Habitatrichtlijngebied (België)

Op 21 mei 1992 werd de Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, beter bekend als de Habitatrichtlijn, uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Hiertoe worden Speciale Beschermingszones afgebakend, de zogenaamde Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H). Deze gebieden maken (samen met de vogelrichtlijngebieden) deel uit van het Europese ecologische Natura 2000-netwerk.

Natura 2000-logo in het Maldegemveld
Natura 2000-logo in het Livierenbos (Wallonië)
Natura 2000-gebied Koppenbergbos
Natura 2000-gebied Vallei van de Hoëgne
LIFE-projecten in Natura 2000-gebieden

Lijst van Habitatrichtlijngebieden in Vlaanderen en Brussel bewerken

Vlaanderen (Vlaams Gewest) bewerken

Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bewerken

Zie ook bewerken

Bronnen bewerken