Vegetatieaspect

kenmerkend aanzicht van een vegetatie

Met een vegetatieaspect ofwel aspect (Latijn: aspectus) bedoelt men een bepaald aanzicht van de vegetatie. De term wordt gebruikt om allerlei vegetatietypen – veelal formaties of syntaxa – te kunnen benoemen in een fysiognomische context.

Het voorjaarsaspect van een vegetatie van de associatie van sikkelklaver en zachte haver wordt vooral gekenmerkt door de geel- en paarsblauwbloeiende kruiden.
Vegetatieaspect van de associatie van gewoon kusttakmos

Bij veel vegetatietypen is de fysiognomie sterkt gerelateerd aan de fenologische toestand van de vegetatie, waardoor vegetatieaspecten steeds via een jaarcyclische wijze veranderden. Daarom wordt bij een vegetatieaspect vaak het seizoen (soms ook een specifieke maand) genoemd; vaak spreekt men dan van seizoenaspecten, bijvoorbeeld een winteraspect of voorjaarsaspect. Vaak worden seizoenaspecten veroorzaakt door aspectbepalende bloeiende vaatplanten of fertiele (korst)mossen, die gedurende een bepaalde tijd van het jaar opvallen. Ook kan bijvoorbeeld door de afbraak van chlorofyl in de chloroplasten van de bladeren van bepaalde plantensoorten een uitgesproken herfstaspect met herfstkleuren optreden in de herfst.

Fotogalerij

bewerken

Zie ook

bewerken