Regering-De Croo

Belgische federale regering sinds 2020

De regering-De Croo is sinds 1 oktober 2020 de Belgische federale regering, onder leiding van Alexander De Croo. Ze werd gevormd na de federale verkiezingen van 2019 en bestaat uit de liberalen (Open Vld, MR), socialisten (sp.a, PS), groenen (Groen, Ecolo) en CD&V, de zogenaamde Vivaldicoalitie.

Regering-De Croo
Zetelverdeling regering-De Croo in de Kamer van volksvertegenwoordigers
Zetelverdeling regering-De Croo in de Kamer van volksvertegenwoordigers
Coalitie      MR/Open Vld
     PS/sp.a
     Ecolo/Groen
     CD&V
Zetels Kamer 87 van 150
Premier Alexander De Croo
Aantreden 1 oktober 2020
Voorganger Wilmès II
Portaal  Portaalicoon   België

De regering volgde de minderheidsregering-Wilmès II op. Deze regering werd aangesteld om de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken.

FormatieBewerken

  Zie Regeringsformaties België 2019-2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

COVID-19Bewerken

Na de federale verkiezingen van 2019 volgden er verschillende pogingen om de grootste partij van Vlaanderen N-VA en de grootste partij aan Franstalige kant, PS, samen te brengen. Deze pogingen strandden voortdurend op een mislukking. Bij het begin van de uitbraak van het SARS-CoV-2-virus, dat COVID-19 veroorzaakt, in maart 2020 was er nog steeds geen vooruitzicht op een nieuwe regering. Als oplossing werd de regering in lopende zaken Wilmès II omgevormd tot een noodregering met volle bevoegdheden voor zes maanden.

Paars-geel begravenBewerken

Na de eerste besmettingsgolf kwam de politiek overeen om de onderhandelingen voor een nieuwe regering terug op te starten. Een regering met de Waalse socialisten en Vlaams-nationalisten werd bijna mogelijk, maar strandde uiteindelijk toch. Paul Magnette, voorzitter van de PS, en Bart De Wever, voorzitter van N-VA, hadden wel een akkoord met elkaar en de sp.a, CD&V en cdH, maar konden de liberalen niet overtuigen van hun project.

Nadat paars-geel definitief begraven leek, gingen de socialisten, liberalen, groenen en CD&V het engagement aan om samen een akkoord te vormen. Na verkenningsrondes, was het op 23 september mogelijk om officieel de onderhandelingen op te starten. Op 30 september was het regeerakkoord klaar.

RegeringsverklaringBewerken

De regeringsverklaring van 3 oktober 2020 duurde minder dan twintig minuten. Daartoe kwam de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers voor het eerst bijeen in de zetel van het Europees Parlement in Brussel, waar de afstandsregels in het kader van de coronapandemie gewaarborgd konden worden. Tijdens de bijeenkomst riep premier Alexander De Croo op tot "herstel van het vertrouwen" en beloofde hij regeringswerk dat "constructief, betrouwbaar en respectvol" zou zijn.

De de grondwettelijk vereiste motie van vertrouwen kreeg steun van 87 Kamerleden (regeringsfracties en niet-ingeschrevene Emir Kir), 54 stemden tegen (N-VA, Vlaams Belang, PVDA, niet-ingeschrevene Jean-Marie Dedecker) en zeven onthielden zich (cdH en DéFI).

De twee Belgische partijen met de meeste stemmen, N-VA en Vlaams Belang, bekritiseerden dat de coalitie geen meerderheid heeft onder de Vlaamse parlementsleden, hoewel Vlaanderen de grootste deelstaat is.

SamenstellingBewerken

De regering bestaat uit 15 ministers (14 + 1 eerste minister) en 5 staatssecretarissen.[1] Het kernkabinet telt 7 vicepremiers.

Naam Partij Functie en bevoegdheden
Kernkabinet
  Alexander De Croo Open Vld Premier
  Pierre-Yves Dermagne PS Vicepremier en minister
Economie en Werk
  Sophie Wilmès MR Vicepremier en minister
Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
  Georges Gilkinet Ecolo Vicepremier en minister
Mobiliteit
  Vincent Van Peteghem CD&V Vicepremier en minister
Financiën, belast met Coördinatie van de fraudebestrijding
  Frank Vandenbroucke sp.a Vicepremier en minister
Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Petra De Sutter Groen Vicepremier en minister
Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, belast met Telecommunicatie en Post
  Vincent Van Quickenborne Open Vld Vicepremier en minister
Justitie, belast met Noordzee
Ministers
  Annelies Verlinden CD&V Minister
Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
  Ludivine Dedonder PS Minister
Defensie
  Tinne Van der Straeten Groen Minister
Energie
  Zakia Khattabi Ecolo Minister
Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
  David Clarinval MR Minister
Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
  Meryame Kitir sp.a Minister
Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Karine Lalieux PS Minister
Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en het federale Brusselfonds Beliris
Staatssecretariaten
  Sarah Schlitz Ecolo Staatssecretaris (toegevoegd aan de minister van Mobiliteit)
Gendergelijkheid, Kansengelijkheid en Diversiteit
  Sammy Mahdi CD&V Staatssecretaris (toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen)
Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij
  Eva De Bleeker Open Vld Staatssecretaris (toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee)
Begroting en Consumentenbescherming
  Mathieu Michel MR Staatssecretaris (toegevoegd aan de eerste minister)
Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen
  Thomas Dermine PS Staatssecretaris (toegevoegd aan de minister van Economie en Werk)
Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid

OpmerkingenBewerken

  • De gemiddelde leeftijd van de regeringsleden bij aantreden is 44 jaar. De jongste is staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) met 32 jaar, de oudste is vicepremier Frank Vandenbroucke (sp.a) met 64 jaar. Hiernaast hebben maar vijf van de twintig regeringsleden federale bestuurservaring.
  • Het is de eerste federale regering in België die samengesteld is met vier partijfamilies (socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten).
  • Voor het eerst in de geschiedenis is het kabinet in evenwicht met tien vrouwen en tien mannen. Het kernkabinet bevat wel maar twee vrouwelijke vicepremiers. Petra De Sutter (Groen) is de eerste transgender minister in Europa.[2]

Centrale functiesBewerken

Tijdens de onderhandelingen moesten er naast de ministerportefeuilles ook andere kernfuncties worden uitgedeeld. Het voorzitterschap van Kamer en Senaat werden waargenomen door respectievelijk Patrick Dewael van Open Vld en Sabine Laruelle van MR. Voor het Europees niveau werd beslist om Didier Reynders van MR af te vaardigen als Europees Commissaris voor België.

Functie en bevoegdheden Naam Partij Termijn
  Europees commissaris
Justitie (Commissie-Von der Leyen)
  Didier Reynders MR 1 december 2019 - heden
  Voorzitter
Kamer van volksvertegenwoordigers
  Éliane Tillieux PS 13 oktober 2020 - heden
  Voorzitter
Senaat
  Stephanie D'Hose Open Vld 13 oktober 2020 - heden