Regering-Rogier I

De regering-Rogier I (12 augustus 1847 - 31 oktober 1852) was een Belgische regering. Het was een liberale regering. Ze volgde de regering-De Theux de Meylandt I op en werd opgevolgd door de regering-De Brouckère.

Regering-Rogier I
Regeringsleider Charles Rogier
Coalitie Liberale Partij
Zetels Kamer 56 van 108 (8 juni 1847)
Premier Charles Rogier
Aantreden 12 augustus 1847
Ontslagnemend 25 september 1852
Einddatum 31 oktober 1852
Voorganger De Theux de Meylandt II
Opvolger De Brouckère
Portaal  Portaalicoon   België

VerloopBewerken

TotstandkomingBewerken

Bij de verkiezingen van 8 juni 1847 veroverden de liberalen een parlementaire meerderheid en op 12 juni nam de katholieke regering-De Theux de Meylandt II ontslag. Waarschijnlijk zou er nu een homogeen liberale regering moeten gevormd worden, maar dat was moeilijk aangezien de liberalen geen meerderheid hadden in de Belgische Senaat.

Koning Leopold I gaf aan de liberaal Charles Rogier de opdracht om terug een unionistische regering te vormen, maar daar waren liberalen noch katholieken bereid toe. Na een politieke crisis van twee maanden kwam er op 12 augustus 1847 uiteindelijk toch een liberale regering onder leiding van Charles Rogier.

MaatregelenBewerken

De regering-Rogier I kreeg te kampen met een financiële crisis en die dreigde in 1848 voor revolutie te zorgen, zoals in andere Europese landen zoals Frankrijk of Duitsland (het revolutiejaar 1848). Om revolutie in België te vermijden diende daarom Rogier op 26 februari 1848 een wetsontwerp in die de kiescijns om te mogen stemmen verlaagde en gelijkvormig maakte. Na goedkeuring door het parlement werd dit de wet van 12 maart 1848. Ook kwam er de wet van 26 mei 1848 die onverenigbaarheden vastlegde: de cumul van magistraat, hoge officier en provinciegouverneur met een parlementair mandaat werd hiermee verboden. Dankzij de cijnshervorming behaalden de liberalen een overwinning bij de verkiezingen van 1848.

Om de financiële crisis op te lossen richtte de regering-Rogier I de Nationale Bank van België op, die in 1850 van start ging. Op 20 september 1851 kwam er bovendien een vrijhandelsakkoord met Nederland en er kwamen onderwijshervormingen ten voordele van het vrij onderwijs.

Om verdere inkomsten te bekomen in de financiële crisis, diendde minister van Financiën Frère-Orban in 1851 een wetsontwerp in om successierechten in te voeren. De tegenstand in de Kamer was zo groot dat Rogier het ontslag van zijn regering indiende op 16 1851. Bij gebrek aan alternatief, verzocht de Koning aan de regering om aan te blijven. Na uiteindelijke goedkeuring in de Kamer, was de Senaat een nog grotere uitdaging. De Senaat diende zelfs ontbonden en volledig vernieuwd te worden in september 1851 om voldoende steun onder senatoren te verkrijgen. Uiteindelijk zag de successiewet van 17 december 1851 het licht.

Op onderwijsvlak werd de Organieke Wet van 1 juni 1850 op het middelbaar onderwijs ingevoerd. De liberale regering trachtte hiermee het officieel onderwijs uit te breiden en de invloed van de geestelijkheid te beperken. Dit kadert in wat later de schoolstrijd zou worden.

EindeBewerken

Bij de verkiezingen van juni 1852 kenden de liberalen een nederlaag, waarna Rogier op 28 september 1852 zijn ontslag indiende als voorzitter van de ministerraad.

SamenstellingBewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden Termijn
  Charles Rogier Liberale Partij Minister
Binnenlandse Zaken
Oorlog ad interim (van 15 juli tot 12 augustus 1850 en van 20 januari tot 13 juni 1851)
12 augustus 1847 - 31 oktober 1852
  Constant d'Hoffschmidt Liberale Partij Minister
Buitenlandse Zaken
12 augustus 1847 - 31 oktober 1852
  Laurent Veydt Liberale Partij Minister
Financiën (van 28 mei tot 18 juli 1848 en van 17 september tot 31 augustus 1852 ad interim)
12 augustus 1847 - 28 mei 1848
  Walthère Frère-Orban Liberale Partij 28 mei 1848 - 17 september 1852
  Charles Liedts extraparlementair 17 september 1852 - 31 oktober 1852
  François de Haussy Liberale Partij Minister
Justitie
12 augustus 1847 - 12 augustus 1850
  Victor Tesch Liberale Partij 12 augustus 1850 - 31 oktober 1852
  Félix Chazal extraparlementair Minister
Oorlog
12 augustus 1847 - 15 juli 1850
  Mathieu Brialmont extraparlementair 12 augustus 1850 - 20 januari 1851
  Victor Anoul extraparlementair 13 juni 1851 - 31 oktober 1852
  Walthère Frère-Orban Liberale Partij Minister
Openbare Werken
12 augustus 1847 - 18 juli 1848
  Hippolyte Rolin extraparlementair 18 juli 1848 - 12 augustus 1850
  Emile Van Hoorebeke Liberale Partij 12 augustus 1850 - 31 oktober 1852

HerschikkingenBewerken