Eutrofie

toestand met een hoge trofiegraad
Trofiegraad
Hypertrofie
Eutrofie
Meso-eutrofie
Mesotrofie
Meso-oligotrofie
Oligotrofie

Eutrofie (ook wel voedselrijkdom genoemd) is een begrip uit de ecologie waarmee men een toestand bedoelt waarbij er veel minerale nutriënten beschikbaar zijn in een bepaald milieu of ecosysteem; de trofiegraad is dan hoog.

Een lissen-ooibos, een voorbeeld van een eutrafent vegetatietype.

Een belangrijk kenmerk van eutrofe ecotopen is dat de vegetatie doorgaans een hoge primaire productie (productie van biomassa) kent. Organismen en levensgemeenschappen die vooral zijn aangewezen op een eutroof habitat noemt men eutrafent. Vaak kennen ecosystemen in eutrofe milieus een lagere biodiversiteit.

Het tegenovergestelde van eutrofie is oligotrofie (dat het Griekse ὀλίγος (olígos) 'weinig' bevat). Wanneer een oligotroof ecosysteem veel extra voedingsstoffen en mineralen aangeleverd krijgt zal het veranderen in een eutroof ecosysteem. Dit proces heet eutrofiëring.

Etymologie bewerken

Het woord 'eutrofie' is afkomstig van het Griekse εὔτροφος (eútrophos), dat is samengesteld uit εὖ () 'goed' en τροφή (trophḗ) 'voeding'.

Galerij bewerken

Zie ook bewerken