Regering-Spaak II

Wikimedia-lijst

De regering-Spaak II was een Belgisch kabinet van 13 maart 1946 tot 31 maart 1946, gevormd na de Belgische verkiezingen van 17 februari 1946. Op 19 maart 1946 werd er gestemd in het parlement voor het vertrouwen. De socialisten, de communisten en de UDB gaven hun vertrouwen aan deze minderheidsregering. De CVP stemde tegen. De liberalen onthielden zich. De stemming werd zo 90 stemmen voor en 90 stemmen tegen. Dit betekende het einde van Spaak II. Twaalf dagen later legde de regering-Van Acker III de eed af.

Minister Naam Partij
Premier en Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak BSP/PSB
Financiën Franz de Voghel technicus
Openbare Werken Herman Vos BSP/PSB
Communicatie Ernest Rongvaux BSP/PSB
Arbeid en Sociale Voorzorg, belast met de Coördinatie van het Economisch Beleid Achille Van Acker BSP/PSB
Buitenlandse Handel Albert De Smaele technicus
Economische Zaken Léon-Eli Troclet BSP/PSB
Justitie Henri Rolin BSP/PSB
Binnenlandse Zaken Joseph Merlot BSP/PSB
Openbaar Onderwijs Leo Collard BSP/PSB
Landbouw Arthur Wauters BSP/PSB
Koloniën Lode Craeybeckx BSP/PSB
Ravitaillering Georges Moens de Fernig technicus
Oorlogsschade en Burgerlijke Oorlogsslachtoffers Piet Vermeylen BSP/PSB
Volksgezondheid Jean Van Beneden technicus
Landsverdediging Raoul de Fraiteur technicus