De ondergroei (ook onderhout of onderbegroeiing) omvat de plantengroei onder de boomlaag, dus in de moslaag, kruidlaag en struiklaag.

De aanwezigheid van licht is afhankelijk van de dichtheid van het kronendak van de boomlaag en is van groot belang voor de ontwikkeling van de ondergroei.

Opbouw vegetatie ondergroei

bewerken
Vegetatielaag Hoogte Voorkomende plantengroei Voorbeelden
Moslaag 0 – 10 (15) cm Mossen en paddenstoelen Gewoon veenmos en panteramaniet
Kruidlaag 10 – 135 cm Zaailingen en kruidachtigen Mannetjesvaren en dauwbraam
Struiklaag 135 – 800 cm Struiken Sporkenhout en wilde lijsterbes

Zie ook

bewerken