Hoofdmenu openen

Concurrentie (ecologie)

ecologie
Symbiose
s.l.
Soort B Prooi
Voordeel Neutraal Nadeel Dodelijk
Soort A Voordeel mutualisme,
symbiose s.s.
commensalisme parasitisme predatie
Neutraal epifytisme
(bij planten)
amensalisme
Nadeel concurrentie

Concurrentie (anglicisme: competitie) is het gebruik van het milieu door organismen met overeenkomstige behoeften. Er kan concurrentie plaatsvinden om ruimte, om voedingsstoffen en water, of om licht. Men onderscheidt twee typen concurrentie:

  1. 'interspecifieke concurrentie' is de concurrentie tussen individuen van verschillende soorten.
  2. 'infraspecifieke concurrentie' is de concurrentie tussen individuen van een populatie van één soort (= species)
De infraspecifieke concurrentie is een drijvende kracht achter natuurlijke selectie en een belangrijk mechanisme van de evolutie. De infraspecifieke concurrentie is sterker dan interspecifieke concurrentie, omdat de individuen van één soort in sterkere mate overeenkomstige eisen stellen dan de individuen van verschillende soorten.

Het begrip concurrentie wordt onder andere gebruikt in:

  • Wederzijdse uitsluiting (anglicisme: competitieve exclusie): is een begrip uit de ecologie, dat betrekking heeft op de wederzijdse uitsluiting bij soorten die dezelfde niche bezetten. Het is een ecologisch principe dat stelt dat twee soorten niet naast elkaar kunnen bestaan als zij in volledige concurrentie zijn.
  • Concurrentie is ook een begrip in de vegetatiekunde, dat betrekking heeft op planten die dezelfde behoeften hebben, maar waarin het milieu niet kan voorzien. Ook hier kan er concurrentie plaatsvinden om ruimte, om voedingsstoffen en water, of om licht.

Zie ookBewerken