Lijnvormig landschapselement

Een lijnvormig landschapselement of lintvormig landschapselement is een begrip uit de geografie waarmee een landschapselement met een smalle, langwerpige verschijningsvorm wordt bedoeld. Ondanks de naam 'lijnvormig' worden dikwijls ook alle (min of meer) kronkelende lintvormige landschapselementen hiertoe gerekend.

Een luchtfoto van een cultuurlandschap met verscheidene lintvormige elementen, waaronder houtwallen, lanen, struweelhagen, zomen en wegen.

Cultuurlandschap bewerken

In cultuurlandschappen komen lijnvormige landschapselementen veel voor en vaak tot op kleine schaal. Vooral de lijnvormige landschapselementen met zeer rechte lijnen komen in cultuurlandschappen het meest voor. In het onderstaande overzicht staan verscheidene uitgesproken voorbeelden van lijnvormige landschapselementen van antropogene oorsprong.

Natuurlandschap bewerken

In natuurlandschappen zijn lijnvormige landschapselementen doorgaans bochtige, lintvormige landvormen en vrijwel nooit zo kaarsrecht als dat zij in cultuurlandschappen (kunnen) zijn. In het onderstaande overzicht staan verscheidene uitgesproken voorbeelden van lijnvormige landschapselementen van natuurlijke oorsprong.

Zie ook bewerken