Regering-Van Rompuy

De regering-Van Rompuy (30 december 2008 - 25 november 2009) was een Belgische regering. Het was een coalitie tussen de CD&V/cdH (23 en 10 zetels), de MR/Open Vld (23 en 18 zetels) en de PS (20 zetels).

Regering-Van Rompuy
Zetelverdeling in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de bestuursmeerderheid van Van Rompuy
Coalitie CD&V/cdH
MR/Open Vld
PS
Zetels Kamer 94 van 150 (10 juni 2007)
Premier Herman Van Rompuy
Aantreden 30 december 2008
Einddatum 25 november 2009
Voorganger Leterme I
Opvolger Leterme II
Portaal  Portaalicoon   België

De regering volgde de regering-Leterme I op. Het was een doorstart van de vorige regering, die gevallen was door de zaak-Fortis. Het was opmerkelijk dat de Vlaamse regeringspartijen, CD&V en Open VLD, minder dan de helft van de Vlaamse zetels in Kamer en Senaat vertegenwoordigden. De regering werd opgevolgd door de regering-Leterme II nadat Herman Van Rompuy (CD&V) zijn ontslag aanbood, toen hij verkozen werd als voorzitter van de Europese Raad.

Vorming bewerken

Op 22 december 2008 aanvaardde koning Albert II het ontslag van de regering-Leterme I. Oud-premier Wilfried Martens werd door de koning aangesteld tot koninklijk verkenner. Voor en na Kerstmis 2008 verkende hij het politieke landschap, had hij persoonlijke, informele en telefonische contacten met de voorzitters van Kamer en Senaat, de aftredende premier Yves Leterme, de voorzitters van de meerderheidspartijen, de meeste vicepremiers en de voorzitters van de oppositiepartijen met uitzondering van het Vlaams Belang.

Op 28 december 2008 rondde Martens zijn verkenningsopdracht af en bracht een eindverslag uit bij de koning. Diezelfde dag werd Herman Van Rompuy aangesteld tot formateur.

Na intern overleg werd op 29 december 2008 een principeakkoord gevormd tussen de regeringspartijen.[1] Herman Van Rompuy verliet zijn voorzittersplaats in de Kamer van volksvertegenwoordigers. De nieuwe Kamervoorzitter werd Patrick Dewael, diens partijgenoot Guido De Padt werd minister van Binnenlandse Zaken.[2]

Op 30 december 2008 was er de eedaflegging bij koning Albert II. Stefaan De Clerck verving Jo Vandeurzen als minister van Justitie. Net voor de eedaflegging raakte bekend dat Inge Vervotte niet meer bereid was om deel uit te maken van deze regering.[3] Steven Vanackere nam de portefeuille van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven in. Karel De Gucht en Steven Vanackere werden de nieuwe vicepremiers, naast Didier Reynders, Laurette Onkelinx en Joëlle Milquet.

Samenstelling bewerken

De regering bestond uit 15 ministers (14 + 1 eerste minister), 7 staatssecretarissen en later ook een regeringscommissaris. Het kernkabinet telde 5 vicepremiers. CD&V had 4 ministers (later 5) en 2 staatssecretarissen (inclusief de premier), Open Vld 4 ministers (later 3 ministers en 1 regeringscommissaris), PS 3 ministers en 2 staatssecretarissen, MR ook 3 ministers en 2 staatssecretarissen (waaronder een van FDF) en cdH 1 minister en 1 staatssecretaris.

Ambtsbekleder Functie en bevoegdheden Termijn Partij
Kernkabinet
  Herman Van Rompuy
(1947)
Eerste Minister
Algemeen beleid en voorzitter van het kernkabinet en de ministerraad
30 december 2008 - 25 november 2009 CD&V
belast met de Coördinatie van het Migratie- en Asielbeleid 17 juli 2009 - 25 november 2009
  Didier Reynders
(1958)
Vicepremier
Financiën en Institutionele Hervormingen
30 december 2008 - 25 november 2009 MR
  Laurette Onkelinx
(1958)
Vicepremier
Sociale Zaken en Volksgezondheid
30 december 2008 - 25 november 2009 PS
belast met Maatschappelijke Integratie 17 juli 2009 - 25 november 2009
  Karel De Gucht
(1954)
Vicepremier
Buitenlandse Zaken
30 december 2008 - 17 juli 2009 Open Vld
  Steven Vanackere
(1964)
Vicepremier
Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
30 december 2008 - 25 november 2009 CD&V
  Joëlle Milquet
(1961)
Vicepremier
Werk en Gelijke Kansen
30 december 2008 - 25 november 2009 cdH
belast met het Migratie- en Asielbeleid 17 juli 2009 - 25 november 2009
  Guy Vanhengel
(1958)
Vicepremier
Begroting
17 juli 2009 - 25 november 2009 Open Vld
Ministers
  Stefaan De Clerck
(1951)
Justitie 30 december 2008 - 25 november 2009 CD&V
  Sabine Laruelle
(1965)
KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid 30 december 2008 - 25 november 2009 MR
  Marie Arena
(1966)
Maatschappelijke Integratie 30 december 2008 - 17 juli 2009 PS
Pensioenen en Grote Steden 30 december 2008 - 17 juli 2009
  Michel Daerden
(1949-2012)
17 juli 2009 - 25 november 2009 PS
  Pieter De Crem
(1962)
Landsverdediging 30 december 2008 - 25 november 2009 CD&V
  Paul Magnette
(1971)
Klimaat en Energie 30 december 2008 - 25 november 2009 PS
  Charles Michel
(1975)
Ontwikkelingssamenwerking 30 december 2008 - 25 november 2009 MR
  Vincent Van Quickenborne
(1973)
Ondernemen en Vereenvoudigen 30 december 2008 - 25 november 2009 Open Vld
  Annemie Turtelboom
(1967)
Migratie- en Asielbeleid 30 december 2008 - 17 juli 2009 Open Vld
Binnenlandse Zaken 17 juli 2009 - 25 november 2009
  Guido De Padt
(1954)
Binnenlandse Zaken 30 december 2008 - 17 juli 2009 Open Vld
  Yves Leterme
(1960)
Buitenlandse Zaken 17 juli 2009 - 25 november 2009 CD&V
Staatssecretarissen
  Etienne Schouppe
(1942)
Mobiliteit
toegevoegd aan de Eerste Minister
30 december 2008 - 25 november 2009 CD&V
  Carl Devlies
(1953)
Coördinatie van de Fraudebestrijding
toegevoegd aan de Eerste Minister en de Minister van Justitie
30 december 2008 - 25 november 2009 CD&V
  Bernard Clerfayt
(1961)
Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude
toegevoegd aan de minister van Financiën
30 december 2008 - 25 november 2009 MR (FDF)
  Olivier Chastel
(1964)
Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap
toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
30 december 2008 - 17 juli 2009 MR
Europese Zaken
toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
17 juli 2009 - 25 november 2009
  Julie Fernandez Fernandez
(1972)
Personen met een handicap
toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
30 december 2008 - 17 juli 2009 PS
  Melchior Wathelet
(1977)
Gezinsbeleid en personen- en familierecht
toegevoegd aan de minister van Werk en de minister van Justitie en Migratie- en Asielbeleid, Federale Culturele Instellingen (vanaf 17 juli 2009)
30 december 2008 - 25 november 2009 cdH
Begroting
toegevoegd aan de eerste minister
30 december 2008 - 17 juli 2009
Begroting, Migratie- en Asielbeleid en Federale Culturele Instellingen
toegevoegd aan de minister van Begroting, de minister belast met het Migratie- en Asielbeleid en de Eerste Minister
17 juli 2009 - 25 november 2009
  Jean-Marc Delizée
(1959)
Armoedebestrijding
toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
30 december 2008 - 17 juli 2009 PS
Sociale Zaken, belast met Personen met een Handicap
toegevoegd aan de minister van Sociale en Volksgezondheid
17 juli 2009 - 25 november 2009
  Philippe Courard
(1966)
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
toegevoegd aan de minister van Sociale en Volksgezondheid
17 juli 2009 - 25 november 2009 PS
Regeringscommissarissen
  Guido De Padt
(1954)
Interne Audit van de Federale Overheid 17 juli 2009 - 25 november 2009 Open Vld

Herschikkingen bewerken

Na de regionale verkiezingen in (Vlaanderen, Wallonië, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Duitstalige Gemeenschap) en de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 namen enkele leden van de federale regering een nieuwe functie op en werd de regering-Van Rompuy herschikt: