Regering-Tindemans II

De regering-Tindemans II (11 juni 1974 - 6 maart 1977) was een Belgische regering. Het was een coalitie tussen de CVP/PSC (72 zetels), de PVV/PLPW (33 zetels) en de Rassemblement Wallon (22 zetels).

Regering-Tindemans II
Regeringsleider Leo Tindemans
Coalitie CVP/PSC
PVV/PLPW
RW
Zetels Kamer 127 van 212 (10 maart 1974)
Premier Leo Tindemans
Aantreden 11 juni 1974
Einddatum 6 maart 1977
Voorganger Tindemans I
Opvolger Tindemans III
Portaal  Portaalicoon   België

De belangrijkste maatregel van deze regering was het aantal gemeentes te reduceren van 2359 tot 596, fusie van Belgische gemeenten. Hiernaast was het ook deze regering die bij de wet van 1 augustus 1974 een voorlopige gewestvorming voorstelde met een Vlaams, Waals en Brussels Gewest met elk een voorlopige gewestraad. Later, bij de tweede staatshervorming in 1980, zouden de definitieve gewesten worden opgericht.

De regering volgde de regering-Tindemans I op en werd opgevolgd door de regering-Tindemans III.

Samenstelling bewerken

Door het toetreden van het Rassemblement Wallon, telde de regering 21 ministers en 6 staatssecretarissen. De CVP had 8 ministers en 2 staatssecretarissen, PSC had 6 ministers, PVV had 3 ministers en 2 staatssecretarissen en PLPW had 3 ministers en het RW had 1 minister en 2 staatssecretarissen.

Tijdens de duur van deze regering viel het Rassemblement Wallon uit elkaar en trad een deel van de partijleden over naar de PLPW om samen de partij PRLW te vormen, hetgeen leidde tot de regeringsherschikking van 8 december 1976. Enkele ministers stapten over van RW naar PRLW, voor hen wordt het nieuwe label gebruikt. Voor de ministers die de hele regeerperiode lang deel uitmaakten van de PLP en opvolger PRLW, wordt de benaming PLPW behouden. Na de regeringsherschikking van 8 december 1976 bestond de regering-Tindemans II uit 25 ministers en 4 staatssecretarissen: 9 ministers en 1 staatssecretaris voor de CVP, 6 ministers voor de PSC, 4 ministers en 2 staatssecretarissen voor de PVV, 4 ministers en 1 staatssecretaris voor de PRLW en 2 ministers voor het RW.

Ambtsbekleder Functie en bevoegdheden Termijn Partij
Ministers
  Leo Tindemans
(1922-2014)
Premier 11 juni 1974 - 6 maart 1977 CVP
Economische Zaken ad interim 19 augustus 1975 - 23 augustus 1975
  Paul Vanden Boeynants
(1919-2001)
Landsverdediging en Brusselse Aangelegenheden 11 juni 1974 - 6 maart 1977 PSC
  Willy De Clercq
(1927-2011)
Financiën 11 juni 1974 - 6 maart 1977 PVV
  Renaat Van Elslande
(1916-2000)
Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking 11 juni 1974 - 6 maart 1977 CVP
  Jos De Saeger
(1911-1998)
Volksgezondheid en Gezin 11 juni 1974 - 6 maart 1977 extraparlementair (CVP)
  Placide De Paepe
(1913-1989)
Sociale Voorzorg 11 juni 1974 - 16 oktober 1976 CVP
  Luc Dhoore
(1928-2021)
16 oktober 1976 - 6 maart 1977 CVP
  Herman Vanderpoorten
(1922-1984)
Justitie 11 juni 1974 - 6 maart 1977 PVV
  Michel Toussaint
(1922-2007)
Buitenlandse Handel 11 juni 1974 - 8 december 1976 PLPW
Hervorming der Instellingen 8 december 1976 - 6 maart 1977
  Alfred Califice
(1916-1999)
Tewerkstelling en Arbeid en Waalse Aangelegenheden, belast met Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 11 juni 1974 - 6 maart 1977 PSC
  Albert Lavens
(1920-1993)
Landbouw 11 juni 1974 - 6 maart 1977 CVP
  Jean-Pierre Grafé
(1932-2019)
Franse Cultuur 11 juni 1974 - 4 oktober 1974 PSC
  Henri-François Van Aal
(1933-2001)
4 oktober 1974 - 6 maart 1977 PSC
  Jos Chabert
(1933-2014)
Verkeerswezen 11 juni 1974 - 6 maart 1977 CVP
  Louis Olivier
(1923-2015)
Middenstand 11 juni 1974 - 31 juli 1976 PLPW
Openbare Werken 31 juli 1976 - 6 maart 1977
  Antoine Humblet
(1922-2011)
Nationale Opvoeding 11 juni 1974 - 6 maart 1977 PSC
  Jean Defraigne
(1929-2016)
Openbare Werken 11 juni 1974 - 31 juli 1976 PLPW
  André Oleffe
(1914-1975)
Economische Zaken 11 juni 1974 - 18 augustus 1975 extraparlementair (PSC)
  Fernand Herman
(1932-2005)
23 augustus 1975 - 6 maart 1977 extraparlementair (PSC)
  Rika De Backer
(1923-2002)
Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden 11 juni 1974 - 6 maart 1977 CVP
  Herman De Croo
(1937)
Nationale Opvoeding 11 juni 1974 - 6 maart 1977 PVV
  Robert Vandekerckhove
(1917-1980)
Hervorming der Instellingen 11 juni 1974 - 6 maart 1977 CVP
  François Perin
(1921-2013)
Hervorming der Instellingen 11 juni 1974 - 8 december 1976 RW
  Joseph Michel
(1925-2016)
Binnenlandse Zaken 11 juni 1974 - 6 maart 1977 PSC
  Léon Hannotte
(1922-1978)
Middenstand 31 juli 1976 - 6 maart 1977 PLPW
  André Kempinaire
(1929-2012)
Openbaar Ambt 8 december 1976 - 6 maart 1977 PVV
  Gaston Geens
(1931-2002)
Begroting en Wetenschapsbeleid 8 december 1976 - 6 maart 1977 CVP
  Etienne Knoops
(1934)
Buitenlandse Handel 8 december 1976 - 6 maart 1977 PRLW
  Robert Moreau
(1915-2006)
Pensioenen 8 december 1976 - 4 maart 1977 RW
  Pierre Bertrand
(1926-2014)
Adjunct voor Economische Zaken 8 december 1976 - 4 maart 1977 RW
Staatssecretarissen
  Luc Dhoore
(1928-2021)
Streekeconomie en Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 11 juni 1974 - 16 oktober 1976 CVP
toegevoegd aan de minister van Vlaamse Aangelegenheden 4 oktober 1974 - 16 oktober 1976
  Louis D'haeseleer
(1911-1988)
Openbaar Ambt, toegevoegd aan de Eerste Minister 11 juni 1974 - 16 oktober 1976 PVV
  André Kempinaire
(1929-2012)
16 oktober 1976 - 8 december 1976 PVV
  Karel Poma
(1920-2014)
Leefmilieu, toegevoegd aan de Eerste Minister 11 juni 1974 - 1 augustus 1976 PVV
Bossen, Jacht en Visvangst, toegevoegd aan de minister van Vlaamse Aangelegenheden 4 oktober 1974 - 6 maart 1977
Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid en Gezin 1 augustus 1976 - 6 maart 1977
  Gaston Geens
(1931-2002)
Begroting en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Eerste Minister 11 juni 1974 - 8 december 1976 CVP
  Etienne Knoops
(1934)
Economische Zaken, toegevoegd aan de minister van Economische Zaken 11 juni 1974 - 8 december 1976 RW
  Jean Gol
(1942-1995)
Streekeconomie 11 juni 1974 - 4 oktober 1974 RW
toegevoegd aan de minister van Waalse Aangelegenheden 4 oktober 1974 - 8 december 1976
Streekeconomie, toegevoegd aan de minister van Waalse Aangelegenheden 8 december 1976 - 6 maart 1977 PRLW
  Louis Olivier
(1923-2015)
Bossen, Jacht en Visvangst, toegevoegd aan de minister van Waalse Aangelegenheden 4 oktober 1974 - 8 december 1976 PLPW
  Henri-François Van Aal
(1933-2001)
Huisvesting, toegevoegd aan de minister van Brusselse Aangelegenheden 4 oktober 1974 - 6 maart 1977 PSC
  August De Winter
(1925-2005)
Streekeconomie, toegevoegd aan de minister van Brusselse Aangelegenheden 4 oktober 1974 - 6 maart 1977 PVV
  Robert Moreau
(1915-2006)
Sociale Zaken, toegevoegd aan de minister van Waalse Aangelegenheden 4 oktober 1974 - 8 oktober 1976 RW
  Mark Eyskens
(1933)
Streekeconomie en Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de minister van Vlaamse Aangelegenheden 16 oktober 1976 - 6 maart 1977 extraparlementair (CVP)

Herschikkingen bewerken