Vegetatiekunde van A tot Z

Wikimedia-lijst
A-Z-lijst
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met dit onderwerp. Als u een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat, dan mag u dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen te plaatsen.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Verwante overzichten zijn:

ABewerken

Abundantie - Alterra - Associatie - Associatiefragment

BBewerken

Bedekking - Biodiversiteit - Biologie - Botanie - Braun-Blanquet - Braun-Blanquet methode

CBewerken

Classificatie - Clusteranalyse - Constante soort

DBewerken

Doelsoort - Differentiërende soort - De vegetatie van Nederland - Derivaatgemeenschap - Dijkvegetatie

EBewerken

Ecologie - Ecologische hoofdstructuur (Nederland) - Ecologische hoofdstructuur (Vlaanderen) - Ecologische gradiënt - Ecotoop - Ellenberg getallen - Exclusieve soort

FBewerken

Floradistrict - Floron - Frans-Zwitserse school - Fytocoenon

GBewerken

HBewerken

Heimans, Eli - Heukels' Flora van Nederland - Holkema, Franciscus - Hooiland

IBewerken

International Association for Vegetation Science (IAVS)

JBewerken

KBewerken

Kensoort - Kilometerhok - Klasse - Klasse-eigen - Klasse-vreemd - Klassieke natuurbeschermingsvisie - Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging - Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

LBewerken

Landelijke Vegetatie Databank - Landschap - Landschapselement

MBewerken

NBewerken

Natura 2000 - Natuurbeheer - Natuurbescherming - Natuurdoeltypen - Natuurnetwerk Nederland - Natuurwaarde - Niche

OBewerken

Oecologische Flora Nederland - Ondergroei - Orde - Ordinatie

PBewerken

Pioniersoort - PKN (Vegetatiekunde) - Plant - Plantengemeenschap - Plantensociologie - Plantensociologische Kring Nederland - Plantkunde - Preferente kensoort - Preferente soort - Presentie

QBewerken

RBewerken

Relevé - Nederlandse Rode Lijst (planten) - Rompgemeenschap

SBewerken

Schaminée, Joop - Shannon-index - Stratiotes (tijdschrift) - Sub-associatie - Successie (ecologie) - SynBioSys - Syntaxon - Syntaxonomie

TBewerken

Thijsse, Jac. P. - Trouw (vegetatiekunde) - Turboveg

UBewerken

Uurhok

VBewerken

Vegetatie - Vegetatiekunde - Vegetatieopname - Vegetatieschaal van Tansley - Vegetatiezonering in gebergtes - Verbond - Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

WBewerken

Westhoff, Victor

XBewerken

YBewerken

ZBewerken