Hoofdmenu openen

Wikipedia β

Het APG II-systeem is een in 2003 gepubliceerd systeem in de plantentaxonomie. Het is gepubliceerd door de Angiosperm Phylogeny Group, als de opvolger van het APG-systeem uit 1998, en in 2009 vervangen door het APG III-systeem. Het APG-systeem beperkt zich tot de bedektzadigen.

Het grote verschil met eerdere systemen is dat de APG-systemen niet gebaseerd zijn op hoofdzakelijk morfologische en biochemische kenmerken, maar uitsluitend op DNA-data (de volgorde van basen in het DNA), zogeheten moleculaire data. Er zijn echter wel degelijk andere kenmerken van de planten die de gevonden genetische verwantschappen ondersteunen. Zo wordt bijvoorbeeld de splitsing in hoofdgroepen gesteund door de morfologie van het stuifmeel.

In afwijking van andere systemen kent APG II geen botanische namen toe boven de rang van orde. In de rang van orde en daarbeneden, dus voor de meest gangbare groepen, gebruikt APG wel botanische namen. De drie hoofdgroepen die in APG II onderscheiden worden zijn de monocots, eudicots en magnoliids. De gehele groep van bedektzadigen heet bij APG angiosperms. Deze namen zijn alle meervoud en worden niet (of niet per se) met een hoofdletter geschreven en niet gecursiveerd.

Hoofdgroepen met hun belangrijkste onderverdeling in APG II:

De 23ste editie van de Heukels volgt het APG II-systeem, en vertaalt daarbij de gebruikte Engelse namen van clades (zie onder). De Heukels kent nu de klasse van de zaadplanten (Spermatopsida), met daarin de "naaktzadigen" en de "bedektzadigen".[1]


Plaatsing van ordes in het APG II-systeem met in het begin telkens groepen die niet in een deelgroep geplaatst zijn.

NotenBewerken

  1. De 23ste editie van Heukels duidt de "basale eudicots" (een parafyletische groep, die niet tot de core eudicots hoort) aan als "primitieve tweezaadlobbigen". De planten die wel tot de "Bedektzadigen" maar niet tot een van de benoemde clades horen, heten in de Heukels de "Oerbedektzadigen".
  2. a b c d e "+ ..." = optioneel, eventueel af te splitsen van de voornoemde familie.

Referentie en externe linksBewerken

Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde:algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
Paleobotanie:archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
Plantenmorfologie & -anatomie:beschrijvende plantkunde · adventief · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
Plantenfysiologie:ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
Plantengeografie:adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemisme · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · Plantengeografie · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
Plantensystematiek:taxonomie · botanische nomenclatuur · APG II-systeem · APG III-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · roodalgen · varens · zaadplanten · zeewier
Vegetatiekunde & plantenoecologie:abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · concurrentie · constante soort · differentiërende soort · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberggetal · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding