Geobotanie

De geobotanie is het onderdeel van de plantkunde of fytologie dat zich bezig houdt met de studie van de planten in de vrije natuur, dus als onderdeel van de biosfeer. Hiertegenover staat de "idiobotanie" of botanie s.s., die zich richt op de planten als zodanig, los van hun voorkomen in de vrije natuur. Bij "idiobotanie" gaat het om onderzoek aan de eigenschappen van planten onder gecontroleerde omstandigheden zoals onderzoek in het laboratorium, in kassen of in botanische tuinen.

Indeling van de geobotanieBewerken

Bij de fytologie, plantkunde of botanie s.l. kunnen twee hoofdrichtingen worden onderscheiden: de geobotanie en de botanie s.s. of idiobotanie.[1] Deze laatste term wordt nog maar weinig gebruikt, en staat voor de botanische disciplines die zich bezig houden met de individuele planten: plantensystematiek, plantenmorfologie en -anatomie, plantenfysiologie.

Geobotanie omvat onder andere de plantengeografie, de paleobotanie, de vegetatiekunde , de plantenoecologie, en de speciale geobotanie.

  1. Plantengeografie, floristische geobotanie, botanische chorologie of areaalkunde en de floristiek is het onderzoek naar de wilde flora van gebieden; onder de flora van een gebied wordt een overzicht van de taxa (zoals families, geslachten en soorten) van planten verstaan; daarnaast valt hieronder het onderzoek naar de verspreidingsgebieden van de taxa.
  2. Paleobotanie of historische geobotanie is het onderzoek naar de historische verklaring van de huidige het verspreidingsgebieden van soorten met behulp van macrofossielen en microfossielen.
  3. Vegetatiekunde, coenologische geobotanie, plantensociologie of fytocoenologie is het onderzoek aan plantengemeenschappen (fytocoenoses);[2]
    syntaxonomie de wetenschap van het indelen van levensgemeenschappen of biocoenoses.
  4. Plantenoecologie of oecologische geobotanie is onderzoek naar de betrekkingen tussen planten en hun omgeving, naar de oorzaken van de verspreiding van de planten op aarde en naar de kringloop van energie en van stoffen.
  5. De speciale geobotanie.

De plantkunde wordt ook wel op andere wijzen in disciplines ingedeeld dan de hier genoemde indeling.