Een rompgemeenschap (RG) is een plantengemeenschap die enkel kentaxa en differentiërende taxa bezit van een hoger syntaxonomisch niveau dan de associatie, samen met nog begeleidende soorten. De kensoorten en differentiërende soorten eigen aan de associatie komen dus niet, of niet meer voor.

Een dergelijke plantengemeenschap kan dus op basis van de soortensamenstelling niet tot op het elementaire niveau, de associatie, geclassificeerd worden. Men classificeert deze dan onder het niveau waarvan de kensoorten wel aanwezig zijn.

In tegenstelling tot de derivaatgemeenschappen zijn de dominante soorten in een rompgemeenschap wel klasse-eigen, dus behoren tot dezelfde syntaxonomische tak.

Een rompgemeenschap kan op twee manieren tot stand komen:

Een voorbeeld van een rompgemeenschap zijn vele heidevegetaties van de klasse van de natte heiden, waar door verdroging de meeste veenmossen en de kleine zonnedauw verdwenen zijn en enkel de gewone dophei (kensoort van de klasse) nog standhoudt.

De volgende rompgemeenschappen worden verder in detail beschreven:

Associatie Wetenschappelijke naam
Gemeenschap van canadapopulier en schaafstro Populus ×canadensis-[Circaeo-Alnenion]
Rompgemeenschap van fluitenkruid RG Anthriscus sylvestris-[Ulmenion carpinifoliae]
Rompgemeenschap van grote brandnetel RG Urtica dioica-[Ulmenion carpinifoliae]

Afbeeldingen bewerken

Zie ook bewerken

Zie de categorie Basal communities van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.