Presentie (vegetatiekunde)

vegetatiekunde

Presentie is de aanwezigheid van een soort plant in de vegetaties van een bepaalde plantengemeenschap. Een goed voorbeeld is de struikhei, die praktisch overal voorkomt in plantengemeenschappen van de klasse van droge heiden, en dus een hoge presentie heeft in die klasse.

Een constant taxon is een taxon dat in meer dan 60% van alle vegetaties van een plantengemeenschap voorkomt, en is dus een goede kandidaat om als kentaxon voor die gemeenschap te worden beschouwd.

Zie ook bewerken