Regering-Martens VI

De regering-Martens VI (28 november 1985 - 21 oktober 1987) was een Belgische regering. Het was een coalitie tussen de CVP/PSC (49 en 20 zetels) en de PRL/PVV (24 en 22 zetels).

Regering-Martens VI
Zetelverdeling in de Kamer van de regering-Martens VI
Coalitie CVP/PSC
PRL/PVV
Zetels Kamer 115 van 212 (13 oktober 1985)
Premier Wilfried Martens
Aantreden 28 november 1985
Einddatum 21 oktober 1987
Voorganger Martens V
Opvolger Martens VII
Portaal  Portaalicoon   België

De regering volgde op de regering-Martens V na de verkiezingen van 13 oktober 1985. Het was een voortzetting van dezelfde coalitie. Ze werd opgevolgd door de regering-Martens VII nadat ze viel als gevolg van de Happart-kwestie.

MaatregelenBewerken

De regering kreeg tijdens zijn ambt volmachten van het Parlement om besparingen door te voeren. Het besparingsplan werd het Sint-Annaplan, genoemd naar de Sint-Annapriorij van het kasteel Hertoginnedal waar het werd overeengekomen. Het doel was de Belgische begrotingstekort te herleiden tot 8% van het bbp eind 1987. De besparingsmaatregelen kwamen hard aan in de sociale sector en het onderwijs en leidden tot massale betogingen. Minister van Begroting Guy Verhofstadt (PVV), de motor achter de besparingen, kreeg hierbij de volle laag van de vakbonden.

Deze regering voerde ook het pensioensparen in, de zogenaamde 'derde pijler'.

SamenstellingBewerken

De regering telde 15 ministers (inclusief de premier) en 13 staatssecretarissen. De CVP had 5 ministers (inclusief de premier) en 5 staatssecretarissen, PRL 4 ministers en 2 staatssecretarissen, PVV 3 ministers en 3 staatssecretarissen en de PSC 3 ministers en 3 staatssecretarissen.

Naam Partij Functie en bevoegdheden Termijn
  Wilfried Martens CVP Premier 28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Jean Gol PRL Vicepremier en minister
Justitie en Institutionele Hervormingen
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Charles-Ferdinand Nothomb PSC Vicepremier (tot 18 oktober 1986) en minister
Binnenlandse Zaken, Openbaar Ambt en Decentralisatie
28 november 1985 - 18 oktober 1986
  Joseph Michel PSC 18 oktober 1986 - 21 oktober 1987
  Guy Verhofstadt PVV Vicepremier en minister
Begroting, Wetenschapsbeleid en Plan
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Philippe Maystadt PSC Vicepremier (vanaf 18 oktober 1986) en minister
Economische Zaken
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Leo Tindemans CVP Minister
Buitenlandse Betrekkingen
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Mark Eyskens CVP Minister
Financiën
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  François-Xavier de Donnea PRL Minister
Landsverdediging en Brusselse Gewest
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Jacky Buchmann PVV Minister
Middenstand
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Daniël Coens CVP Minister
Onderwijs
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  André Damseaux PRL Minister
Onderwijs
28 november 1985 - 9 maart 1987
  Antoine Duquesne extraparlementair (PRL) 9 maart 1987 - 21 oktober 1987
  Louis Olivier PRL Minister
Openbare Werken
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Jean-Luc Dehaene CVP Minister
Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Michel Hansenne PSC Minister
Tewerkstelling en Arbeid
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Herman De Croo PVV Minister
Verkeerswezen en Buitenlandse Handel
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Etienne Knoops PRL Staatssecretaris
Buitenlandse Handel
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Firmin Aerts CVP Staatssecretaris
Energie
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Paul De Keersmaecker CVP Staatssecretaris
Europese Zaken en Landbouw
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Jan Bascour PVV Staatssecretaris
Brusselse Gewest
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Jean-Louis Thys PSC Staatssecretaris
Brusselse Gewest
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Georges Mundeleer PRL Staatssecretaris
Justitie en Middenstand
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Miet Smet CVP Staatssecretaris
Leefmilieu, Maatschappelijke Emancipatie, Armoedebestrijding en Vluchtelingen
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Guy Lutgen PSC Staatssecretaris
Modernisering en Informatisering van de Openbare Diensten
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  André Kempinaire PVV Staatssecretaris
Ontwikkelingssamenwerking
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Louis Bril PVV Staatssecretaris
Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Pierre Mainil PSC Staatssecretaris
Pensioenen
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Paula D'Hondt CVP Staatssecretaris
Posterijen, Telegrafie en Telefonie
28 november 1985 - 21 oktober 1987
  Wivina Demeester CVP Staatssecretaris
Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid
28 november 1985 - 21 oktober 1987

HerschikkingenBewerken

ValBewerken

Naar aanleiding van de kwestie-Happart diende premier Martens op 14 oktober 1986 een eerste keer het ontslag van de regering aan koning Boudewijn aan. De crisis werd echter voorlopig bedwongen door het slachtofferen van Charles-Ferdinand Nothomb (PSC). De kwestie was echter niet ten gronde opgelost en het vormde alsnog de aanleiding voor het ontslag van de regering een jaar later, op 21 oktober 1987.

Uit het getuigenis van Jef Houthuys bleek dat het wantrouwen van de vakbonden tegenover Guy Verhofstadt ("da joenk") eveneens als oorzaak van het verdwijnen van de regering Martens VI dient te worden gezien. Dit ongenoegen kwam tot uiting in de gesprekken van Poupehan.[1]

De ploeg werd herbenoemd met beperkte bevoegdheden onder de naam Martens VII met het oog op nieuwe verkiezingen en grondwettelijke hervormingen.