Trouw (vegetatiekunde)

vegetatiekunde

Trouw is de grotere presentie van een bepaalde plantensoort in de ene plantengemeenschap dan in andere plantengemeenschappen.

Een exclusieve soort, die in slechts een plantengemeenschap voorkomt, wordt als kensoort voor die gemeenschap beschouwd.

Een preferente soort is een soort waarvan de abundantie en/of de trouw in een bepaalde plantengemeenschap opvallend groter is dan in alle andere eenheden.

Zie ookBewerken