Orde (vegetatiekunde)

syntaxonomische rang in de vegetatiekunde

In de vegetatiekunde is een orde de op een na hoogste syntaxonomische rang, onder de klasse, of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

Wetenschappelijke namen van plantengemeenschappen van het niveau orde zijn herkenbaar aan de uitgang -etalia (bijvoorbeeld de Alnetalia of de elzenbroekbossen-orde).

De volgende vegetatie-ordes worden verder in detail beschreven:

Tabel met vegetatie-ordes
Nederlandstalige
naam
Wetenschappelijke
naam
Elzenbroekbossen-orde Alnetalia glutinosae
- Atropetalia
Tandzaad-orde Bidentetalia tripartitae
Orde van de kalkgraslanden Brometalia erecti
- Cladonio-Koelerietalia
- Corynephoretalia canescentis
Dophei-orde Ericetalia tetralicis
- Filipenduletalia ulmariae
- Trifolio-Festucetalia ovinae
Hoogveenmos-orde Sphagnetalia magellanici
Laurisilva Pruno hixae-Lauretalia novocanariensis
- Molinietalia
- Nanocyperetalia
- Nardetalia
Orde van de berkenbroekbossen Vaccinio-Betuletalia pubescentis
Orde van de voedselrijke eiken-beukenbossen Fagetalia sylvaticae
Kweldergras-orde Glauco-Puccinellietalia
- Prunetalia spinosae
- Quercetalia roboris
- Salicetalia
- Salicetalia auritae
Struikheide-orde Calluno-Ulicetalia
- Tortulo-Cimbalarietalia
- Trifolio-Festucetalia ovinae
- Vaccinio-Piceetalia
Zie de categorie Orders (phytosociology) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.