Hooiland

Onder hooiland verstaat men een grasland dat gebruikt wordt om hooi van te oogsten.

Hooioogst in uiterwaard bij Deventer
Handmatig hooien

Vaak betrof het graslanden die te vochtig waren om als weiland te gebruiken. Soms vond echter, later in het jaar, wel nabeweiding met vee plaats.

Hooilanden vond men in Nederland onder meer in de uiterwaarden van de rivieren en in de Traverse van de Beerse Overlaat. Door de regelmatige afzetting van slib bij overstroming van de rivier waren ze erg vruchtbaar.

In pleistocene streken lagen de hooilanden in de beekdalen. Deze hooilanden verschraalden doordat ze wel gemaaid werden maar niet bemest. Zo ontstonden voedselarme schraalgraslanden die zich kenmerkten door een bijzondere plantengroei.

Hooi was een gewild product, niet alleen voor bijvoedering van rundvee, maar ook voor de grote aantallen paarden die voor het transport over land en trekkracht in landbouw en industrie moesten zorgen.

Toen in de 20e eeuw het paard vervangen werd door de tractor en de auto, en kunstmest algemeen werd toegepast, is het hooiland geleidelijk aan verdwenen. Hooi als bijvoedering van rundvee werd vervangen door kuilgras en later ook snijmais.

NatuurbeheerBewerken

Om de bloemrijke schraalgraslanden en de zeldzame blauwgraslanden te behouden worden hier en daar nog gebiedjes in stand gehouden die met dat doel worden beheerd. Hierbij wordt op gezette tijden gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Men zorgt er dan wel voor dat de zeldzame planten in de gelegenheid zijn om zaad te zetten.

TriviaBewerken

De maand juli staat vanouds bekend als de hooimaand, maar tegenwoordig wordt niet veel meer gehooid.