Regering-De Croo

Belgische federale regering sinds 2020

De regering-De Croo (1 oktober 2020 - heden) is de huidige Belgische federale regering, onder leiding van Alexander De Croo. Ze werd gevormd na de federale verkiezingen van 2019 en bestaat uit de liberalen (Open Vld, MR), socialisten (sp.a (intussen Vooruit), PS), groenen (Groen, Ecolo) en CD&V, de zogenaamde Vivaldicoalitie. In het parlement heeft de coalitie een meerderheid van 87 zetels op 150. De regering werd voorafgegaan door de minderheidsregering-Wilmès II. Deze regering werd aangesteld om de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken.

Regering-De Croo
Zetelverdeling regering-De Croo in de Kamer van volksvertegenwoordigers
Coalitie MR/Open Vld
PS/sp.a, later Vooruit
Ecolo/Groen
CD&V
Zetels Kamer 87 van 150
Premier Alexander De Croo
Aantreden 1 oktober 2020
Voorganger Wilmès II
Portaal  Portaalicoon   België

FormatieBewerken

  Zie Regeringsformaties België 2019-2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Na de federale verkiezingen van 2019 volgden er verschillende pogingen om de grootste partij van Vlaanderen N-VA en de grootste partij aan Franstalige kant, PS, samen te brengen. Deze pogingen strandden voortdurend op een mislukking. Bij het begin van de uitbraak van het SARS-CoV-2-virus, dat COVID-19 veroorzaakt, in maart 2020 was er nog steeds geen vooruitzicht op een nieuwe regering. Als oplossing werd de regering in lopende zaken Wilmès II omgevormd tot een noodregering met volle bevoegdheden voor zes maanden.

Na de eerste besmettingsgolf kwam de politiek overeen om de onderhandelingen voor een nieuwe regering terug op te starten. Een regering met de Waalse socialisten en Vlaams-nationalisten werd bijna mogelijk, maar strandde uiteindelijk toch. Paul Magnette, voorzitter van de PS, en Bart De Wever, voorzitter van N-VA, hadden wel een akkoord met elkaar en de sp.a, CD&V en cdH, maar konden de liberalen niet overtuigen van hun project. Nadat paars-geel definitief begraven leek, gingen de socialisten, liberalen, groenen en CD&V het engagement aan om samen een akkoord te vormen. Na verkenningsrondes, was het op 23 september mogelijk om officieel de onderhandelingen op te starten. Op 30 september was het regeerakkoord klaar.

De regeringsverklaring van 3 oktober 2020 duurde minder dan twintig minuten. Daartoe kwam de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers voor het eerst bijeen in de zetel van het Europees Parlement in Brussel, waar de afstandsregels in het kader van de coronapandemie gewaarborgd konden worden. Tijdens de bijeenkomst riep premier Alexander De Croo op tot "herstel van het vertrouwen" en beloofde hij regeringswerk dat "constructief, betrouwbaar en respectvol" zou zijn.

De grondwettelijk vereiste motie van vertrouwen kreeg steun van 87 Kamerleden (regeringsfracties en niet-ingeschrevene Emir Kir), 54 stemden tegen (N-VA, Vlaams Belang, PVDA, niet-ingeschrevene Jean-Marie Dedecker) en zeven onthielden zich (cdH en DéFI). De twee Belgische partijen met de meeste stemmen, N-VA en Vlaams Belang, bekritiseerden dat de coalitie geen meerderheid heeft onder de Vlaamse parlementsleden, hoewel Vlaanderen de grootste deelstaat is.

SamenstellingBewerken

De regering bestaat uit 15 ministers (14 + 1 eerste minister) en 5 staatssecretarissen.[1] Het kernkabinet telt 7 vicepremiers.

Naam Functie en bevoegdheden Partij Termijn
  Alexander De Croo Premier Open Vld 1 oktober 2020 -
  Pierre-Yves Dermagne Vicepremier en minister
Economie en Werk
PS 1 oktober 2020 -
  Sophie Wilmès Vicepremier en minister
Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
MR 1 oktober 2020 -
  Georges Gilkinet Vicepremier en minister
Mobiliteit
Ecolo 1 oktober 2020 -
  Vincent Van Peteghem Vicepremier en minister
Financiën, belast met Coördinatie van de fraudebestrijding
CD&V 1 oktober 2020 -
  Frank Vandenbroucke
Vicepremier en minister
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Vooruit 1 oktober 2020 -
  Petra De Sutter Vicepremier en minister
Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, belast met Telecommunicatie en Post
Groen 1 oktober 2020 -
  Vincent Van Quickenborne Vicepremier en minister
Justitie en Noordzee
Open Vld 1 oktober 2020 -
Ministers
  Annelies Verlinden Minister
Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
CD&V 1 oktober 2020 -
  Ludivine Dedonder Minister
Defensie
PS 1 oktober 2020 -
  Tinne Van der Straeten Minister
Energie
Groen 1 oktober 2020 -
  Zakia Khattabi Minister
Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
Ecolo 1 oktober 2020 -
  David Clarinval Minister
Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
MR 1 oktober 2020 -
  Meryame Kitir Minister
Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
Vooruit 1 oktober 2020 -
  Karine Lalieux Minister
Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
PS 1 oktober 2020 -
Staatssecretariaten
  Sarah Schlitz Staatssecretaris (toegevoegd aan de minister van Mobiliteit)
Gendergelijkheid, Kansengelijkheid en Diversiteit
Ecolo 1 oktober 2020 -
  Sammy Mahdi Staatssecretaris (toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen)
Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij
CD&V 1 oktober 2020 -
  Eva De Bleeker Staatssecretaris (toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee)
Begroting en Consumentenbescherming
Open Vld 1 oktober 2020 -
  Mathieu Michel Staatssecretaris (toegevoegd aan de eerste minister)
Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen
MR 1 oktober 2020 -
  Thomas Dermine Staatssecretaris (toegevoegd aan de minister van Economie en Werk)
Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid
PS 1 oktober 2020 -

OpmerkingenBewerken

  • De gemiddelde leeftijd van de regeringsleden bij aantreden is 44 jaar. De jongste is staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) met 32 jaar, de oudste is vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) met 65 jaar. Hiernaast hebben maar vijf van de twintig regeringsleden federale bestuurservaring.
  • Het is de eerste federale regering in België die samengesteld is met vier partijfamilies (socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten).
  • Voor het eerst in de geschiedenis is het kabinet in evenwicht met tien vrouwen en tien mannen. Het kernkabinet bevat wel maar twee vrouwelijke vicepremiers. Petra De Sutter (Groen) is de eerste transgender minister in Europa.[2]

Centrale functiesBewerken

Tijdens de onderhandelingen moesten er naast de ministerportefeuilles ook andere kernfuncties worden uitgedeeld. Het voorzitterschap van Kamer en Senaat werden waargenomen door respectievelijk Patrick Dewael van Open Vld en Sabine Laruelle van MR. Voor het Europees niveau werd beslist om Didier Reynders van MR af te vaardigen als Europees Commissaris voor België.

Functie en bevoegdheden Naam Partij Termijn
  Europees commissaris
Justitie (Commissie-Von der Leyen)
  Didier Reynders MR 1 december 2019 - heden
  Voorzitter
Kamer van volksvertegenwoordigers
  Éliane Tillieux PS 13 oktober 2020 - heden
  Voorzitter
Senaat
  Stephanie D'Hose Open Vld 13 oktober 2020 - heden