De APG-systemen voor classificatie van de bedektzadige planten zijn door de Angiosperm Phylogeny Group (APG) gepubliceerd. De eerste versie van het APG-systeem kreeg later de naam APG I-systeem. In 2003 is deze opgevolgd door het APG II-systeem en in 2009 door het APG III-systeem. Het APG IV-systeem voor classificatie van de bedektzadigen is gepubliceerd in 2016.

Deze systemen zijn ongebruikelijk omdat ze niet gebaseerd zijn op morfologische en anatomische gegevens, maar op de cladistische analyse van een deel van het erfelijk materiaal.

Vergelijking met andere systemenBewerken

Het systeem is gebaseerd op de volgorde van de nucleotiden van drie genen in het DNA, van twee genen in chloroplasten en van één gen dat codeert voor ribosomen. Hoewel het dus alleen gebaseerd was op moleculaire informatie, bleek dat de zo gevonden groepen ook ondersteund worden door andere gegevens. Zo steunt de morfologie van het stuifmeel de splitsing tussen de 'eudicots' en de rest van de voormalige tweezaadlobbigen.

Dit systeem was tamelijk controversieel in de beslissingen die door de Angiosperm Phylogeny Group op familieniveau gemaakt zijn: een aantal sinds lang bekende families werd opgedeeld en andere families werden verenigd tot grotere families. Het was ook ongebruikelijk omdat het geen formele botanische namen gebruikt boven de rang van orde – met andere woorden, de orde is de hoogste rang die in dit systeem een formele botanische naam krijgt. Hogere groepen werden enkel aangeduid als clades, met van het Engels afgeleide namen als 'monocots', 'eudicots', 'rosids' en 'asterids'.

Indeling volgens het APG IV-systeem, vereenvoudigd schemaBewerken

De hoofdgroepen in het systeem (clades zonder rang):

APG IV (2016) Vereenvoudigd schema

benoemde clades zijn omlijnd

Indeling volgens het APG IV-systeemBewerken

In meer detail tot op het niveau van ordes met vermelding van de families:

APG IV (2016) Fylogenetische stamboom

benoemde clades zijn omlijnd

Eerdere APG-systemenBewerken

APG I-systeemBewerken

Het APG I-systeem is een fylogenetische classificatie van bedektzadigen (hier 'angiosperms'), dat als eerste is gepubliceerd door de Angiosperm Phylogeny Group. De publicatie vond in 1998 plaats door middel van consensus in een groep van taxonomen.

APG I (1998) vereenvoudigd schema

benoemde clades zijn omlijnd

APG II-systeemBewerken

Het APG II-systeem is een door de Angiosperm Phylogeny Group in 2003 gepubliceerd APG-systeem in de plantentaxonomie. Het is gepubliceerd door de Angiosperm Phylogeny Group, als de opvolger van het APG I-systeem uit 1998. Evenals het APG I-systeem beperkt het APG II-systeem zich tot de bedektzadigen.

APG II (2003) vereenvoudigd schema

benoemde clades zijn omlijnd

APG III-systeemBewerken

Het APG III-systeem is een systeem in de plantentaxonomie voor de bedektzadigen. Het is de opvolger van het APG II-systeem. Het APG III-systeem is door de Angiosperm Phylogeny Group (APG) gepubliceerd 2009, 6½ jaar na de publicatie van het APG II-systeem.

APG III (2009) Vereenvoudigd schema

Zie ookBewerken