Regering-Wilmès I

federale regering van België van 2019 tot 2020

De regering-Wilmès I was van 27 oktober 2019 tot en met 17 maart 2020 een ontslagnemende Belgische regering. Het was een coalitie tussen de MR/Open Vld (14 en 12 zetels) en de CD&V (12 zetels), onder leiding van Sophie Wilmès (MR) als premier, de eerste vrouwelijke eerste minister in de Belgische geschiedenis.[1][2][3][4]

Regering-Wilmès I
Zetelverdeling Regering-Wilmès I in de Kamer van volksvertegenwoordigers
Coalitie MR/Open Vld
CD&V
Zetels Kamer 38 van 150 (26 mei 2019)
Premier Sophie Wilmès
Aantreden 27 oktober 2019
Ontslagnemend 27 oktober 2019
Einddatum 17 maart 2020
Voorganger Michel II
Opvolger Wilmès II
Portaal  Portaalicoon   België

Deze regering was gedurende haar volledig bestaan ontslagnemend en behandelde enkel de lopende zaken na het vertrek de vorige premier Charles Michel (MR) en dus het ontslag van regering-Michel II. Ze werd op 17 maart 2020 opgevolgd door de regering-Wilmès II.

OntstaanBewerken

De regering-Wilmès I was feitelijk een voortzetting van de minderheidsregering-Michel II, die al sinds 21 december 2018 ontslagnemend was. Op 27 oktober 2019 nam Charles Michel (MR) ontslag als eerste minister om zich te kunnen voorbereiden op zijn werk als voorzitter van de Europese Raad waarmee hij vanaf 1 december 2019 zou beginnen. Zijn MR-partijgenoot Sophie Wilmès, tot dan toe minister van Begroting en Ambtenarenzaken, volgde hem op. Het was intussen al bekend dat MR-vicepremier Didier Reynders net als Michel de regering zou verlaten om Europees Commissaris te worden.

David Clarinval volgde Wilmès op als minister van Begroting. Voordien was Clarinval de fractieleider van zijn partij MR in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Verder bestond de regering-Wilmès I bij aantreden uit dezelfde ministers als de vorige regering.

CoronacrisisBewerken

In maart 2020 verspreidde het coronavirus SARS-CoV-2 zich in Europa en in België. Op 15 maart waren 886 Belgen besmet en 4 overleden. Op drie weken tijd verloor de BEL 20 30%. 12 maart was de slechtste beursdag ooit voor deze beurs.

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, riep de regering het federaal rampenplan uit. De federale overheid neemt zo de regie over van de deelstaten en de provinciegouverneurs ter bestrijding van het virus. De regering-Wilmès besloot op 12 maart dat scholen, universiteiten, hogescholen, cafés, restaurants, discotheken, rusthuizen, pretparken en musea verplicht moeten sluiten tot ten minste 3 april. Op school wordt nog wel vrijblijvende opvang voorzien voor leerlingen maar gaan geen lessen meer door. Ook sportieve en culturele manifesten werden verboden. Voedingswinkels mogen open blijven maar niet-voedingswinkels moeten sluiten in het weekend. De ontslagnemende regering nam deze maatregelen in samenspraak met de regionale overheden en experten. Deze maatregelen werden positief onthaald door de oppositie.

Nadat eerder geprobeerd was een noodregering in stelling te brengen raakte zondag 15 maart bekend dat de regering in lopende zaken opnieuw een vertrouwensstemming zou voorleggen aan het parlement. Deze zou ook gesteund worden door Ecolo, Groen, sp.a, PS, cdH en Défi. Hierdoor zal de regering uit lopende zaken treden, en bekomt zij een ruime meerderheid in het parlement die nodig is om de nodige maatregelen te kunnen treffen in het kader van de coronacrisis. Om een stoelendans te vermijden zullen de andere partijen echter niet toetreden tot deze regering, waardoor het een minderheidsregering blijft. Op dinsdag 17 maart 2020 legden de ministers van de Regering-Wilmès II de eed af bij de koning.

SamenstellingBewerken

De regering bestond uit 13 ministers (inclusief de premier). De Franstalige liberalen van MR had 7 ministers (inclusief de eerste minister), De Vlaamse liberalen van Open Vld en de Vlaamse christendemocraten van CD&V elk 3.

Naam Partij Functie en bevoegdheden Termijn
  Sophie Wilmès MR Eerste minister
Algemeen beleid en voorzitter van het kernkabinet en de ministerraad, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen (vanaf 30 november 2019)
27 oktober 2019 - 17 maart 2020
  Didier Reynders MR Vicepremier (tot 30 november 2019) en minister
Defensie en Buitenlandse Zaken
Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen (tot 30 november 2019)
27 oktober 2019 - 30 november 2019
  Philippe Goffin MR 30 november 2019 - 17 maart 2020
  Alexander De Croo Open Vld Vicepremier en minister
Ontwikkelingssamenwerking en Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
27 oktober 2019 - 17 maart 2020
  Koen Geens CD&V Vicepremier en minister
Justitie
Europese Zaken, tevens belast met de Regie der Gebouwen (vanaf 30 november 2019)
27 oktober 2019 - 17 maart 2020
  David Clarinval MR Vicepremier (vanaf 30 november 2019) en minister
Begroting en Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
27 oktober 2019 - 17 maart 2020
  Philippe De Backer Open Vld Minister
Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee
27 oktober 2019 - 17 maart 2020
  Marie-Christine Marghem MR Minister
Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
27 oktober 2019 - 17 maart 2020
  Denis Ducarme MR Minister
Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
27 oktober 2019 - 17 maart 2020
  François Bellot MR Minister
Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
27 oktober 2019 - 17 maart 2020
  Daniel Bacquelaine MR Minister
Pensioenen
27 oktober 2019 - 17 maart 2020
  Maggie De Block Open Vld Minister
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel en Migratie
27 oktober 2019 - 17 maart 2020
  Pieter De Crem CD&V Minister
Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
27 oktober 2019 - 17 maart 2020
  Nathalie Muylle CD&V Minister
Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
27 oktober 2019 - 17 maart 2020

HerschikkingenBewerken

  • Op 30 november 2019 nam Didier Reynders (MR) ontslag, hij begon de volgende dag als Europees Commissaris van Justitie. Bij de aanstelling van Wilmès als premier was al afgesproken dat hij (deels) zou worden opgevolgd door een andere MR-politicus. Reynders’ taken werden verdeeld:
    • als vicepremier werd hij door partijgenoot David Clarinval;
    • Philippe Goffin (MR) trad toe tot de regering en volgde Reynders op als minister van Buitenlandse Zaken en Defensie;
    • de bevoegdheid Europese Zaken werd overgenomen door minister van Justitie Koen Geens (CD&V);
    • de taken op het gebied van Beliris en de Federale Culturele Instellingen werden overgenomen door premier Sophie Wilmès.[5]