Hauwmossen

een stam de planten

Hauwmossen (Anthocerotophyta[1]) zijn kleine thalleuze planten, die gerekend worden tot de Embryophyta. Vroeger vormden de hauwmossen (historische naam: Anthecerotae) samen met de levermossen (Marchantiophyta, historische naam: Hepaticae) en de (blad)mossen (Bryophyta, historische naam: Musci) samen de stam van de mossen (in wijdere zin).

hauwmossen
Phaeoceros laevis
Taxonomische indeling
Rijk:Viridiplantae
Cavalier-Smith (1981)
Onderrijk:Embryophyta
Stam
Anthocerotophyta
Stotler & Crandall-Stotler (1977)
Levenscyclus van hauwmossen
Synoniemen
Afbeeldingen op Wikimedia Commons Wikimedia Commons
hauwmossen op Wikispecies Wikispecies
Portaal  Portaalicoon   Biologie

BouwBewerken

ThallusBewerken

Hauwmossen lijken in de gametofytfase op thalleuze levermossen, maar als zij zonder concurrentie kunnen groeien zijn de planten vaak bijna cirkelrond. De bouw van het thallus van hauwmossen is eenvoudig, veel eenvoudiger dan dat van de levermossen parapluutjesmos en halvemaantjesmos. Kenmerkend is een epidermis en luchtkamers.

Sommige soorten gaan een symbiotische relatie aan met Nostoc (een blauwwier), die de luchtkamers binnenkomt via scheuren in het oppervlak aan de onderzijde. De vrije gametofyt ziet er vettig uit. Een ander uniek kenmerk van deze stam is dat de plastiden een pyrenoïde bevatten en groot zijn in vergelijking met die van andere landplanten, die kleiner en lensvormig zijn.

Geslachtelijke voortplantingBewerken

De archegonia en antheridia bevinden zich op het bovenoppervlak van het thallus. De archegonia en antheridia zijn echter niet goed afgescheiden van het thallus: zo is het archegonium gereduceerd tot de halskanaalcellen, die ingebed liggen in ongedifferentieerde thallusweefsel. Voor de antheridia is de situatie vergelijkbaar.

SporofytBewerken

De sporofyt is vrij complex, in tegenstelling tot de eenvoudige bouw van de gametangia. De sporofyt ontstaat door de groei van een intercalair meristeem (dat wil zeggen niet aan de groeitop liggend meristeem) vlak boven de voet van de sporofyt. Het sporekapsel heeft de vorm van een hoorn en heeft relatief weinig sporenvormend weefsel. Het kapsel heeft fotosynthetische weefsels en huidmondjes. Het kapsel is enigszins onbepaald, waarbij de sporen zich in verschillende ontwikkelingsstadia bevinden, en opent zich voortdurend langs de overlangse spleten. De sporen worden verspreid met behulp van pseudo-elateren.

Fylogenetische stamboom van de Embryophyta
naar Holt & Iudica [2][3][4][5]
 • niet-monofyletische groep
  (→ behoort tot de ...) wordt ook gerekend tot een polyfyletische groep

  Vergelijking met mossen en levermossenBewerken

  Verschillen tussen mossen, levermossen en hauwmossen.
  Generatie &
  Kernfase
  Kenmerken Marchantiophyta
  Levermossen
  Bryophyta
  Mossen
  Anthocerotophyta
  Hauwmossen
  Gametofyt,
  Haploïde fase
  protonema thalleus draadvormig bolvormig
  mosknoppen slecht 1 mosknop op protonema veel mosknoppen op protonema slecht 1 mosknop op protonema
  mosplant is thallus
  of bebladerde spruit
  of bebladerde spruit meestal dorsivetraal,
  of eenvoudig thallus,
  of thallus met luchtkamers
  bebladerde spruit,
  zelden duidelijk dorsivetrale bouw,
  (stengel en takken met blaadjes)
  eenvoudig thallus
  blad rangschikking 3 rijen of niet van toepassing verspreid, spiralen (n.v.toep.)
  bladvorm 2- tot meerlobbig of n.v.toep. zelden gelobd
  bladnerven geen / n.v.toep. 0, 1 of 2; meer cellen dik
  olielichaampjes aanwezig geen geen
  chloroplasten per cel veel kleine chloroplasten veel kleine chloroplasten 1 enkele grote chloroplast
  met een pyrenoïde
  watertransporterende
  cellen
  alleen bij enkele eenvoudige
  thalleuze vormen
  in stengel gametofyt (en in sporofyt) geen
  rizoïden hyalien, eencellig bruin, meercellig hyalien, eencellig
  gametangia
  plaatsing
  in clusters aan de top van bebladerde tak
  of op oppervlak van thallus
  in clusters aan de
  top van bebladerde tak
  verzonken in het thallus, verspreid
  huidmondjes soms ademopeningen geen huidmondjes aanwezig
  Sporofyt,
  Diploïde fase
  kapselsteel (seta)
  ontwikkeling
  strekt zich pas vlak voor het
  loslaten van de rijpe sporen
  strekt zich al voor de sporenrijping,
  soms een pseudopodium
  afwezig
  kapselsteel kleur hyalien, niet fotosynthetisch fotosynthetisch en groen (n.v.toep.)
  kapsel bouw ongedifferentieerd; bolvormig of verlengd met peristoom, operculum, theca en nek ongedifferentieerd; langwerpig
  kapsel groei beperkte groei, vaste grootte beperkte groei, vaste grootte continue groei door basaal meristeem
  columella geen aanwezig aanwezig
  steriele cellen
  tussen de sporen
  eencellige elateren
  met spiraalverdikkingen
  nooit meercellige pseudo-elateren, vertakt
  kapsel rijping opent met tanden of 4 kleppen opent bij operculum en peristoom,
  opent zelden met spleten
  opent met 2 kleppen
  huidmondjes geen op sporenkapsel aanwezig

  Families en geslachtenBewerken

  De familie Anthocerotaceae omvat de geslachten:

  De familie Dendrocerotaceae omvat de geslachten:

  De familie Leiosporocerotaceae omvat het geslacht:

  Familie Notothyladaceae omvat de geslachten:

  Plantkunde en deelgebieden
  Geobotanie (planten als onderdeel van de biosfeer)
  Plantengeografie:adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemie · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · Plantengeografie · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
  Paleobotanie:archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
  Vegetatiekunde & plantenoecologie:abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · coenocline · concurrentie · constante soort · contactgemeenschap · differentiërende soort · dwergstruweel · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberg-indicatorwaarde · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatielaag · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding
  Idiobotanie (planten onder gecontroleerde omstandigheden)
  Plantenmorfologie & -anatomie:beschrijvende plantkunde · adventief · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
  Plantenfysiologie:ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
  Plantensystematiek:taxonomie · botanische nomenclatuur · APG I-systeem · APG II-systeem · APG III-systeem · APG IV-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · PPG I-systeem · roodwieren · varens · zaadplanten · zeewier
  Overig
  Bijzondere plantkunde:algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
  Sjablonennavigatie biogeografisch · navigatie bloeiwijzen · navigatie plantenhormonen · navigatie plantkunde · navigatie stinsenplanten · navigatie fytografie bloemplanten · navigatie fytografie mossen · navigatie fytografie varens · navigatie vegetatiekunde