ongepast (denk o.a. aan BLP). - Robotje (overleg) 15 apr 2020 15:28 (CEST)
 •   Voor verwijderen Privacyschending. Malinka1 (overleg) 15 apr 2020 16:56 (CEST)

 • Verwijderd per WP:SNEEUW: er is geen schijn van kans dat deze lijst behouden gaat worden. Wutsje 15 apr 2020 20:25 (CEST)
  • Als sneeuw voor de zon verdwenen. Tina 15 apr 2020 20:33 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel was reeds verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 18:54 (CEST)

Matthias Dobbelaere-WelvaertBewerken

NE – Bekend vanwege één gebeurtenis, de meeste bronnen gaan dan ook over die zaak of over het door onderwerp opgezette bureau. Artikel is niet door een moderator hernoemd, maar door een auteur die in iemand anders' naamruimte heeft zitten werken. Dqfn13 (overleg) 15 apr 2020 10:22 (CEST)

Ik ging het zelf schrijven, maar vond iemands werk en heb het gerecupereerd en opgeschoond.
Onderwerp schrijft tegenwoordig vaak "expert"-stukken voor VRT NWS. M!dgard (overleg) 15 apr 2020 11:12 (CEST)
  Tegen verwijderen relevante speler in de privacydiscussies in B SpamHunters (overleg) 28 apr 2020 08:50 (CEST)
  Voor verwijderen kwam al bekend voor en dat klopte dus ook TBP 20191022. Ik zie nog steeds de relevantie niet helder, inderdaad bekend van 1 zaak en schrijft verder opiniestukken. Bronnen echt over de man zelf zijn er verder ook niet. - Agora (overleg) 28 apr 2020 18:30 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: hij komt in uiteenlopende media aan bod, wordt geïnterviewd, schrijft opiniestukken, wordt als deskundige gevraagd, wordt beschreven als ondernemer. Dus m.i. is hij niet iemand die slechts bekend is wegens één gebeurtenis. De bronnen - zowel in het artikel als daarbuiten, in een zoekopdracht - zijn van uiteenlopende kwaliteit en diepgang, maar bieden m.i. bij elkaar voldoende aanleiding voor relevantie. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 18:54 (CEST)

Lijst van coronapandemieslachtoffersBewerken

Recent bleek overduidelijk uit een discussie in De Kroeg dat er geen consensus is voor een dergelijke lijst. Dat blijkt ook uit de hernieuwde discussie aldaar (hier). Het is dan ongewenst om alsnog een dergelijke pagina te plaatsen. De inhoud tart de privacy, is niet-encyclopedisch en is voer voor voyeurs. Het lemma dient per direct verwijderd te worden. Het doet er niet toe of dit verzoek aan de nuweg-regels voldoet, hier geldt WP:NAR. HT (overleg) 15 apr 2020 10:45 (CEST)

 •   Tegen verwijderen. Relevante informatie. BLP en recht op privacy geldt niet voor overleden personen, zelfs niet volgens de AVG. Elly (overleg) 15 apr 2020 10:27 (CEST)
 •   Voor verwijderen - of een persoon wel of niet recentelijk overleden is, is informatie die strikt moet voldoen aan WP:BLP. Je mag dat niet, zoals bij dit artikel, overlaten aan automatische import uit Wikidata. Wij hebben een verantwoordelijkheid om te garanderen dat dergelijke privé-informatie correct en reeds algemeen bekend is, die verantwoordelijkheid mogen we niet overdragen aan de bewerkers van Wikidata. Josq (overleg) 15 apr 2020 10:52 (CEST)
  • Waar blijken al die aannames van jou uit Josq? of een persoon wel of niet recentelijk overleden is, is informatie die strikt moet voldoen aan WP:BLP. of Je mag dat niet, zoals bij dit artikel, overlaten aan automatische import uit Wikidata? Ecritures (overleg) 15 apr 2020 11:04 (CEST) Aanvulling: dit is geen 'automatische import van Wikidata' dit is een lijst die handmatig in de hoofdnaamruimte wordt geplaatst. Ecritures (overleg) 15 apr 2020 11:05 (CEST)
  • Het is geen automatische import, en het lijkt mij goed om bronvermelding per geval verplicht te stellen. Die bronvermelding is op Wikidata verplicht, dus een automatische import inclusief de bronvermelding lijkt mij zo gek nog niet. Bij vergelijkbare lijsten op onze Wikipedia ontbreekt die bronvermelding vaak, zie bijvoorbeeld Lijst van zelfdodingen. GeeJee (overleg) 15 apr 2020 11:06 (CEST)

  Opmerking Een pagina die niet aan de nuweg-criteria voldoet, gaat niet als nu-weg verwijderd worden. Verder graag je nominatie fatsoenlijk onderbouwen. (De inhoud tart de privacy, is niet-encyclopedisch en is voer voor voyeurs. dat slaat natuurlijk nergens op. Hopelijk zie je zelf ook de ironie van het noemen van WP:NAR als verwijderreden van een lijst terwijl je daarvoor te keer gaat over artikelen die in jouw ogen niet aangemaakt mogen worden terwijl er zoiets als VJVEGJG bestaat. Verder zou het je sieren als je de aanmaker van de pagina ook op de hoogte stelt van de nominatie. Ecritures (overleg) 15 apr 2020 11:04 (CEST)

De aanmaker zojuist geïnformeerd. Was mij ontschoten. Dank voor de melding! VJVEGJG gaat volgens mij niet op als uit een discussie in De Kroeg geconcludeerd kan worden dat er duidelijk geen consensus is over het opstarten van een dergelijk lemma. Als een dergelijk onderwerp gevoelig ligt, probeer dan eerst tot consensus te komen of start een stemming. hartelijke groet, HT (overleg) 15 apr 2020 15:09 (CEST)
 •   Tegen verwijderen - BLP (de L staat voor levende) heeft hier niks mee te maken. AVG geldt ook niet voor overleden personen, want als je dood bent heb je geen privacy meer. Er zijn veel meer lijsten van overleden personen, niet alleen naar datum, maar ook naar oorzaak: lachen, sporten, suïcide, etc. Een van de personen op deze lijst is zelfs bekend dóór zijn overlijden. Ja, de lijst voegt weinig relevante informatie toe, maar dat doen de andere lijsten ook niet. Dqfn13 (overleg) 15 apr 2020 11:06 (CEST)
 •   Tegen verwijderen - mits bronvermelding wordt geregeld. GeeJee (overleg) 15 apr 2020 11:06 (CEST)
 •   Tegen verwijderen - ik was eerst voor, maar als gebruikers WP:NAR gaan misbruiken om alles en iedereen te passeren en hun eigen zin door de strot te rammen, dan ga ik ook dwars liggen. Dan be-eindigen we het gezeik maar door het artikel te laten staan, en er verders niet meer naar om te kijken. Edoderoo (overleg) 15 apr 2020 12:32 (CEST)
Ho, ho, ho. Er wordt hier door mij niet mijn eigen zin "door de strot geramd", aangezien ik de beslissing tot verwijdering aan een moderator overlaat. Ik doe dus zelf niets! Daarnaast bleek overduidelijk uit de gevoerde discussies in De Kroeg dat er geen consensus is voor een dergelijk lemma. Ook dat is gebaseerd op reacties van anderen. Een logisch gevolg is dan een nominatie. mvg. HT (overleg) 15 apr 2020 13:07 (CEST)
Je bent nog erger dan die ene gebruiker die ieder verzoek begint met iedere weldenkende moderator vind dat ... Edoderoo (overleg) 15 apr 2020 13:58 (CEST)
Diepe zucht … HT (overleg) 15 apr 2020 14:56 (CEST)
 • Ik zou natuurlijk flauw kunnen doen en vragen op welke betrouwbare secundaire bronnen die over dit onderwerp zelf hebben geschreven dit gebaseerd is. Het onderwerp is echter voldoende bekend. Zolang de informatie verifieerbaar is en neutraal is het prima. — Zanaq (?) 15 apr 2020 13:01 (CEST)
 •   Voor verwijderen - Mensen kunnen aan van alles en nog wat overlijden, dus dit toelaten opent de deuren van deze wikipedia om weer allerlei lijstjes samen te stellen op basis van wikidata. De bronnen daar zullen lang niet altijd de juiste doodsoorzaak weten, dus deze lijst en al die andere mogelijke lijsten zullen verre van volledig zijn. En als de bron in wikidata obscuur is, dan importeer je hier ook nog eens fouten. Het zou hier eens om kwaliteit ipv kwantiteit moeten draaien. De Geo (overleg) 15 apr 2020 14:53 (CEST)
  • Tsja, zoals jij dus zegt kunnen we aan verschillende ziektes overlijden, maar vergeet niet dat we nu op dit moment te maken hebben met een wereldwijde epidemie die voor veel onrust zorgt in het dagelijkse leven. Vergelijk dit maar als met de Tweede Wereldoorlog. Zolang er nog geen goede en werkende vaccin voor gevonden is zijn wij hier voorlopig nog niet vanaf. Hoewel niemand van mijn familie (nog) niet besmet is geraakt ben ik zelf heel alert en voorzichtig. Zo ga ik zo min mogelijk de straat op en reist niet door het land heen. Ik ben in mijn dagelijkse leven werkzaam in een kringloopwinkel en krijg veel te maken met klanten waarvan ik niet wet of ze wel of niet besmet zijn. In overleg met mijn eigenaar heb ik mijn werk voor minstens een jaar stilgelegd en doe ik vrijwillig aan een lockdown waardoor ik nu veel actief ben op Wikipedia. Om even terug te komen over het artikel. Het overlijden aan corona is niet zomaar een natuurlijke dood. Overigens bestaan er zoals hier eerder vermeld ook lijsten met andere doodsoorzaken, zoals zelfmoorden, doodlachen en verkeersongevallen. Gympetic (overleg) 15 apr 2020 15:41 (CEST)
voor nuweg Mij wordt drammen verweten omdat ik het nuwegsjabloon had teruggezet. Maar wie is er hier aan het drammen. Een aantal dagen geleden werd ter discussie gesteld of we deze lijst een goed idee vonden, dat werd bepaald niet met algehele instemming begroet. Dan is de vraag of het getuigt van de ware samenwerkingsgeest om toch zo'n lijst te beginnen. Toch gebeurt dat, wat mij betreft wordt er eerst geprobeerd voldoende instemming te krijgen waarna je een lijst begint, en begin nu niet met niemand heeft van te voren toestemming nodig om een lemma te beginnen, als je een lijst (dat is dus geen lemma) begint terwijl je weet dat er breed bezwaar is dan handel je niet cf onze uitgangspunten, wikipedia is een samenwerkingsproject gericht op het uitbouwen van een encyclopedie. Peter b (overleg) 15 apr 2020 16:25 (CEST)
 •   Voor verwijderen - Niet verifieerbaar. Malinka1 (overleg) 15 apr 2020 17:00 (CEST)
  • Er staan toch bronnen bij? Ecritures (overleg) 15 apr 2020 18:22 (CEST)
   • Het is nog niet zo eenvoudig, Ecritures. Lees aub even de reacties van Erik Wannee in de link die ik bij de nominatie geef. HT (overleg) 15 apr 2020 19:03 (CEST)
    • Mijn vraag is aan Malinka1 toch? Deze collega geeft aan dat het 'niet verifieerbaar' is; dat spreek ik tegen, er staan immers bronnen bij. Ecritures (overleg) 15 apr 2020 21:04 (CEST)
     • Houd je grof geschut tegen mij voor je. Ik ben je hond niet. HT (overleg) 15 apr 2020 23:18 (CEST)
      • @Ecritures, Op die lijst staat niet bij elke persoon een bron dat die persoon aan COVID-19 overleden is! - Robotje (overleg) 16 apr 2020 12:15 (CEST)
 • Zelf zie ik de encyclopedische meerwaarde van deze lijst niet (lijst van overledenen aan eierstokkanker, aan lawines, aan blikseminslagen?). In alle gevallen klopt de huidige titel niet, omdat kennelijk dodelijke slachtoffers zijn bedoeld. Los daarvan: oorzaak en gevolg zijn niet altijd duidelijk, zoals Erik Wannee elders al toelichtte. Je kunt zelfs door Covid-19 sterven zonder het te hebben. Ernstig zieken die momenteel niet voor hun reguliere behandeling in een ziekenhuis terechtkunnen (bijvoorbeeld omdat ze een gecompromitteerd immuunsysteem hebben), waardoor hun ziekte uiteindelijk fataal beloopt, zijn net zo goed slachtoffer van Sars-CoV-2. Wutsje 15 apr 2020 19:39 (CEST)
SARS-CoV-2 is het virus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt. Ernstig zieke mensen die geen zorg voor hun respectievelijke ziekte kunnen krijgen, vanwege de Covid-19-pandemie, sterven ten gevolge van hun ziekte, niet door Sars-CoV-2. Hun al dan niet vervroegd overlijden is een gevolg door gebrek aan zorg door de Covid-19-pandemie, maar in geen geval zijn zij direct slachtoffers van Sars-CoV-2. Alleen met een vreemde gedachtenkronkel kun je de punten zo aan elkaar verbinden dat jouw uitspraak hout snijdt. Overigens wil ik je erop attenderen dat in overlijdensberichten heel vaak staat vermeld wat de directe doodsoorzaak is. In diverse gevallen blijkt dit Covid-19 te zijn, dat is dan bevestigd na twee positieve tests. Alvorens de doodsoorzaak Covid-19 te noteren in een biografisch artikel dient dit te worden bevestigd door bronnnen; liefst twee of meer bronnen. Geen enkele journalist zal berichten dat iemand is overleden door de ziekte Covid-19, terwijl de directe doodsoorzaak een heel andere is dan Covid-19. Dat er mensen indirect overlijden door Covid-19 is geen punt van discussie. Echter wat jij lijkt te suggereren dat men te pas en te onpas de doodsoorzaak houdt op Covid-19 is gewoon niet waar. Wobuzowatsj (overleg) 16 apr 2020 19:46 (CEST)
Ik heb nergens "[gesuggereerd] dat men te pas en te onpas de doodsoorzaak houdt op Covid-19". In die zin zijn uw tegenwerpingen stropopjes, waarop ik niet in zal gaan. Indirecte slachtoffers zijn ook slachtoffers. Dat u dat niet met me eens bent, is overigens geen reden om dat argument te kwalificeren als het resultaat van een "vreemde gedachtenkronkel". Op mijn stelling dat er geen principieel verschil is met bv. overledenen aan eierstokkanker reageert u niet, noch op mijn vaststelling dat de titel van deze lijst feitelijk onjuist is. Wutsje 16 apr 2020 23:22 (CEST)
Je lijkt die suggestie te maken Wutsje met jouw uitspraak: "Los daarvan: oorzaak en gevolg zijn niet altijd duidelijk..." waarbij je een verwijzing maakt wat Erik heeft gezegd in de Kroeg. Maar misschien heb ik dat foutief geïnterpreteerd. Ik vind het echter wel opmerkelijk, want een bevestigd geval van Covid-19 bestaat per definitie uit twee tests waarvan de uitslag positief is. Dat is de modus operandi in alle laboratoria ter wereld.
Overigens dat gezwollen vousvoyeren doet wat potsierlijk aan. En fin, laat ik mij niet verliezen in dit curieuze vertoon en verder gaan met mijn reactie.
Wutsje, het gaat hier niet om een kwestie van eens of oneens zijn. Jouw stellingname is gewoon fout. Het valt niet anders te formuleren. Men sterft níet door de ziekte Covid-19 wanneer — vanwege een gebrekkige zorgcapaciteit tijdens deze pandemie — er géén chemotherapie kan worden gegeven aan kankerpatiënten. De Covid-19-pandemie is weliswaar een indirecte oorzaak, omdat het al de beschikbare zorgcapaciteit opeist maar dan sterf je nog steeds niet aan Covid-19. Dat is wellicht een wat populaire en theatrale uitleg die graag wordt gepapagaaid op de sociale media maar het is niet gestoeld op enig feit.
Ik had gehoopt dat het vrij evident was waarom ik niet inging op jouw voorbeeld met betrekking tot eierstokkanker. Bijzonder spijtig dat ik dit toch moet uitleggen.
Er zijn diverse soorten van kanker. Kanker is een verzamelnaam voor een selectie aan vergelijkbare ziektes waarbij in sommige gevallen een ongecontroleerde wildgroei aan niet-gespecialiseerde cellen plaatsvindt in lichaamsweefsels. Eierstokkanker is dus ook veel te specifiek om daar speciaal een lijst voor te maken. (Overigens, een lijst specifiek voor mensen die zijn overleden aan kanker zou ik overigens geen slecht idee vinden.) Doch, De oorzaken voor kanker zijn legio en een eenduidige oorzaak valt lang niet altijd aan te wijzen. Dit is absoluut anders bij de Covid-19-pandemie, de oorzaak is kristalhelder zo ook de gevolgen. De ziekte Covid-19 wordt veroorzaakt door het virus Sars-CoV-2 en heeft een bijzonder grote impact op de samenleving en de economie. Tevens is er geen enkele effectieve behandelmethode of vaccin beschikbaar, noch bezit men enige natuurlijke weerstand tegen het virus. Met als gevolg dat in betrekkelijk korte tijd meer dan 100.000 mensen zijn gestorven door deze ziekte. De pandemie gaat zonder enige twijfel alle geschiedenisboeken in als de grote pandemie aan het begin van de 21e eeuw. De ziekte discrimineert niet. Mensen van alle rangen, standen, leeftijden, en overtuigingen worden getroffen door de ziekte. Waarbij helaas ook doden vallen te betreuren. Hierdoor heeft de ziekte evident meer invloed op de gemeenschap, de mensheid en de economie dan het door jou ten voorbeeld gegeven eierstokkanker. Ik denk echt dat je dit zelf had kunnen bedenken.
De titel is het enige waar we het over eens zijn, maar dat is dermate triviaal dat ik het niet zinnig acht om daar op dit moment en hier op de nominatiepagina serieus over te spreken. Het gaat over de inhoud van de lijst. Wobuzowatsj (overleg) 17 apr 2020 03:49 (CEST)
U heeft kennelijk het woord principieel gemist en uw "tweemaal getest"-stelling blijkt niet uit de bronnen. Inhoudelijk ga ik hier verder niet meer op in. Overigens: dat tutoyeren voor u de norm is, is prima, maar ik ben anders opgevoed. De ene voorkeur is niet beter dan de andere en het is onproductief om dit soort dingen in te brengen in wat een inhoudelijke discussie over een lijst op de Nederlandstalige Wikipedia zou moeten zijn. Wutsje 17 apr 2020 20:01 (CEST)
Het is conventie dat testen voor een virus tweemaal worden uitgevoerd. Dat is onderdeel van de wetenschappelijke methode. Uiteraard, niet ingaan op de kritiek die je krijgt op een uitspraak die kant noch wal raakt dat is gemakkelijk. Tutoyeren of vousvoyeren heeft in dit geval niets met de opvoeding te maken. Het is een kul argument van de bovenste plank en waarschijnlijk ge-uit om een onterecht superioriteitsgevoel te bevredigen. Vousvoyeren is hier op Wikipedia niet de norm en dus wordt het als vreemd bezien. En fin, als jij dat wilt dan houd ik je niet tegen. De discussie ís inhoudelijk maar jij houdt je kennelijk graag bezig met bijzaken. De inhoud is vrij simpel, ik bekritiseer je stelling dat mensen die sterven door een andere aandoening dan Covid-19, tijdens deze pandemie, tóch sterven door toedoen van Covid-19. Met die manier van redeneren zou je kunnen zeggen dat wanneer iemand dood wordt gereden door een automobilist die werd verblind door de zon, dat die persoon is gestorven door toedoen van de zon. Spijtig dat je niet op de inhoud wilt ingaan Wutsje. Maar eerlijk gezegd had ik dit al wel een beetje verwacht. Wobuzowatsj (overleg) 19 apr 2020 22:29 (CEST)
  Tegen verwijderen Lees ik hier nu werkelijk dat er Wikipedianen zijn die stellen dat er vooraf consensus zou moeten zijn voor de aanmaak van een pagina in deze encyclopedie? Dat lijkt me nogal in strijd met de uitgangspunten van Wikipedia, waaronder het al eerder aangehaalde VJVEGJG. De lijst is en wordt netjes voorzien van bronnen, mochten die een enkele keer ontbreken, dan kan dat vast snel aangevuld worden. Er is nu inderdaad geen vermelding van de bron voor de ziekte en het overlijden daaraan. Die kan aan de automatisch gegenereerde lijst toegevoegd worden, aangezien dat bij (bijna) iedere vermelding van COVID in Wikidata is aangegeven. Alleen komt er dan een extra veld bij, dat 'COVID-19' zal vermelden met daarachter een bronvermelding. Hoe makkelijk is het om degenen die dat missen gelukkig te maken?
Degene die NAR roept, dient in de gaten te houden wat daaraan vast zit. '"Negeer alle regels" betekent niet dat alles mag. Het is geen troefkaart en ook geen vrijbrief. Iemand die een regel negeert moet desgevraagd kunnen uitleggen in welk opzicht de encyclopedie daar baat bij heeft.' Wat dat betreft laat de nominatie nogal wat te wensen over.
Ik merk ook op dat niemand er bezwaar tegen heeft dat er in, bijvoorbeeld, het artikel over Aris Dijksman staat dat hij overleden is aan de gevolgen van COVID-19, maar wel dat de mensen die daaraan overleden zijn samen op een pagina genoemd worden. Bijzonder....
De voorwaarde van 'algemene bekendheid' die Josq noemt zie ik niet. Ja, het moet publiekelijk bekend zijn. Maar als vannacht om drie uur iemand op de radio hoort dat een bekend iemand is overleden en dat met bron op de site vermeldt, is het op dat moment nog niet algemeen bekend. Een groot deel van het land is dan namelijk in rust gedompeld. En de tirannie tegen de bewerkers van ons zusterproject Wikidata komt nogal onheus over. We vertrouwen er wel op dat een artikel uit een andere Wikipedia goed is (dat mag met het sjabloon bronvermelding anderstalige Wikipedia vertaald worden, maar gegevens uit Wikidata zouden niet gebruikt mogen worden? Zoals al vaker gezegd, juist door die gegevens te gebruiken, zijn we beter in staat om die gegevens te beoordelen en waar nodig te corrigeren. Iets wat we ook continu doen met de (grotendeels) door mensen hier geschreven teksten. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 16 apr 2020 01:10 (CEST)
Oh, kritiek op wikidata is onheus? En gebruik van gegevens van anderstalige Wikipedia's is prima? Daarbij wordt weer gemakkelijk over het hoofd gezien dat ook zusterprojecten vrij bewerkbaar zijn en dat daar ook onjuiste informatie binnensluipt. Het is naief om daar zo blindelings op te vertrouwen. We zouden er na moeten streven om juiste informatie te geven en het niet correct moeten vinden om tevreden te zijn met onvolledige en/of deels onjuiste artikelen omdat we zo graag artikeltjes willen plaatsen. Er is nog niet zo lang geleden niet voor niets een enorme ophef geweest over lijsten die werden samengesteld op basis van wikidata.
Daarnaast is deze lijst er weer een in de hausse aan covid-19 gerelateerde artikelen die hier die laatste weken worden geplaatst. We zijn toch een encyclopedie en geen (hijgerig) nieuwsmedium? De Geo (overleg) 16 apr 2020 11:25 (CEST)
De Geo, je hebt mijn tekst duidelijk niet goed gelezen. Zoals ik al aangaf, vinden we het prima als een artikel zonder meer vertaald wordt uit een andere taal en dan in onze encyclopedie wordt opgenomen. Ook daarbij is het niet uitgesloten dat er wordt uitgegaan van een artikel dat of een artikelversie die een onjuiste weergave van de werkelijkheid geeft (nee, dit is geen oproep tot een filosofische discussie over werkelijkheden).
Ik heb niet gezegd dat we blindelings moeten vertrouwen op enig zusterproject, dus ook niet dat we dat op Wikidata zouden moeten doen. Kritisch kijken naar welk Wiki-project dan ook kan nooit kwaad, de manier waarop iemand zich daarover uitlaat zegt wel iets over die persoon. Het geeft in ieder geval geen pas om degenen die bijdragen aan Wikidata neer te zetten als minder, zoals hierboven wel gedaan is. Er is hier geen sprake van een lijst die rechtstreeks uit Wikidata voortkomt, maar van een lijst die wordt samengesteld op grond van informatie vanuit Wikidata en daarna handmatig wordt overgenomen, na beoordeling, naar de artikelnaamruimte. Er wordt voldaan aan bronvermelding, bronnen worden gecontroleerd, et cetera. Daarnaast is de Nederlandse Wikipedia niet vrij van fouten. Jouw tekst wekt de indruk dat degenen die aan de slag zijn met deze lijst niet streven naar juiste informatie en niet streven naar volledige informatie, terwijl sommige anderen dat wel zouden willen doen. Als die indruk klopt, zegt dat nogal wat over hoe jij naar je collega-Wikipedianen kijkt. Groet, RonnieV (overleg) 17 apr 2020 00:05 (CEST)
Nee RonnieV, het zegt eerder iets over hoe jij kijkt naar collega's die kritisch zijn op wikidata en die het niet nodig vinden om overal lijstjes van te maken op basis van wikidata die in dit project niet eens normaal bewerkbaar zijn ("Handmatige wijzigingen aan de lijst worden bij de volgende update verwijderd"). Maar goed de discussie over lijsten (al dan niet op basis van wikidata) is een andere dan die hier. De Geo (overleg) 17 apr 2020 23:41 (CEST)
  Tegen verwijderen Hoewel ik mij niet echt kan vinden in de opbouw van deze lijst ben ik falikant tegen het verwijderen ervan. Er zijn diverse lijsten op de Nederlandse Wikipedia met daarop namen van mensen die enkel hun doodsoorzaak gemeen hebben. Personen volgens doodsoorzaak, een subhoofdstuk van het artikel dood, geeft lijsten voor mensen die zijn overleden door: verdrinking, executie, (politieke) moord, zelfmoord, vliegtuig- en verkeersongevallen, het uitoefenen van hun sport, en zelfs een lijst met mensen die zich naar verluidt letterlijk hebben doodgelachen. Covid-19 zal de geschiedenis ingaan als de eerste grote pandemie na de Spaanse Griep begin 20e eeuw. Veel mensen, overal ter wereld, vallen ten prooi aan deze ziekte. Onder hen ook talloze encyclopedische mensen. Doordat Covid-19 een ijkpunt zal zijn in de geschiedenis, hier aan het begin van de 21e eeuw, zal het ook over vele jaren nog een relevante crisis blijven en daardoor is het ook wenselijk om in één lijst zo volledig mogelijk te kunnen zien welke encyclopedische personen zijn overleden door Covid-19. Deze lijst is absoluut relevant, nu en wellicht nog wel meer in de toekomst. Addendum: Het argument dat deze lijst niet relevant is omdat mensen door verschillende oorzaken overlijden is zwak, het afdoen als voyeuristisch vind ik zelfs belachelijk. Indien men deze mening is toegedaan dienen alle overige lijsten óók te worden genomineerd voor verwijdering. Wobuzowatsj (overleg) 16 apr 2020 17:43 (CEST)
 •   Tegen verwijderen Het heeft wel degelijk relevantie denk ik. Een dergelijke lijst geeft een indruk van het tijdsbeeld. De 'crisis' je kunt het ook een ramp noemen krijgt ermee een gezicht. Bovendien is dat ook wat in de berichtgevingen in de media terugkomt, dus waarom zouden we dat niet documenteren?DGWKJacobs (overleg) DGWKJacobs (overleg) 16 apr 2020 21:29 (CEST)
  Tegen verwijderen Zoals op de lemma's ook zal staan dat waaraan ze gestorven zijn, mag men een lijstje trekken. Daarbij => Alsof de kroeg geldig is om een consensus te bepalen. Er werd geen enkele oproep gedaan om aldaar je mening te geven. Lijkt alsof nominator eigen mening wenst door te drukken door niet de mening van anderen te vragen en op basis van ergens een gevonden meerderheid in een kroeg een nuweg door te drukken tegen alle geldende regels in. Vdkdaan (Gif mo sjette) 17 apr 2020 16:04 (CEST)
Nou, nou, gaat weer lekker hier. Nominator drukt niets erdoorheen, want nominator neemt geen beslissing en laat dit over aan de gemeenschap en afhandelend moderator. Nominator legt het alleen maar voor en verwijst daarbij naar een discussie in De Kroeg, die feitelijk over een periode van meer dan twee weken gaat. mvg. HT (overleg) 17 apr 2020 16:51 (CEST)
Maar wel voor een select groepje en met ene nuweg zonder geldige reden. Een nuweg is NIET de gemeenschap het laten afhandelen enkel een moderator.. Dus een
leugentje van HT om een rad voor de ogen te draaien. 2A02:1811:A41F:DD00:8D69:882E:3C35:BBA6 19 apr 2020 20:00 (CEST)
@IP-adres hierboven. Het verzoek hierboven is gericht aan de gehele gemeenschap. Voor expliciet een NU-weg is een aparte TBP-pagina bestemd. In het begin stond de nominatie alleen - kort - op het lemma zelf. Dán zou je inderdaad kunnen zeggen dat het alleen een moderator was die het hoefde af te handelen, maar ook toen stond het niet op de NU-weg TBP-pagina. Dat ik hier opzettelijk zou liegen werp ik ver van mij af. HT (overleg) 29 apr 2020 18:28 (CEST)
  Voor verwijderen Waan van de dag. Someone Not Awful (overleg) 23 apr 2020 02:44 (CEST)
  Tegen verwijderen is geen schending van de privacy, als het gebaseerd is op publieke bronnen. PJ Geest (overleg) 25 apr 2020 21:35 (CEST)
  Voor verwijderen Een lijst van mensen die zijn doodgegaan aan een bepaalde ziekte is niet relevant. Deze mensen zijn relevant, en de ziekte is ook relevant, maar de lijst an sich is niet relevant want doodgaan aan een (bepaalde) ziekte is niet relevant. Een doodsoorzaak is haast nooit relevant, en al helemaal niet in het geval van een natuurlijke dood, aandoening of ziekte. AnarchistiCookie  Overleg 27 apr 2020 00:20 (CEST)
  Tegen verwijderen Relevant, informatief (bijv. leeftijd in overzicht), bebrond. Vysotsky (overleg) 28 apr 2020 15:41 (CEST)
  Tegen verwijderen Relevante informatie, precies waarvoor veel mensen naar onze encyclopedie komen.   DimiTalen 30 apr 2020 15:06 (CEST)

  Opmerking Het argument "privacyschending" dat ik bij de nominatie gebruikte, gaat natuurlijk alleen op bij personen die besmet zijn geraakt, maar niet zijn overleden. Als alleen personen genoemd worden die zijn overleden, is er geen sprake van privacyschending. Enfin, ik vind nog steeds dat het overlijden aan een ziekte NE is. Wat deze ziekte echter uitzonderlijk maakt, is dat de maatregelen ertegen ongekend zijn, althans voor een deel van de wereld, onder meer in België en Nederland. Er is dan wel iets te zeggen voor een dergelijke lijst. Of daadwerkelijk iedereen die de ziekte onder de leden had, ook daadwerkelijk aan die ziekte is overleden, is echter weer niet bewezen. Dat lijkt mij alleen na een obductie te kunnen worden vastgesteld. Een flink deel van de besmette personen was hartpatiënt. Een deel zou ook aan een hartaanval kunnen zijn gestorven etc. In De Kroeg werd het voorbeeld gegeven van iemand die uit bed viel en overleed. Is die persoon dan overleden aan de val of aan COVID-19? Daar is een lijkschouwer voor nodig. Zo zijn er wellicht dan wel meer twijfelgevallen. Daarmee blijft de in het lemma genoemde conclusie dat de persoon aan VOVID-19 is overleden, niet voor iedereen te verifiëren. Het is dan aan de gemeenschap hoe met dat gegeven op Wikipedia om te gaan. HT (overleg) 30 apr 2020 16:34 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: behouden. Deze lijst is best wel interessant, niet enkel voor nu maar ook later. Het is de eerste maal in honderd jaar dat een epidemie van zulke omvang heel de wereld treft, dus het gaat hier niet om zomaar een lijstje van personen die overleden zijn aan een of andere ziekte. De vraag voor samenvoegen blijft natuurlijk staan want nu zijn er twee bijna gelijkaardige artikels over hetzelfde onderwerp (Lijst van bekende personen die stierven aan COVID-19 en Lijst van personen overleden aan de coronapandemie).  DirkVE overleg 1 mei 2020 09:37 (CEST)

Aris DijksmanBewerken

weg - NE, onvoldoende bronnen beschikbaar om zijn E-waarde aan te tonen. Lijkt alleen een artikel te hebben omdat hij na ziekte overleden is, niet om wat hij gedaan heeft. The Banner Overleg 15 apr 2020 11:18 (CEST)

 • Ik heb afgelopen maand al wel getwijfeld om dit artikel te nomineren. Het enige wat mogelijk relevant is, is "stond mede aan de basis van de oprichting van de Kunstijsbaan Kennemerland". Maar waar dat 'mede' uit bestond en wie daar nog meer bij betrokken was, wordt niet vermeld. Wordt ook in het artikel IJsbaan Haarlem niet genoemd. GeeJee (overleg) 15 apr 2020 11:48 (CEST)
  • De bronnen op Google gaan vrijwel louter over zijn overlijden. Delpher komt ook niet verder dan 4 hits. The Banner Overleg 15 apr 2020 13:48 (CEST)
  Voor verwijderen - De 2 feiten bestuurslid in schaatswereld en betrokken bij komst kunstijsbaan vind ik onvoldoende voor een artikel. Er zijn talloze bestuursleden in een land vol clubs en verenigingen als NL en die zijn ook allemaal wel betrokken bij sportaccomodaties, een nieuwe muziektent of een speeltuin. Het artikel is blijkbaar alleen aangemaakt omdat hij de eerste overledene aan Covid-19 in Haarlem was. (Komen er nu ook artikelen voor de eerste dode in elke andere gemeente? Alleen NL en België of wereldwijd?) De Geo (overleg) 16 apr 2020 15:30 (CEST)
 • De opgegeven nominatiereden is niet correct. Er is geen consensus dat prestaties ("iets doen") relevant maken. Daarnaast is na een ziekte overlijden uiteraard ook "iets doen". Ook bronnen die "louter over zijn overlijden" gaan zijn bronnen. Of bronnen E-waarde aantonen daar loopt nog een peiling over, maar daar er kennelijk wel bronnen zijn is dat verder niet van toepassing. — Zanaq (?) 16 apr 2020 17:18 (CEST)
  • Dan moet je natuurlijk ook even het stukje in het begin lezen: onvoldoende bronnen beschikbaar om zijn E-waarde aan te tonen. De nominatie is correct alleen ben jij het niet eens met mijn argumentatie. The Banner Overleg 16 apr 2020 19:23 (CEST)
 • Deze man is wel E. Er zijn genoeg bronnen. neem bijvoorbeeld dit artikel [1]. De beste man is onderscheiden met een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten binnen de schaatssport, deze delen ze niet aan iedereen die zijn hand even opsteekt uit. Tevens is in het huidige artikel maar een regel gewijd aan zijn overleden aan het coronavirus, waarbij nog geen eens wordt vermeld dat hij inderdaad de eerste van Haarlem was. Melvinvk (overleg) 21 apr 2020 12:18 (CEST)
  • Koninklijke onderscheidingen worden heel veel gegeven aan mensen die zich jarenlang hebben ingezet, al dan niet als bestuurder, voor een sport- of andere vereninging/bond. Dat is een blijk van waardering voor iemands inzet voor een maatschappelijk nuttige instelling, maar dat bepaald niet of iemand E is. De Geo (overleg) 22 apr 2020 15:22 (CEST)
  • Dat stukje in de Volkskrant had ik ook gezien, maar vandaag stond er ook zo'n stukje in over Frits Flinkevleugel. Dat is toch een andere categorie. Dijksman was een sportbestuurder die zijn ding deed (uit liefhebberij, dus is het geen geval van man met baan), Flinkevleugel had een carrière in de sport, werd met DWS landskampioen en speelde jaren in het Nederlands elftal. Daarom vind ik bestuurders als Dijkman NE en sporters als Flinkevleugel E. De Geo (overleg) 23 apr 2020 15:11 (CEST)
  Voor verwijderen Geen e-waarde voor een eigen lemma. HT (overleg) 23 apr 2020 15:49 (CEST)
  Tegen verwijderen Schaatsicoon. Inmiddels ook met voldoende bronnen. Vysotsky (overleg) 24 apr 2020 20:47 (CEST)
  Neutraal eigenlijk geeft dat stuk in de Volkskrant prima weer waarom de man NE is, lokaal actief en verder inzet voor de breedtesport. Maar ja, dan wel met een goede bron daarover. - Agora (overleg) 28 apr 2020 18:33 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ja, er zijn enkele bronnen. Eén is van de ijsclub en is derhalve niet onafhankelijk. De drie andere zijn van twee verschillende kranten, een landelijke en een puur lokale krant. Deze krantenberichten zijn in feite een soort grafredes. Ze lezen als een eenmalige samenvatting van zijn leven, waarbij corona de belangrijkste aanleiding lijkt te zijn. Dat gevoel wordt versterkt door de volledige afwezigheid van enige andere bron die tijdens zijn leven over hem heeft gepubliceerd. Dan blijft het toch wat hangen op een lokaal actieve bestuurder die kennelijk weinig is opgevallen bij derden, en alleen op het eind van zijn leven kort wordt besproken. Relevantie is derhalve uiterst mager. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 18:54 (CEST)

Lijst van wielerwedstrijdenBewerken

Weg – Er bestaan categoriën van wielerwedstrijd zodat deze onvolledige lijst volledig overbodig is.  DirkVE overleg 15 apr 2020 11:26 (CEST)

  Voor verwijderen Normaal gesproken kunnen lijsten prima naast categorieën bestaan (graag zelfs), maar in dit specifieke geval is het onderwerp van de lijst zo generiek, dat de lijst schier eindeloos en onoverzichtelijk wordt. Het is daarmee net zo'n fantasie-lijstje als lijst van alle politici, lijst van alle gerechten of lijst van alle sterren. Edoderoo (overleg) 15 apr 2020 12:01 (CEST)
Een verwijdernominatie van de Lijst van begraafplaatsen die ik ooit op grond van dezelfde argumenten deed, werd echter niet gehonoreerd. Die lijst beschrijft ongeveer 1/100.000e van alle begraafplaatsen, en blijkbaar hebben dergelijke schier eindeloze lijsten hier bestaansrecht. Dus als hier tenminste 1/100.000e van alle wielerwedstrijden ter wereld wordt vermeld dan is het oké.  Erik Wannee (overleg) 15 apr 2020 15:14 (CEST)
Het voordeel van een lijst is dat er rode links op kunnen staan. Deze lijst bevat rode links. De lijst is dus niet overbodig t.o.v. categoriën. De lijst geeft ook niet meteen de indruk dat het een schier onbegrensde "fantasie-lijst" is. — Zanaq (?) 15 apr 2020 15:25 (CEST)
M.i. beter inperken tot bijvoorbeeld 'Lijst van professionele wielerwedstrijden in Nederland'. Passen historische wielerwedstrijden trouwens ook op deze lijst, of enkel nog bestaande wedstrijden? Encycloon (overleg) 15 apr 2020 15:30 (CEST)
@Encycloon: en wat dan met de 'professionele wielerwedstrijden in België' (ongeveer 70% van deze lijst), mogen die geen lijst krijgen?    DirkVE overleg 16 apr 2020 12:30 (CEST)
Correct, zo hoort dat op nl.wikipedia.org.   (Dat voorbeeld kan uiteraard ook bij andere landen toegepast worden, dus deze lijst afsplitsen.) Encycloon (overleg) 16 apr 2020 12:41 (CEST)
Zaken afsplitsen of inperken hoeft niet (lees: moet niet) via het verwijderproces te lopen: daar kan gewoon het reguliere bewerk- en overlegproces voor gebruikt worden. Als het verwijderd wordt kan het nu eenmaal niet afgesplitst en/of ingeperkt worden. — Zanaq (?) 16 apr 2020 13:05 (CEST)
Ik bedoel dus eigenlijk dat deze lijst hernoemd moet worden naar bijvoorbeeld Lijst van professionele wielerwedstrijden in Belgie (en vanaf daar eventueel voor andere landen afsplitsen). De zoekingang voor de algemene lijst zal daarbij verwijderd moeten worden, dus het lijkt me nu wel relevant op TBP. Encycloon (overleg) 16 apr 2020 13:50 (CEST)
Als dat inderdaad gewenst is, mogelijk, hoewel het dan mi beter zou zijn om na verplaatsing de overgebleven redirect te nomineren (of te nuweggen of niet aan te maken). Daarnaast zou een dp of redirect mi wel gewenst zijn, en dan zou er niets verwijderd hoeven te worden. Dat is mi een andere discussie die niets met de inhoud van dit artikel te maken heeft, en niets te maken heeft met de nominatiereden, en dus niet hier bij deze nominatie thuishoort. — Zanaq (?) 16 apr 2020 14:00 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: De lijst mist duiding. Gaat het om prof-wedstrijden? Of ook amateurwedstrijden? Voormalige wedstrijden of alleen nog bestaande wielerwedstrijden? Dat moet de lezer maar raden en dat past niet in een encyclopedie. Daarom verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 1 mei 2020 08:07 (CEST)

Die reden komt een beetje uit de lucht vallen, en was geen onderdeel van de nominatie of discussie. (Daarnaast is de verwijderreden in het logboek een hier ontkrachte ongeldige reden.) — Zanaq (?) 1 mei 2020 09:02 (CEST)
Beste Zanaq, vermits jij toch actief aan de discussie deelneemt, wil jij de lijst opsplitsen als we de verwijderde lijst in jouw persoonlijk kladblok plaatsen? Er waren voorstellen genoeg, bijvoorbeeld om te beginnen 'Lijst van professionele wielerwedstrijden in Nederland' en 'Lijst van professionele wielerwedstrijden in België'.  DirkVE overleg 1 mei 2020 09:11 (CEST)
Ik heb geen verstand van dit onderwerp, en heb er niets mee. — Zanaq (?) 1 mei 2020 09:12 (CEST)
Ach zo, waar bemoei je je dan mee? Je hebt er niets mee maar valt dan wel een hardwerkende moderator aan omdat die een besluit neemt dat je niet aanstaat. Dat is dus alleen discussiëren om te discussiëren, zal ik in het vervolg rekening mee houden zodat ik mijn tijd met nuttigere dingen kan bezighouden.  DirkVE overleg 1 mei 2020 15:21 (CEST)
Moet ik overal verstand van hebben? Als er uitgebreide uitwisseling van argumenten plaatsvindt en de moderator dat gewoon lijkt te negeren, wat is dan nog het nut van het uitwisselen van argumenten? Dan kunnen we daar inderdaad beter rekening mee houden zodat we onze tijd met nuttigere dingen kunnen vullen. — Zanaq (?) 1 mei 2020 16:11 (CEST)

Robert-Jan van EenennaamBewerken

NE – Man met job, wat maakt hem encyclopedisch? Alvast alle externe links in lopende tekst weggehaald (zijn niet toegelaten) en waren voornamelijk naar zijn eigen website, dus ruikt naar (zelf)promo.  DirkVE overleg 15 apr 2020 11:31 (CEST)

Ziet er verdacht neutraal uit voor ZP. Hij behandelde kennelijk de eerste strafzaak op het gebied van euthanasie sinds de inwerkingtreding van de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek, wat mogelijk wel op enige relevantie kan duiden. — Zanaq (?) 15 apr 2020 13:20 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het zou best kunnen dat Van Eenennaam voldoende relevantie heeft, maar de tekst geeft op dit moment onvoldoende aanleiding om het artikel te behouden. De bron noemt Eenennaam slechts 1x, en dan ook nog zijdelings. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 19:21 (CEST)

Het sleutelwoord is De bron noemt Eenennaam en de bron verifieert het feit. Daarnaast staat de ontkrachte nominatiereden nu in het verwijderlogboek, en niet de reden die is opgegeven om het te verwijderen, en de kwalificatie NE. Dat laatste lijkt mij zeker zeer ongewenst. — Zanaq (?) 1 mei 2020 09:05 (CEST)

Sterling JerinsBewerken

WIU: Lijkt wel door een mens vertaald te zijn (geen computervertaling), en waarschijnlijk wel E, maar de tekst is nog niet opgemaakt en zelfs de voetnoten zijn alleen dode getallen tussen vierkante haken. Bovendien ontbreekt de bronvermelding.  Erik Wannee (overleg) 15 apr 2020 13:47 (CEST)

Wat ook mist is de verwijzing dat dit een vertaling is vanaf ENWP en derhalve is het in strijd met de licenties. The Banner Overleg 15 apr 2020 14:48 (CEST)
Dat is wat ik bedoelde met 'Bovendien ontbreekt de bronvermelding.'  Erik Wannee (overleg) 15 apr 2020 14:58 (CEST)
  Opmerking Ik zie nu dat een artikel onder dezelfde naam vanochtend rond 11 uur ook al aangemaakt werd en twee minuten later is genuwegd wegens WP:BLP zonder bronvermelding.  Erik Wannee (overleg) 15 apr 2020 17:04 (CEST)
Dan volstaat het gewoon om in plaats van te nuweggen, te nomineren en dies meer gewoon even een sjabloon van bronvermelding anderstalige wikipedia toe te voegen. Much ado about nothing. 2A02:1811:43C:4EF0:6030:5F85:E920:5053 15 apr 2020 17:34 (CEST)
Nominatie doorgehaald, met dank voor het opknappen.  Erik Wannee (overleg) 15 apr 2020 18:20 (CEST)

Leo MajorBewerken

Dit artikel heeft vijf jaar geleden een twijfelsjabloon gekregen omdat werd vermoed dat het verhaal veel verzinsels bevat. De discussie van destijds is hier terug te lezen. Inmiddels heeft een lokaal historicus onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat het 'Ramboverhaal' een broodje aap is. Het artikel is echter in al die tijd nog steeds niet verbeterd. Het moet helemaal gecheckt en herschreven worden. 213.93.197.140 15 apr 2020 13:59 (CEST)

Al wat gesnoeid/aangepast; een kopje over 'mythologisering' is misschien te overwegen. Kan iemand trouwens achterhalen hoe het boek van Dirk Staat heet dat gisteren zou moeten zijn uitgekomen? Encycloon (overleg) 15 apr 2020 14:47 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ik weet niet goed waarom een heel artikel weg zou moeten wegens een twijfelachtige passage. In ieder geval lijkt dat problematische gedeelte nu te zijn opgelost, en ook nog op basis van een bron. Artikel kan gewoon verder verbeterd worden door eenieder die dat wil. Artikel dan ook behouden. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 19:21 (CEST)

KechBewerken

Weg – Nog een onduidelijke redirect, waarom zou 'kech' wat vrij te vertalen is als 'hoer' naar een artikel over 'exposen' moeten gaan? Tina 15 apr 2020 16:14 (CEST)

Omdat in die paragraaf het woord wordt uitgelegd (zie vorige nominatie), maar helemaal perfect lijkt me dat inderdaad niet. Encycloon (overleg) 15 apr 2020 16:24 (CEST)
Daarnaast is het woord, bij het grote publiek, vooral bekend geworden doordat het in rapnummer en op internet vooral gebruikt is om meisjes, die zich niet aan bepaalde regels houden, te exposen als "hoertjes". Dqfn13 (overleg) 16 apr 2020 09:45 (CEST)
Het gaat inderdaad niet letterlijk om een hoer, ondanks dat kech afkomstig is van het Arabische keghba, wat prostituee betekent. Het woord slet dekt de lading beter. De Dikke Van Dale voegt daar nog aan toe: "door sommigen gebruikt als minachtende benaming voor vrouwen met een westerse levensstijl", en daarin zit denk ik ook de kern van de e-waardigheid van dit begrip. Idealiter zou dit een informatief lemma kunnen zijn over hoe er door een deel van de Marokkaanse gemeenschap naar vrouwelijke seksualiteit wordt gekeken.
Totdat iemand tijd en zin heeft gevonden om hier een volwaardig lemma van te maken, lijkt de doorverwijzing naar de paragraaf 'Werkwijze' in het lemma 'Exposen' me second best, en dus beter dan niets. Het is inderdaad niet helemaal perfect, maar dat geldt in feite voor alle artikelen op Wikipedia. WP staat, zoals wij allen weten, dan ook niet voor niets voor Work in Progress. — Matroos Vos (overleg) 29 apr 2020 18:03 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de huidige redirect lijkt me volkomen onlogisch. Omdat het scheldwoord toevallig in een paragraaf staat, linken we het door naar die paragraaf? Het woord heeft niks met 'exposen' te maken. Dan was de redirect naar Boef nog logischer. Maar uiteindelijk is er gewoon niemand die een artikel aan kech wijdt, en weet niemand een correcte redirect te verzinnen. Dan kan het beter maar verwijderd worden i.p.v. lezers enigszins lukraak ergens naartoe te verwijzen (en te suggereren dat kech en exposen bij elkaar zouden horen). Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 19:21 (CEST)

Drie gebruikers beantwoorden de vraag hierboven en leggen het hierboven uit. Hoe kan het dan toch verwijderd worden alsof het antwoord op de vraag niet gegeven is? — Zanaq (?) 1 mei 2020 09:06 (CEST)
Omdat de antwoorden geen oplossing bieden. Het woord wordt in meerdere contexten gebruikt, en dan is het raar om het uit armoe maar door te linken naar een van die contexten. Ik voel me als lezer in ieder geval enigszins genept. Nu is er een rode link en kan iemand die er wél tijd en energie in wil steken, een net artikeltje maken. Thieu1972 (overleg) 1 mei 2020 12:02 (CEST)

Idalie SamadBewerken

WIU – Te weinig informatie en nog een mening ook. ARtiekl bevat ook geen bronnen terwijl die volgens WP:BLP wel zeer wenselijk zijn. Dqfn13 (overleg) 15 apr 2020 16:30 (CEST)

Informatie toegevoegd, mening weggelaten, bronnen toegevoegd, actrice in populaire serie met ook een rol in bekende soap. 2A02:1811:43C:4EF0:6030:5F85:E920:5053 15 apr 2020 17:32 (CEST)

Ik heb een bron toegevoegd van haar geboortegegevens waarmee WP:BLP is opgelost

Ik heb informatie zodanig aangevuld en ingericht dat het nu geschikt is voor Wikipedia


  Conclusie afhandelend moderator: het probleem met WP:BLP is opgelost. Heb zelf ook nog een bron toegevoegd. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 21:37 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

The MethodBewerken

WIU - Waarom wordt een Russische serie op de Nederlandstalige wiki aangeduid in het Engels, evenals het Russische Eerste kanaal? Er is overeenkomst met de Engelstalige wiki-pagina. Is er vertaald? Waarom is er in dat geval geen bronvermelding? Ziqo (overleg) 15 apr 2020 19:41 (CEST)

Engelse term voor Pervyj kanal gewijzigd naar Russische Eerste Kanaal als verzocht; Engelse titel lijkt me logischer dan de Russische aangezien deze wel al in het Engelse taalgebied beschikbaar is. Gegevens zijn zowel te vinden op de Engelstalige wiki als op bijvoorbeeld IMDB. Ik verneem graag verdere reacties. Met vriendelijke groeten, Otter (overleg) 15 apr 2020 20:17 (CEST)
Had het nou gewoon de eigen naam gegeven of juist waarmee het (internationaal) bekend werd. Dit is dat nu beiden niet. En het lemma heeft gewoon de naam Pervyj kanal, waarom dan vertalen? - Agora (overleg) 28 apr 2020 18:36 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Aan de bronvermelding is inmiddels wat gedaan. Als de titel aangepast moet worden dan kan dat uiteraard gewoon maar is verder geen reden voor verwijdering. Daarom behouden. MatthijsWiki (overleg) 1 mei 2020 08:11 (CEST)

ReactieafstandBewerken

WB - Twee zinnen maakt geen artikel. Verder gaat het hier om een definitie. Mikalagrand (overleg) 15 apr 2020 21:25 (CEST)

Mee eens.   Voor verwijderen Mondo (overleg) 16 apr 2020 13:00 (CEST)
Daar hebben we afspraken over. Dit is geen woordenboekdefinitie: Een woordenboekdefinitie is een artikel met één enkele zin met daarin één feit.. Twee zinnen maken dus wel een artikel. — Zanaq (?) 16 apr 2020 13:03 (CEST)
Artikel is nu veranderd naar een doorverwijspagina. Nominatie doorgehaald. Tevens kan ik niet met zekerheid zeggen of de doorverwijzing goed werkt, vanwege het sjabloon. Graag controleren bij het verwijderen van de wb. - Mikalagrand (overleg) 17 apr 2020 10:17 (CEST)

Ik snap de redirect niet. Je komt uit op Reactiesnelheid, een doorverwijspagina. Wat moet je hiermee als lezer? Thieu1972 (overleg) 17 apr 2020 11:53 (CEST)

Het is ook niet hetzelfde. Een synoniem is wel Reactieweg, wat doorverwijst naar Remweg. Stopafstand zou een beter doel zijn voor zowel Reactieweg als Reactieafstand, want stopafstand = reactieweg + remweg. Wikiwerner (overleg) 18 apr 2020 22:02 (CEST)
doorgelinkt naar remweg SpamHunters (overleg)

Mercurius Marching-/Showband AssenBewerken

WIU - Eén regel en geen bron. Vertel bijvoorbeeld over de geschiedenis van de band en de leden van de band. - Mikalagrand (overleg) 15 apr 2020 21:33 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: het is inmiddels meer dan een regel. Maar de tekst is niet neutraal ('Op en top militair' of 'een kleurig en muzikaal verantwoord optreden') en het is ook niet erg encyclopedisch geschreven. Opmaak is slordig. Bronnen ontbreken, dus waar de info vandaan komt, is ook niet duidelijk. In deze vorm niet te handhaven. Artikel dus verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 21:37 (CEST)

Bloedretina barrière > Bloed-retinabarrièreBewerken

WIU - In principe is het een goede inleiding. Echter ontbreekt verdere informatie. Beschrijf bijvoorbeeld de omgeving waar het optreedt. Het lijkt betrekking te hebben tot het oog. Ook kan beschreven worden welke operatie toegepast wordt. - Mikalagrand (overleg) 15 apr 2020 22:34 (CEST)

Ik heb het artikel hernoemd tot Bloed-retinabarrière en flink opgepoetst. Ik denk dat het zo wel kan blijven.  Erik Wannee (overleg) 17 apr 2020 08:33 (CEST)
Ja, nu is het een stuk beter. Nominatie doorgehaald, bededankt voor de aanvulling Erik. - Mikalagrand (overleg) 17 apr 2020 10:09 (CEST)

Martine PiccartBewerken

WIU/NE - In principe een goed begin. Echter ontbreekt verder informatie, zoals medische publicaties van deze professor. Ook worden er geen bronnen vermeldt. - Mikalagrand (overleg) 15 apr 2020 22:53 (CEST)

bronnen toegevoegd (en.wiki). Persoon werd in 2006 bekroond met een adelstitel, vandaar dit beginnetje. SpamHunters (overleg)
Enkel de inleiding van de Engelstalige pagina is vertaald. Graag de rest ook vertalen en bronnen overnemen in de tekst (na controle). - Mikalagrand (overleg) 17 apr 2020 10:20 (CEST)
Dat iemand een adellijke titel heeft, is absoluut geen reden voor een eigen lemma. Hierover is eerder geschreven. Het lemma is vooralsnog beneden peil. Waar eindigt dit als we dergelijke lemma's laten staan? HT (overleg) 17 apr 2020 10:30 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel bevat meerdere tikfouten, de inhoud is mager (vermelding van enkele functies en een adelijke titel), voor de prijzen worden we verwezen naar anderstalige artikelen in de tekst (en dat is niet gewenst), en eigenlijk haal je de EW nauwelijks uit de tekst. Bronnen ontbreken, en ook het 'vertaalde' artikel blinkt niet uit door bronnen. Het artikel is verwijderd, maar kan voor een herkansing richting een kladblok, zodat er alsnog recht aan Piccart gedaan kan worden. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 21:37 (CEST)

Walt klinkBewerken

NUWEG - Ik denk dat het een foutje was. De schrijver heeft het artikel zelf weer leeg gemaakt. - Mikalagrand (overleg) 15 apr 2020 23:14 (CEST)

Een nuweg hoort niet op deze pagina thuis, overigens. Die mogen hier vermeld worden. Thieu1972 (overleg) 16 apr 2020 08:16 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel was al genuwegd. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 21:37 (CEST)

Bruno YammineBewerken

NE - Pagina werd enkele jaren geleden gemaakt, relevantie blijkt nergens uit. Het betreft een hobbyist die zelf boeken publiceert en toevallig ook in een kleine politieke partij zit maar nooit verkozen werd voor een functie. Vermoedelijk een geval van flagrante zelfpromotie. Licentiaat werd niet gepubliceerd, enkele korte artikeltjes in plaatselijke tijdschriften en voorts heel veel pogingen om toch maar een beetje encylopediewaardig over te komen. Ook het gegeven dat de persoon in kwestie een doctoraat behaald heeft, maakt hem allerminst encyclopedisch relevant. Mvg, GreenDay2 15 apr 2020 23:25 (CEST)

  Voor verwijderen - relevantie indien al bestaand blijkt inderdaad niet echt uit lemma, of uit vermelde bronnen. 2A02:1811:43C:4EF0:6030:5F85:E920:5053 16 apr 2020 11:39 (CEST)
  Tegen verwijderen, historicus met politiek belang (weinig stemmen, maar heeft wel een rol in het politieke debat) SpamHunters (overleg)
Al eens verwijderd, ook weer herplaatst en behouden maar als lemma nooit onomstreden geweest. Tsja. Als politicus zou ik zeggen NE; kandidaat zijn voor een partij die nooit verkozen is. De partij heeft een lemma dat is daar voldoende. Dan de publicaties, dat waren in ieder geval controversiële onderwerpen dus je zou zeggen dat dat wat stof deed opwaaien. Echter zijn er niet of nauwelijks bronnen die daarop in gaan. Daarnaast ontbreken meesten de gegevens om de importantie van de uitgave te duiden. Dat samen doet mij naar   Voor verwijderen neigen. - Agora (overleg) 28 apr 2020 18:44 (CEST)
  Tegen verwijderen : Auteur met weliswaar controversiële stellingnamen is geen "hobbyist" zoals hierboven beweerd wordt, maar behaalde doctoraat aan KULeuven. Artikeltjes werden niet in "plaatselijke" tijdschriften gepubliceerd (""Wetenschappelijke Tijdingen"" en het ""Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis"" zijn dat allerminst). Persoon heeft bovendien nog veel meer gepubliceerd dan summier overzicht dat op pagina vermeld staat (zie artikels op VRT NWS, Knack, La Libre Belgique en hele artikelenreeks in "De Oorlogskranten" van CEGESOMA). Levert bovendien bijdrage tot breder debat zoals eerder aangehaald. (Mvg Jonas Herkens, 30 april 2020)

  Conclusie afhandelend moderator: het halen van een doctoraat betekent niet automatisch dat je relevant bent. De lange toelichting op het onderwerp dat in het proefschrift is behandeld, toont geen relevantie aan van de auteur, het brengt het artikel uit balans, en lijkt meer op een rookgordijn om gebrek aan EW te maskeren. De opmerking van de uitgever dat het proefschrift 'een nieuw licht zal werpen' op het thema, doet er weinig toe zolang er verder geen onafhankelijke, secundaire bronnen worden vermeld die iets over het proefschrift te melden hebben. De politieke carrière had kennelijk geen enkel resultaat, en wordt met een summier krantenartikeltje bebrond. Tot zover biedt het artikel dus nog niets dat op relevantie kan duiden. Dan blijft vervolgens een lange lijst publicaties over, waarvan de waarde volkomen onduidelijk is. De bronnen? Een onuitgegeven verhandeling van Yammine zelf; een agendavermelding van de KUL over de doctoraatsverdediging; een onduidelijke verwijzing naar een encyclopedie; een uitermate amateuristisch opgemaakt pamflet op een blog; een verkiezingsuitslag; het summiere krantenartikel over een verkiezing. Al met al bevat het artikel veel tekst maar heel weinig inhoud, en lijkt het inderdaad op een - al dan niet promotioneel bedoelde - poging om encyclopediewaardig over te komen. Relevantie is dus niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2020 21:37 (CEST)

Vlaamse Rode Lijst (planten)Bewerken

WIU - Moeten wij de lijst zelf wel overnemen? Een encyclopedie leent zich meer voor het beschrijven van de lijst. Totstandkoming, geschiedenis, duiding. Zie bijvoorbeeld Nederlandse Rode Lijst (planten). maarten|overleg 15 apr 2020 23:32 (CEST)

Het bevat naast de lijst zelf, waarvan het inderdaad de vrag is of wij die moeten overnemen, voldoende informatie om meer dan een beginnetje genoemd te worden. Het is dus niet nodig (lees: ongewenst) om het dit daarom ter verwijdering te nomineren: of de lijst opgenomen kan/moet worden kan (lees: moet) in gewoon overleg besloten worden. — Zanaq (?) 16 apr 2020 11:12 (CEST)
In ieder geval de lijst weghalen. Het is niet bij te houden, en een status als 'Momenteel niet bedreigd' is in een encyclopedie niet wenselijk. Thieu1972 (overleg) 16 apr 2020 11:59 (CEST)
Dat is echter niet iets dat via de verwijderlijst moet lopen. — Zanaq (?) 16 apr 2020 12:11 (CEST)
  Voor verwijderen In de huidige vorm niet te handhaven. The Banner Overleg 16 apr 2020 19:08 (CEST)
  Tegen verwijderen de informatie kan eventueel overgezet worden naar wikidata. De informatie (blijkbaar onder vrije licentie?) is voor mij voldoende waardevol om te blijven staan. Het qrtikel zelf kan nog verder aangevuld worden (wat? waarom? hoe?) SpamHunters (overleg) 17 apr 2020 09:26 (CEST)
Zomaar wat vragen die bij mij opkomen als ik het artikel lees. De spaanse aak is volgens het artikel "momenteel niet bedreigd". Kun je zo aan het artikel zien of dat werkelijk zo is? Was dat in 2004, toen het artikel werd aangemaakt, of nu nog steeds? Wordt de lijst geüpdated? Waar kan ik dat aan zien? (De bewerkingsgeschiedenis geeft geen antwoord op deze vraag.) "Blijkbaar onder vrije licentie", waaruit blijkt dat? Moeten we als encyclopedie kopieën van databases gaan maken, of dienen we de lijst te duiden? Als de lijst zelf verwijderd zou worden, blijft er dan voldoende tekst over waaruit blijkt waarom de lijst in de encyclopedie hoort? Is er voldoende onderbouwing door onafhankelijke en gezaghebbende bronnen? maarten|overleg 17 apr 2020 10:01 (CEST)

  Tegen verwijderen maar mits aanpassingen. De lijst kan wel als momentopname opgenomen worden mits duidelijk jaartal. Zoals in het gelijknamige lemma over Nederland. Blijkbaar zijn de meeste hier echt zwart-wit denkers. Amaai seg doe eens serieus. Kleur int grijs. Tis hier geen stellingenoorlog.Vdkdaan (Gif mo sjette) 22 apr 2020 12:43 (CEST)

aangepast naar Vlaamse Rode Lijst 2006 (planten) (aangemaakt). Is verifieerbaar en correct op die datum tot de volgende lijst in ...... Vdkdaan (Gif mo sjette) 22 apr 2020 12:58 (CEST)
Tja, er blijft nu niet veel meer over maar "ne" was niet de oorspronkelijke nominatiereden. Die heb ik dan ook doorgehaald. Graag in het vervolg niet zomaar een nominatiesjabloon verwijderen. maarten|overleg 22 apr 2020 15:16 (CEST)
Wie heeft het sjabloon weggedaan? Ik zie dat nergens in de geschiedenis. Ik kijk er waarschijnlijk over, Kan je de link eens geven? Groet Vdkdaan (Gif mo sjette) 22 apr 2020 21:32 (CEST)
Excuus, het sjabloon is niet weggedaan. Ik raakte in de war doordat het artikel hernoemd werd waarna de ontstane dp werd omgebouwd naar een artikel. Deze beoordelingsnominatie verwees naar dit artikel, terwijl het hernoemde artikel het sjabloon bevatte. Dat dus geen link meer had met deze beoordelingsnominatie, want, andere titel. Een beetje chaotisch zo. Maar het is me nu duidelijk. maarten|overleg 22 apr 2020 21:37 (CEST)