Wikipedia:Snelcursus/Uitgangspunten

Er zijn veel mensen die Wikipedia lezen en bewerken. Nieuwe bewerkingen worden intensief gecontroleerd en zo nodig verbeterd of ongedaan gemaakt. Voor het op niveau houden van inhoud en werksfeer kent Wikipedia de volgende basisprincipes:

Wikipedia is een encyclopedie: het doel is zo veel mogelijk bestaande kennis zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Informatie moet controleerbaar zijn aan de hand van reeds gepubliceerde bronnen.
Wikipedia heeft een neutraal uitgangspunt. Wikipedia is niet bedoeld om standpunten te bevorderen, reclame te maken of bekendheid te krijgen. Geef zaken niet onevenredig veel aandacht.
Wikipedia bevat vrije inhoud. De teksten op Wikipedia zijn vrij beschikbaar en vrij bewerkbaar, overeenkomstig de vrije licentie CC BY-SA. Wat je toevoegt aan Wikipedia staat automatisch onder deze licentie. Neem geen teksten over als daar geen aantoonbare toestemming voor bestaat.
Wees collegiaal. Respecteer iedereen die aan Wikipedia bijdraagt. Ga uit van goede wil. Blijf beleefd en kalm, ook als het er heet aan toe gaat. Overleg wanneer je ergens niet uit komt. Wees bereid je bijdragen toe te lichten.