Regering-Dehaene I

De regering-Dehaene I (7 maart 1992 - 23 juni 1995) was een Belgische regering. Het was een coalitie tussen de CVP/PSC (39 en 18 zetels) en de PS/SP (35 en 28 zetels).

Regering-Dehaene I
Zetelverdeling in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de bestuursmeerderheid van Dehaene I.
Coalitie CVP/PSC
PS/SP
Zetels Kamer 120 van 212 (24 november 1991)
Premier Jean-Luc Dehaene
Aantreden 7 maart 1992
Einddatum 23 juni 1995
Voorganger Martens IX
Opvolger Dehaene II
Portaal  Portaalicoon   België

De regering volgde de regering-Martens IX op na 104 dagen van formatie en werd opgevolgd door de regering-Dehaene II na de verkiezingen van 21 mei 1995.

Tijdens deze regeerperiode, stierf koning Boudewijn op 31 juli 1993 na 42 jaar heerschappij. Volgens de Grondwet nam de regering de koninklijke functies op zich tot de troonsbestijging van koning Albert II, negen dagen later.

Verloop bewerken

Maatregelen bewerken

De meest bekende maatregelen van de regering-Dehaene I zijn:

  • Verdere federalisering van België met het Sint-Michielsakkoord.
  • Afschaffing van de militaire dienstplicht en de professionalisering van het leger na het einde van de Koude Oorlog.
  • Na de dood van 10 Belgische blauwhelmen in Rwanda besloot de regering de terugtrekking van het contingent Belgen. De kwestie zou later aanleiding geven tot een parlementaire onderzoekscommissie.[1]
  • Globaal Plan: sociaal-economisch herstelplan om België, mits loonmatiging en een streng begrotingsbeleid,[2] te laten voldoen aan de convergentiecriteria zoals die werden opgelegd door het Verdrag van Maastricht.

Samenstelling bewerken

De regering telde 15 ministers (14 + 1 eerste minister) en 1 staatssecretaris. CVP had 5 ministers (inclusief de premier), de PS ook 5 ministers, SP 3 ministers en 1 staatssecretaris en PSC 2 ministers.

Ambtsbekleder Functie en bevoegdheden Termijn Partij
Kernkabinet
  Jean-Luc Dehaene
(1940-2014)
Premier
Algemeen Beleid en voorzitter van het Kernkabinet en de Ministerraad
7 maart 1992 - 23 juni 1995 CVP
  Guy Coëme
(1946)
Vicepremier
Verkeerswezen en Overheidsbedrijven
7 maart 1992 - 21 januari 1994 PS
  Elio Di Rupo
(1951)
23 januari 1994 - 23 juni 1995 PS
  Willy Claes
(1938)
Vicepremier
Buitenlandse Zaken
7 maart 1992 - 10 oktober 1994 SP
  Frank Vandenbroucke
(1955)
10 oktober 1994 - 22 maart 1995 SP
  Melchior Wathelet
(1949)
Vicepremier
Justitie en Economische Zaken
7 maart 1992 - 23 juni 1995 PSC
  Herman Van Rompuy
(1947)
Vicepremier
Begroting
5 september 1993 - 23 juni 1995 CVP
  Johan Vande Lanotte
(1955)
Vicepremier 22 maart 1995 - 23 juni 1995 SP
Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken 10 oktober 1994 - 23 juni 1995
Ministers
  Philippe Maystadt
(1948-2017)
Financiën 7 maart 1992 - 23 juni 1995 PSC
  Philippe Moureaux
(1939-2018)
Sociale Zaken 7 maart 1992 - 4 mei 1993 PS
  Bernard Anselme
(1945)
4 mei 1993 - 23 januari 1994 PS
  Jean-Maurice Dehousse
(1936-2023)
Wetenschapsbeleid 7 maart 1992 - 23 december 1994 PS
belast met Infrastructuur 23 januari 1994 - 23 december 1994
  Robert Urbain
(1930-2018)
Buitenlandse Handel en Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken 7 maart 1992 - 23 juni 1995 PS
  Freddy Willockx
(1947)
Pensioenen 7 maart 1992 - 18 juli 1994 SP
  Marcel Colla
(1943)
18 juli 1994 - 23 juni 1995 SP
  Louis Tobback
(1938)
Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken 7 maart 1992 - 10 oktober 1994 SP
  Miet Smet
(1943)
Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen 7 maart 1992 - 23 juni 1995 CVP
  André Bourgeois
(1928-2015)
Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw 7 maart 1992 - 23 juni 1995 CVP
  Leo Delcroix
(1949-2022)
Landsverdediging 7 maart 1992 - 8 december 1994 CVP
  Karel Pinxten
(1952)
8 december 1994 - 23 juni 1995 CVP
  Laurette Onkelinx
(1958)
Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Integratie 7 maart 1992 - 4 mei 1993 PS
  Mieke Offeciers-Van De Wiele
(1952)
Begroting 7 maart 1992 - 5 september 1993 extraparlementair (CVP)
  Magda De Galan
(1946)
Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Integratie 4 mei 1993 - 23 januari 1994 PS
6 mei 1995 - 23 juni 1995
Sociale Zaken 23 januari 1994 - 23 juni 1995
  Jacques Santkin
(1948-2001)
Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Integratie 23 januari 1994 - 6 juni 1995 PS
  Michel Daerden
(1949-2012)
Wetenschapsbeleid, belast met Infrastructuur 23 december 1994 - 23 juni 1995 PS
  Erik Derycke
(1949)
Buitenlandse Zaken, belast met Ontwikkelingssamenwerking 22 maart 1995 - 23 juni 1995 SP
Staatssecretarissen
  Erik Derycke
(1949)
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken 7 maart 1992 - 22 maart 1995 SP

Herschikkingen bewerken

Bronnen bewerken