Hoofdmenu openen
Thallus van een roodwier.
Thallus van een schimmel
vruchtlichaam: de paddenstoel.
Thallus van een levermos
met broedbekers en huidmondjes.
Onderzees kelpwoud (bruinwieren).

Een thallus (onzijdig, meervoud: thalli) is een meercellig plantenlichaam, dat niet is onderverdeeld in stengel, wortel en blad. Bij deze plantachtige organismen lijken de organen op een plantestengel, blad of wortel, maar zijn ontstaan uit één cel of meerdere (ongedifferentieerde) meristeemcellen. Bij fungi (schimmels) is het thallus het vegetatief lichaam bestaande uit hyfen (draadachtige structuren).

Thallus is een morfologische aanduiding, een aanduiding voor de bouw van het organisme. Het woord thallus is afkomstig van het Griekse 'thallos' = tak met bladeren. De naam verwijst naar de vorm van de (bladachtige) organen die lijken op die van planten. In het woord thallofyt komt het achtervoegsel 'fyt' van het Griekse 'phuton' = plant.

Thallophyta of thallofyten is een verouderde taxonomische aanduiding voor plantachtige organismen met een thalleuze celstructuur. Tot de Thallophyta behoren algen, schimmels, korstmossen en bepaalde soorten van de levermossen. Zij werden vroeger tot het plantenrijk gerekend, maar zijn nu in eigen rijken ondergebracht (de thalleuze levermossen worden nog steeds tot de planten gerekend). De term Cormophyta werd gebruikt als tegenhanger voor de planten met een cormus met stengel (spruit), blad en wortel.

MorfologieBewerken

Een thallus kan bestaan uit één enkele cel met meerdere celkernen, of zijn opgebouwd uit meerdere cellen. De structuur is meestal plat en er zijn geen vaatbundels. De voortplantingsorganen van een thallophyt zijn vaak uit slechts één cel opgebouwd en niet omgeven door een echte celwand. Is het thallus uit meerdere cellen opgebouwd, dan ontbreken tussenliggende celwanden. Bij thallophyten geschiedt de ontwikkeling van de bevruchte eicel niet als embryo in het vrouwelijke voortplantingsorgaan.

FunctiesBewerken

Thalli geven een organisme de mogelijkheid om groter te worden dan micro-organismen. Hoewel de bouw verschilt van die van organen bij vaatplanten, kan een thallus wel een analoge functie hebben, zoals het mycelium van een schimmel dat het organisme verankert in zijn voedselbron en voedingsstoffen daaruit opneemt, of de bladachtige delen van wieren die zonlicht opvangen en dit gebruiken voor hun stofwisseling.

Externe linkBewerken

Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde:algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
Paleobotanie:archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
Plantenmorfologie & -anatomie:beschrijvende plantkunde · adventief · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
Plantenfysiologie:ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
Plantengeografie:adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemisme · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · Plantengeografie · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
Plantensystematiek:taxonomie · botanische nomenclatuur · APG I-systeem · APG II-systeem · APG III-systeem · APG IV-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · roodalgen · varens · zaadplanten · zeewier
Vegetatiekunde & plantenoecologie:abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · concurrentie · constante soort · differentiërende soort · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberggetal · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatielaag · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding