Beschermingsstatus

klasse in de classificatie van IUCN

De beschermingsstatus van een soort in een bepaald gebied is een inschatting van de waarschijnlijkheid dat die soort zal blijven overleven in dat gebied. Vele factoren worden hierbij beschouwd, niet enkel het aantal dat nog overblijft, maar ook de algemene diachronische toename of afname in de populatie (trends), de mate waarin de soort zich kan voortplanten, het aantal en de aard van de bedreigingen, en andere factoren.

De bekendste wereldwijde beschermingsstatuslijst is de Rode Lijst van de IUCN, maar er zijn nog vele andere, gespecialiseerde lijsten.

Categorieën van de Rode Lijst bewerken

De volgende categorieën worden onderscheiden:

Tabel 1. Categorieën van de Rode Lijst van de IUCN
Code Engels Nederlands
  LC, vroeger LR/lc Least Concern Niet bedreigd (veilig)
  NT, vroeger LR/nt Near Threatened Gevoelig
  VU Vulnerable Kwetsbaar
  EN Endangered Bedreigd
  CR Critically Endangered Ernstig bedreigd (kritiek)
  EW Extinct in the Wild Uitgestorven in het wild
  EX Extinct Uitgestorven
  NE Not Evaluated Niet geëvalueerd
  DD Data Deficient Onzeker
  CD, vroeger LR/cd Conservation Dependent Van bescherming afhankelijk,
komt alleen nog voor bij soorten die voor 2001 in deze categorie zijn ingedeeld en niet opnieuw zijn beoordeeld. Volgde na "gevoelig" (NT).

Zie ook bewerken


Zie de categorie Conservation status diagrams van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.