Schimmellaag

het gedeelte van de bodem waarin het ecosysteem onder invloed van plantenwortels staat

Schimmellaag of rhizosfeer is een informele term voor een vegetatielaag die door schimmels en korstmossen wordt gevormd. De schimmellaag komt overeen met de moslaag en wordt dan ook niet apart onderscheiden. Schimmelsoorten kunnen zich in de bodem, ter hoogte van de moslaag tot boven in de boomlaag bevinden.

De onderverdeling in vegetatielagen gebruikt men tijdens het maken van een vegetatieopname. Bij het maken van vegetatieopnamen wordt gekeken naar de soortsamenstelling en verticale vegetatiestructuur (de verschillende lagen van de vegetatie). Ook de aard van het substraat van de vegetatie (meestal een bodem en de strooisellaag) is van groot belang bij de beschrijving van de vegetatie.

Zie ook bewerken