Wikipedia:Wat "negeer alle regels" betekent

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Betoog
Dit is een essay. De pagina beschrijft niet een officiële regel of richtlijn, maar geeft enkel de mening weer van de auteur(s). Voel je vrij om aanpassingen te maken of erover te discussiëren op de overlegpagina.
Notendop
Deze pagina in een notendop: Deze pagina is zelf geen reglement of richtlijn, maar is bedoeld om Wikipedia:Negeer alle regels aan te vullen. Voel je vrij om aanpassingen te maken of erover te discussiëren op de overlegpagina.

Om bij te dragen aan Wikipedia hoef je geen regels te leren. Als een werkwijze je redelijk lijkt, zal deze over het algemeen wel goed zijn. Ook als iets niet goed uitpakt, hoef je je niet onmiddellijk zorgen te maken – we maken allemaal wel eens fouten. Zelfs de ergste fouten zijn terug te draaien; oudere versies van een pagina blijven bewaard in de geschiedenis en zijn weer terug te halen. Als iemand het niet eens is met wat je doet, zullen we er rustig over praten, en kijken of er een oplossing is. Dus blijf kalm. Voel je vrij en ga je gang, en veel plezier met meewerken aan deze vrije encyclopedie. Het gaat om de inhoud, en zolang wat je bijdraagt inhoudelijk (of feitelijk) klopt (elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op wat hij of zij invoegt) is de rest bespreekbaar.

Ondanks de naam is "negeer alle regels" niet bedoeld om de regels te saboteren. Het doel ervan is om te vermijden dat de regels saboteren wat we hier aan het doen zijn: een encyclopedie bouwen. De regels zijn helemaal niet belangrijk in vergelijking met dat doel. Helemaal niet. Als ze helpen dat doel te bereiken, is dat prima. Als ze het bereiken van dat doel belemmeren, worden ze met het grootste gemak genegeerd.

Wat "negeer alle regels" betekent

bewerken
 1. Je hoeft de regels niet te leren om bij te dragen aan Wikipedia. Dat is hierboven al gezegd, en het is belangrijk om het te herhalen.
 2. Volg de instructies niet zonder erbij na te denken, maar kijk of de encyclopedie verbeterd wordt of beschadigd raakt door een wijziging. (Zie ook Wikipedia:Gebruik het gezond verstand.)
 3. Regels verkrijgen hun macht om verplichtingen op te leggen niet door op een pagina neergezet te worden en dan het predicaat "reglement" te krijgen, maar doordat ze een afspiegeling zijn van de gedeelde meningen en praktijken van vele mensen. (Zie ook Wikipedia:Consensus.)
 4. De meeste regels zijn uiteindelijk beschrijvend, niet voorschrijvend; ze beschrijven de bestaande praktijk. Soms zijn ze verouderd.
 5. "Wiki-advocaat" spelen werkt niet. Achterdeurtjes en uitweggetjes bestaan niet op wiki's. Wikipedia is geen bureaucratie, geen rechtbank, geen variant van het spel Nomic, waarin de spelers de regels tijdens het spel mogen veranderen, en het is niet het kaartspel Mao, waarin de regels voor de spelers aanvankelijk geheim zijn.
 6. De geest van de regel is belangrijker dan de letter. Het gemeenschappelijke doel van het bouwen van een encyclopedie is het belangrijkst.
 7. De regels volgen is minder belangrijk dan het gezond verstand gebruiken en nadenkend en bedachtzaam zijn. Denk er altijd aan dat niet alleen mensen die het met je eens zijn goede inzichten hebben. (Zie ook Wikipedia:Wikiquette)

Wat "negeer alle regels" niet betekent

bewerken
 1. "Negeer alle regels" betekent niet dat alles mag. Het is geen troefkaart en ook geen vrijbrief. Iemand die een regel negeert moet desgevraagd kunnen uitleggen in welk opzicht de encyclopedie daar baat bij heeft.
 2. "Negeer alle regels" hoeft je er niet van te weerhouden om iemand erop te wijzen dat hij een regel overtreden heeft, maar bedenk wel dat hij er wellicht een goede reden voor had (zie ook Wikipedia:Ga uit van goede wil).
 3. "Negeer alle regels" voldoet niet als antwoord wanneer iemand je vraagt waarom je een regel overtreden hebt. De meeste regels stoelen op ruime ervaring en zouden daarom alleen 'overtreden' mogen worden als er een goede reden voor is.
 4. "Negeer alle regels" ontslaat je niet van enige verantwoordelijkheid. Je bent er nog steeds op aan te spreken als je bewerkingen ongunstig uitpakken voor de encyclopedie of voor andere gebruikers.
 5. "Negeer alle regels" is geen uitnodiging om Wikipedia te gebruiken voor andere doeleinden dan het opbouwen van een vrije encyclopedie (zie ook Wikipedia:Wat Wikipedia niet is).

Zie ook

bewerken