Hoofdmenu openen

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2300007) in Vlaanderen.

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Oost-Vlaanderen (klein deeltje in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen)
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2300007
Foto's
Everbeekse bossen 07.jpg

Het gebied situeert zich vooral in de glooiende zuidelijke helft van de provincie Oost-Vlaanderen (de zogenaamde Vlaamse Ardennen) met nog een klein gedeelte in andere streken van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Het Natura 2000-gebied beslaat 5548 hectare verspreid over verschillende natuurgebieden in de gemeentes Galmaarden, Ternat, Opwijk, Gooik, Roosdaal, Liedekerke, Affligem, Zwevegem, Anzegem, Aalst, Ninove, Denderleeuw, Geraardsbergen, Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Lierde, Ronse, Zottegem, Zwalm, Brakel, Horebeke, Maarkedal, Kluisbergen, Oudenaarde en Wortegem-Petegem.

In het gebied komen twaalf Europees beschermde habitattypes voor: blauwgraslanden, droge heide, droge kalkgraslanden en struweel op kalkbodem, eiken-beukenbossen op zure bodems, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems, kalktufbronnen met tufsteenformatie, oude eiken-berkenbossen op zeer voedselarm zand, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie, voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen, eiken-beukenbossen met wilde hyacint en parelgrasbeukenbossen.

Er komen dertien Europees beschermde soorten voor in het gebied: beekprik, bittervoorn, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis, kamsalamander, laatvlieger, meervleermuis, rivierdonderpad, rosse vleermuis, watervleermuis, zeggenkorfslak, bronlibel en vuursalamander.

Op de top en op de flanken van de heuvels groeien beukenbossen met de ‘blauwe tapijten’ in het voorjaar dankzij de wilde hyacint (lokaal ook blauwe kouskes genoemd). Daarnaast ontspringen er vele bronnen in de bronbossen. Daar sluit een klein agrarisch landschap bij aan, met houtkanten, hagen, bomenrijen en graslanden maar ook grote open kouters. De valleien worden gekenmerkt door natte valleibossen en populierenbossen, maar ook door vochtige graslanden langs kleinere rivieren en waterloopjes.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied 'Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen' zijn onder andere: Bouvelobos, Kluisbos, Beiaardbos, Fonteinbos en Ingelbos, Feelbos, Kalkovenbos, Hotond-Scherpenberg, Bois Joly, Heynsdalebos, Muziekbos, Sint-Pietersbos, Bos Ter Eecken, Pyreneeën-Tombele, Koppenbergbos, Spijkerbos, Kuitholbos, Bos Ter Rijst, Bos t'Ename, Volkegembos, Burreken, Brakelbos, Bovenlopen Zwalm, Everbeekse bossen (met het Hayesbos als Vlaams deel van het Livierenbos), Middenloop Zwalm, Kloosterbos, Steenbergse bossen, Bertelbos, Parkbos-Uilenbroek, Hasseltbos, Cotthembos en Oombergse bossen (Vallei van de Cotthembeek), Raspaillebos, Moerbekebos, Karkoolbos, Markvallei (Rietbeemd) en Kluysbos, Moenebroek, Boelarebos, Arduinbos, Bos Nieuwenhove, Neigembos, Wellemeersen, Kravaalbos, Osbroek, Liedekerkebos en het Kezelfort (als vleermuizenhabitat).

Het Beiaardbos en Fonteinbos, het Karkoolbos, het Parikebos en bepaalde delen van het Kluisbos, Sint-Pietersbos, Neigembos en Liedekerkebos zijn aangewezen als niet-toegankelijk bosreservaat door het Agentschap voor Natuur en Bos. In het Bos t'Ename, Raspaillebos en de Everbeekse bossen werden Life-projecten uitgevoerd van de Europese Unie om boshabitats te herstellen en uit te breiden. In Pyreneeën-Tombele werd het Interreg-project Salamandra uitgevoerd om habitats te creëren voor de vuursalamander[1].

AfbeeldingenBewerken

Externe linksBewerken

Overzicht van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Polders · West-Vlaams heuvelland · Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin · Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden · Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem · Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden · Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen · Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent · Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel · Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel · Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek · Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen · Demervallei · Kalmthoutse Heide · Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen · Kempense kleiputten · Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop · Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout · De Maten · Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden · Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden · Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode · Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik · Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden · Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen · Abeek met aangrenzende moerasgebieden · Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven · Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek · Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten · Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek · Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw · Voerstreek · Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor · Jekervallei en bovenloop van de Demervallei · Overgang Kempen-Haspengouw · Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat · Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout · Bokrijk en omgeving · IJzervallei · De Kuifeend en Blokkersdijk · Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · De Ronde Put · De Zegge · Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof · Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer · Poldercomplex · Schorren en polders van de Beneden-Schelde · Durme en middenloop van de Schelde · Vijvercomplex van Midden-Limburg · Westkust · Achterhaven Zeebrugge-Heist · Krekengebied · Zwin

  1. Interreg-project 'Salamandra'