Hoofdmenu openen
Geplaatst:
29-05-2019

Genomineerd   Deze pagina is genomineerd voor verwijdering

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia vindt dat deze pagina in deze vorm niet binnen de Wikipedia-encyclopedie past.
De hiervoor opgegeven reden is: twijfel aan E-waarde door gebrek aan onafhankelijke bronnen

De pagina is daarom aangedragen op de beoordelingslijst. Daar is mogelijk ook een meer gedetailleerde reden voor de beoordelingsnominatie te vinden.

Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel minstens twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Als u het artikel zodanig kunt verbeteren dat daarmee de redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet om het te verbeteren. Vergeet niet om dit op de genoemde lijst te vermelden.

Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden.

NB: deze melding dient te blijven staan tot de beoordelingsdiscussie afgesloten is.
Algemene informatie is te vinden op Wat Wikipedia niet is en de uitleg bij "te beoordelen pagina's".

(//)

het Mijnwerkerspad in Zottegem

Het Mijnwerkerspad in de Zwalmvallei in de Vlaamse Ardennen (provincie Oost-Vlaanderen) is een wandel- en fietspad dat is aangelegd over het verharde gedeelte van de vroegere spoorlijn Zottegem - Brakel - Elzele (Ellezelles). De spoorweg was onderdeel van lijn 82. De spoorlijn werd in 1963 gesloten. Tot dan bracht het zogenoemde Fosttreintje mijnwerkers van Zottegem en omstreken naar de Henegouwse steenkoolmijnen. In 1978 werd het gedeelte van de Slijpstraat te Sint-Goriks-Oudenhove tot Opbrakel als recreatieve weg geopend voor wandelaars en fietsers. Als naam ervoor koos men Mijnwerkerspad.

NatuurgebiedBewerken

De bermen langs de recreatieve weg kennen grote variatie aan abiotische kenmerken. Soms is de bodem schraal, soms is hij zeer droog en op weer andere plaatsen zeer nat. Het is daardoor een geschikt biotoop voor heel wat planten, waaronder vlasbekje, wilgenroosje, knoopkruid, brede wespenorchis. Rond de bermen leeft onder andere bosrietzanger, zwartkop, tuinfluiter, roodborst, tjiftjaf, winterkoning.

De bermen ten noorden van de Brusselse Straat zijn opgenomen in het natuurgebied Middenloop Zwalm als onderdeel van Natura 2000-habitatrichtlijngebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen'. Het deel ten zuiden ervan maakt deel uit van het natuurgebied Bovenlopen Zwalm. In het natuurgebied langs het pad ligt de Boembekemolen, waar de permanente tentoonstelling 'Sporen in de Tijd' het verhaal vertelt van de spoorlijn en het Fosttreintje. Verderop aan het pad (tussen Nederbrakel en het Livierenbos) staat de Verrebeekmolen.

AfbeeldingenBewerken