Florarijk

De florarijken vormen de grootste plantengeografische eenheden. Er worden voor de Aarde zes florarijken onderscheiden op grond van hun grote onderlinge floristische verschillen. De floristische verschillen worden beoordeeld op grond van de arealen van families, onderfamilies en geslachten.[1]

Overzicht van florarijken.

De grenzen tussen florarijken worden veroorzaakt door natuurlijke barrières als zeeën, woestijnen en hooggebergten. Deze vormen voor planten een langdurige barrière voor verspreiding. Een florarijk heeft een eigen vegetatiekarakter en een onafhankelijke ontstaansgeschiedenis (fylogenese) van de plantenwereld.

De florarijken worden weer onderverdeeld in florazones, en deze worden weer onderverdeeld in floragebieden.

IndelingBewerken

De plantengeografische indeling van de Aarde is als volgt:

Er worden zes continentale florarijken en een Oceanisch florarijk worden onderscheiden:

Florarijk Kenmerkende families Kenmerkende geslachten
Holarctis[3] Aceraceae Carex, Fagus, Pinus
Apiaceae
Berberidaceae
Betulaceae
Brassicaceae
Campanulaceae
Caryophyllaceae
Fagaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Salicaceae
Saxifragaceae
Sparganiaceae
Paleotropis[4] Didiereaceae Aloe, Nypa
Dipterocarpaceae
Nepenthaceae
Pandanaceae
Zingiberaceae
Neotropis Bromeliaceae Agave, Anthurium, Fuchsia, Passiflora
Cactaceae
Cannaceae
Cyclanthaceae
Malpighiaceae
Tropaeolaceae
Australis Casuarinaceae Acacia, Banksia, Eucalyptus, Brunonia, Grevillea, Hakea
Goodeniaceae
Myoporaceae
Stylidiaceae
Xanthorrhoeaceae;
Styphelioideae
Antarctis -geen families- Acaena, Azorella, Nothofagus, Gunnera, Colobanthus quitensis, Deschampsia antarctica
Capensis Aizoaceae Erica, Freesia, Pelargonium, Protea, Leucadendron, Leucospermum, Clivia, Amaryllis, Zantedeschia
Bruniaceae
Penaeaceae
Restionaceae
Arecaceae ontbreken!

Indeling door Wereld Natuur FondsBewerken

 
Kaart van de ecozones van de wereld (Oceanië en Antarctica niet getoond):
 Nearctisch
 Palearctisch
 Afrotropisch
 Indomaleisisch/Oriëntaals
 Australaziatisch
 Neotropisch

Door de eigen ontstaansgeschiedenis heeft in deze gebieden niet alleen de plantenwereld vaak een eigen karakter, maar ook de dierenwereld. Het Wereld Natuur Fonds heeft daarom de levensgemeenschappen van de aarde ingedeeld in acht ecozones.

Algemene begrippen:climaxvegetatie · concurrentie · plantensociologische nomenclatuur · plantkunde van A tot Z · successie · SynBioSys · vegetatie · vegetatiekunde · vegetatiekunde van A tot Z · vegetatiezonering
Biogeografie:adventief · archeofyt · areaal · autochtoon · beschermingsstatus · cultuurgewas · cultuurvolger · disjunct verspreidingsgebied · eilandbiogeografie · endemie · exoot · extinctie · florarijk · floristiek · inburgering · inheems · invasieve soort · kosmopoliet · massa-extinctie · Rode Lijst van de IUCN · status · synchorologie · uitsterven · verspreidingsgebied · vestiging
Levensvorm:bladrozet · bladverliezend · boom · chamefyt · dwergstruik · epifyt · fanerofyt · geofyt · grasachtige plant · groenblijvend · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · klimplant · kruidachtig · liaan · loofboom · naaldboom · slingerplant · struik · succulent · therofyt · winterhard
Standplaats:boomgrens · ecologische groep · Ellenberg-indicatorwaarde · extremofiel · freatofyt · halofiel · halofyt · hellingbos · helofyt · indicatorplant · indicatorwaarde van Ellenberg · oecologische groep · standplaatsfactor · stroomdalflora · tredplant · verlandingsvegetatie · xerofiel · xerofyt · zoutplant
Structuur en textuur:aspect · biodiversiteit · biomassa · boomlaag · dood hout · formatie · kruidlaag · moslaag · ondergroei · pioniersoort · schimmellaag · shannon-index · strooisellaag · struiklaag · symmorfologie · vegetatielaag · vegetatiestructuur · vegetatieperiode · vegetatietextuur · zode
Syntaxonomie:associatie · associatiefragment · contactgemeenschap · derivaatgemeenschap · fytocoenologie · fytocoenon · fytosociologie · inslaggemeenschap · klasse · klasse-eigen · klasse-vreemd · onderverbond · orde · plantengemeenschap · plantensociologie · rompgemeenschap · subassociatie · syntaxon · syntaxoncode · syntaxonomie‎ · verbond
Vegetatieonderzoek:abundantie · bedekking · Braun-Blanquetmethode · constante soort · differentiërende soort · exclusieve soort · Frans-Zwitserse school · International Association for Vegetation Science · kensoort · minimumareaal · Plantensociologische Kring Nederland · preferente kensoort · preferente soort · presentie · relevé · trouw · vegetatieopname · vegetatieschaal van Tansley · Zürich-Montpellier school
Vegetatietypen:dijkvegetatie · geriefbos · houtwal · Landelijke Vegetatie Databank · muurvegetatie · pioniervegetatie · potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) · tredvegetatie · watervegetatie
Standaardwerken (NL):Heukels' Flora van Nederland · De vegetatie van Nederland (VvN) · Revisie Vegetatie van Nederland (RVvN)