Fotoperiodiciteit

biologisch proces

Fotoperiodiciteit is het verschijnsel dat organismen - meer in het bijzonder planten - in hun fysiologie reageren op de jaarlijkse verschillen in daglengte.

Veel planten (zoals bedektzadigen) gebruiken een fotoreceptoreiwit, zoals phytochroom of cryptochroom, om de seizoensgebonden verschillen in de lengte van dag en nacht waar te nemen. Langedagplanten hebben veel uren zonlicht per dag nodig om tot bloei te komen en deze bloeien dus vooral in de zomer. Kortedagplanten kunnen met minder uren zon per dag toe, deze bloeien dan ook vooral in de lente of herfst.[1]