Xerofiel

Xerofiel (Grieks voor: droogte-minnend) is een term die gebruikt wordt voor de xerofyten: planten die goed aan een droog klimaat zijn aangepast.

Een zee-egelcactus: een xerofiele plant uit Mexico

Deze aanpassing bestaat vooral in mechanismen om het waterverlies door verdamping te beperken. Xerofiele planten hebben dus meestal kleine bladeren, of in het geheel geen bladeren, waarbij de fotosynthese dan wordt overgenomen door de verdikte stengels. Ook beschikken deze planten vaak over verdikte wortels en/of stengels, waarin een flinke watervoorraad kan worden opgeslagen. Omdat in woestijnen voedsel en water schaars zijn voor de dieren, zijn de weinige planten in die gebieden blootgesteld aan een grote vraatdruk. Om zich daartegen enigszins te beschermen zijn deze planten daarom vaak voorzien van stekels.

De bekendste familie van xerofyten zijn wel de cactussen, die hun oorsprong hebben in Midden- en Zuid-Amerika. Minder bekend is dat in woestijngebieden in de Oude Wereld (Zuid-Afrika en Madagaskar) een groot aantal soorten van de Wolfsmelkfamilie (Euphorbiaceae) xerofiele aanpassingen hebben ondergaan die als twee druppels water lijken op die van de cactaceeën. Het is voor de leek vaak niet gemakkelijk deze wolfsmelkachtigen van cactussen te onderscheiden. De bloeiwijze is nochtans geheel verschillend, hetgeen bewijst dat het om verschillende families gaat. Dit is een geval van convergente evolutie.

Algemene begrippen:concurrentie · plantkunde van A tot Z · successie · SynBioSys · vegetatie · vegetatiekunde · vegetatiekunde van A tot Z
Biogeografie:adventief · archeofyt · areaal · autochtoon · beschermingsstatus · cultuurgewas · cultuurvolger · disjunct verspreidingsgebied · eilandbiogeografie · endemie · exoot · extinctie · florarijk · floristiek · inburgering · inheems · invasieve soort · kosmopoliet · massa-extinctie · Rode Lijst van de IUCN · status · synchorologie · uitsterven · verspreidingsgebied · vestiging
Levensvorm:bladrozet · bladverliezend · boom · chamefyt · dwergstruik · epifyt · fanerofyt · geofyt · grasachtige plant · groenblijvend · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · klimplant · kruidachtig · liaan · loofboom · naaldboom · slingerplant · struik · succulent · therofyt · winterhard
Standplaats:boomgrens · ecologische groep · ellenberg-indicatorwaarde · extremofiel · freatofyt · halofiel · halofyt · hellingbos · helofyt · indicatorplant · indicatorwaarde van Ellenberg · oecologische groep · standplaatsfactor · stroomdalflora · tredplant · verlandingsvegetatie · xerofiel · xerofyt · zoutplant
Structuur en textuur:aspect · biodiversiteit · biomassa · boomlaag · dood hout · kruidlaag · moslaag · ondergroei · pioniersoort · schimmellaag · shannon-index · strooisellaag · struiklaag · symmorfologie · vegetatielaag · vegetatiestructuur · vegetatieperiode · vegetatietextuur · zode
Syntaxonomie:associatie · associatiefragment · contactgemeenschap · derivaatgemeenschap · fytocoenologie · fytocoenon · fytosociologie · Inslaggemeenschap · klasse · klasse-eigen · klasse-vreemd · onderverbond · orde · plantengemeenschap · plantensociologie · rompgemeenschap · subassociatie · syntaxon · syntaxoncode · syntaxonomie‎ · verbond
Vegetatieonderzoek:abundantie · bedekking · Braun-Blanquetmethode · constante soort · differentiërende soort · exclusieve soort · Frans-Zwitserse school · International Association for Vegetation Science · kensoort · minimumareaal · Plantensociologische Kring Nederland · preferente kensoort · preferente soort · presentie · relevé · trouw · vegetatieopname · vegetatieschaal van Tansley · Zürich-Montpellier school
Vegetatietypen:climaxvegetatie · dijkvegetatie · geriefbos · houtwal · Landelijke Vegetatie Databank · muurvegetatie · pioniervegetatie · potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) · watervegetatie
Standaardwerken (NL):Heukels' Flora van Nederland · De vegetatie van Nederland (VvN) · Revisie Vegetatie van Nederland (RVvN)