Regering-Van Rompuy

De regering-Van Rompuy (30 december 2008 - 25 november 2009) was een Belgische regering. Het was een coalitie tussen de CD&V/cdH (23 en 10 zetels), de MR/Open Vld (23 en 18 zetels) en de PS (20 zetels).

Regering-Van Rompuy
Zetelverdeling in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de bestuursmeerderheid van Van Rompuy
Coalitie CD&V/cdH
MR/Open Vld
PS
Zetels Kamer 94 van 150 (10 juni 2007)
Premier Herman Van Rompuy
Aantreden 30 december 2008
Einddatum 25 november 2009
Voorganger Leterme I
Opvolger Leterme II
Portaal  Portaalicoon   België

De regering volgde de regering-Leterme I op. Het was een doorstart van de vorige regering, die gevallen was door de zaak-Fortis. Het was opmerkelijk dat de Vlaamse regeringspartijen, CD&V en Open VLD, minder dan de helft van de Vlaamse zetels in Kamer en Senaat vertegenwoordigden. De regering werd opgevolgd door de regering-Leterme II nadat Herman Van Rompuy (CD&V) zijn ontslag aanbood, toen hij verkozen werd als voorzitter van de Europese Raad.

VormingBewerken

Op 22 december 2008 aanvaardde koning Albert II het ontslag van de regering-Leterme I. Oud-premier Wilfried Martens werd door de koning aangesteld tot koninklijk verkenner. Voor en na Kerstmis 2008 verkende hij het politieke landschap, had hij persoonlijke, informele en telefonische contacten met de voorzitters van Kamer en Senaat, de aftredende premier Yves Leterme, de voorzitters van de meerderheidspartijen, de meeste vicepremiers en de voorzitters van de oppositiepartijen met uitzondering van het Vlaams Belang.

Op 28 december 2008 rondde Martens zijn verkenningsopdracht af en bracht een eindverslag uit bij de koning. Diezelfde dag werd Herman Van Rompuy aangesteld tot formateur.

Na intern overleg werd op 29 december 2008 een principeakkoord gevormd tussen de regeringspartijen.[1] Herman Van Rompuy verliet zijn voorzittersplaats in de Kamer van volksvertegenwoordigers. De nieuwe Kamervoorzitter werd Patrick Dewael, diens partijgenoot Guido De Padt werd minister van Binnenlandse Zaken.[2]

Op 30 december 2008 was er de eedaflegging bij koning Albert II. Stefaan De Clerck verving Jo Vandeurzen als minister van Justitie. Net voor de eedaflegging raakte bekend dat Inge Vervotte niet meer bereid was om deel uit te maken van deze regering.[3] Steven Vanackere nam de portefeuille van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven in. Karel De Gucht en Steven Vanackere werden de nieuwe vicepremiers, naast Didier Reynders, Laurette Onkelinx en Joëlle Milquet.

SamenstellingBewerken

De regering bestond uit 15 ministers (14 + 1 eerste minister), 7 staatssecretarissen en later ook een regeringscommissaris. Het kernkabinet telde 5 vicepremiers. CD&V had 4 ministers (later 5) en 2 staatssecretarissen (inclusief de premier), Open Vld 4 ministers (later 3 ministers en 1 regeringscommissaris), PS 3 ministers en 2 staatssecretarissen, MR ook 3 ministers en 2 staatssecretarissen (waaronder een van FDF) en cdH 1 minister en 1 staatssecretaris.

Naam Partij Functie en bevoegdheden Termijn
  Herman Van Rompuy CD&V Eerste Minister
Algemeen beleid en voorzitter van het kernkabinet en de ministerraad
Coördinatie van het Migratie- en Asielbeleid (vanaf 17 juli 2009)
30 december 2008 - 25 november 2009
  Didier Reynders MR Vicepremier en minister
Financiën en Institutionele Hervormingen
30 december 2008 - 25 november 2009
  Laurette Onkelinx PS Vicepremier en minister
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Maatschappelijke Integratie (vanaf 17 juli 2009)
30 december 2008 - 25 november 2009
  Karel De Gucht Open Vld Vicepremier (tot 17 juli 2009) en minister
Buitenlandse Zaken
30 december 2008 - 17 juli 2009
  Yves Leterme CD&V 17 juli 2009 - 25 november 2009
  Steven Vanackere CD&V Vicepremier en minister
Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
30 december 2008 - 25 november 2009
  Joëlle Milquet cdH Vicepremier en minister
Werk en Gelijke Kansen
Migratie- en Asielbeleid (vanaf 17 juli 2009)
30 december 2008 - 25 november 2009
  Guy Vanhengel Open Vld Vicepremier (vanaf 17 juli 2009) en minister
Begroting
17 juli 2009 - 25 november 2009
  Guido De Padt Open Vld Minister
Binnenlandse Zaken
30 december 2008 - 17 juli 2009
  Annemie Turtelboom Open Vld 17 juli 2009 - 25 november 2009
  Stefaan De Clerck CD&V Minister
Justitie
30 december 2008 - 25 november 2009
  Paul Magnette PS Minister
Klimaat en Energie
30 december 2008 - 25 november 2009
  Sabine Laruelle MR Minister
KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
30 december 2008 - 25 november 2009
  Pieter De Crem CD&V Minister
Landsverdediging
30 december 2008 - 25 november 2009
  Marie Arena PS Minister
Maatschappelijke Integratie (tot 17 juli 2009)
Pensioenen en Grote Steden
30 december 2008 - 17 juli 2009
  Michel Daerden PS 17 juli 2009 - 25 november 2009
  Annemie Turtelboom Open Vld Minister
Migratie- en Asielbeleid
30 december 2008 - 17 juli 2009
  Vincent Van Quickenborne Open Vld Minister
Ondernemen en Vereenvoudigen
30 december 2008 - 25 november 2009
  Charles Michel MR Minister
Ontwikkelingssamenwerking
30 december 2008 - 25 november 2009
  Jean-Marc Delizée PS Staatssecretaris
Armoedebestrijding
Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden (vanaf 17 juli 2009)
30 december 2008 - 17 juli 2009
  Philippe Courard PS 17 juli 2009 - 25 november 2009
  Melchior Wathelet cdH Staatssecretaris
Begroting en personen- en familierecht
Gezinsbeleid en Migratie- en Asielbeleid, Federale Culturele Instellingen (vanaf 17 juli 2009)
30 december 2008 - 25 november 2009
  Olivier Chastel MR Staatssecretaris
Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap
30 december 2008 - 25 november 2009
  Carl Devlies CD&V Staatssecretaris
Coördinatie van de Fraudebestrijding
30 december 2008 - 25 november 2009
  Bernard Clerfayt MR (FDF) Staatssecretaris
Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude
30 december 2008 - 25 november 2009
  Etienne Schouppe CD&V Staatssecretaris
Mobiliteit
30 december 2008 - 25 november 2009
  Julie Fernandez Fernandez PS Staatssecretaris
Personen met een handicap
30 december 2008 - 17 juli 2009
  Jean-Marc Delizée PS 17 juli 2009 - 25 november 2009
  Guido De Padt Open Vld Regeringscommissaris
interne audit van de federale overheid
17 juli 2009 - 25 november 2009

HerschikkingenBewerken

Na de regionale verkiezingen in (Vlaanderen, Wallonië, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Duitstalige Gemeenschap) en de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 namen enkele leden van de federale regering een nieuwe functie op en werd de regering-Van Rompuy herschikt: