Regering-Lefèvre

De regering-Lefèvre (25 april 1961 - 28 juli 1965) was een Belgische regering. De regering bestond uit de CVP/PSC (96 zetels) en de BSP/PSB (84 zetels).

Regering-Lefèvre
Regeringsleider Théo Lefèvre in 1964
Coalitie CVP/PSC
BSP/PSB
Zetels Kamer 180 van 212 (26 maart 1961)
Premier Théo Lefèvre
Aantreden 25 april 1961
Einddatum 28 juli 1965
Voorganger G. Eyskens III
Opvolger Harmel
Portaal  Portaalicoon   België

De overheid werd geconfronteerd met toenemende gemeenschapsspanningen. De Vlaamse Beweging was in volle opleving. De mars op Brussel die op 11 oktober 1961 werd georganiseerd bracht 63.000 mensen samen. Ook de Waalse Beweging kwam versterkt naar voren uit de algemene staking van de winter van 1960-1961.

Het is onder deze regering dat de taalgrens werd vastgelegd, wat leidde tot de wens om de provincies taalkundig te homogeniseren. De controverse rond de gemeente Voeren begon toen. Sommigen wilden dat de gemeente aan de provincie Limburg werd gehecht en anderen wilden dat ze binnen de provincie Luik bleef. Een volksraadpleging in Voeren gaf aan dat een grote meerderheid van de inwoners binnen de provincie Luik wilde blijven, ondanks de mogelijkheid om taalvoorzieningen in te voeren. De Vlaamse en Waalse Bewegingen begonnen elkaar op dit punt tegen te werken door grote demonstraties te organiseren. Uiteindelijk werd de taalgrens aangenomen op 31 oktober 1962. Voeren ging uiteindelijk naar de provincie Limburg.


Een ander moeilijke kwestie was de Brusselse Rand. Aangezien verschillende gemeentes in de Brusselse periferie een grote Franstalige minderheid hadden, werd er een wetsvoorstel ingediend om deze tot het Brusselse agglomeratie toe te voegen. De Vlaamse Beweging was hier tegen, evenals enkele Franstalige leden van Waals-Brabant die vreesden dat bepaalde gemeentes in Waals-Brabant, met een grote Nederlandstalige minderheid, ook aan Brussel gehecht zou kunnen raken. Het Hertoginnedalcompromis probeerde de kwestie te beslechten. Het legde de gemeentes met taalkundige voorzieningen in de Brusselse periferie vast, maar legde het gebruik van het Nederlands op in de Vlaamse administraties en bedrijven en de bouw van Nederlandstalige scholen in Brussel. Het compromis slaagde er echter niet in de eisen van de Vlaamse Beweging te bedaren en leidde tot de oprichting van het FDF in 1964 en andere kleine Waalse partijen.

In 1961 verklaarde de president van Frankrijk Charles de Gaulle dat hij de politieke betrekkingen tussen de lidstaten van de EEG verder wilde institutionaliseren: zijn project was de oprichting van een door Frankrijk gedomineerd confederaal politiek Europa, dat een nieuw blok zou vormen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De Gaulle stond dus tegenover de wens van België om een pro-Amerikaans supranationaal Europa te vormen. Frankrijk was ook tegen de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de EEG, terwijl België het land steunde om een tegenwicht te bieden aan Frankrijk en Duitsland. Ten slotte zal noch het Franse Europese project, noch de toetreding van de Britten tot de EEG worden geaccepteerd, waardoor de opbouw van Europa werd vertraagd.

De regering-Lefèvre volgde de regering-G. Eyskens III op nadat ze was gevalgen vanwege de winterstaking van 1960-1961 en werd opgevolgd door de regering-Harmel na de verkiezingen van 23 mei 1965.

SamenstellingBewerken

De regering bestond uit 20 ministers. De CVP/PSC had 10 ministers en 1 adjunct-minister, de BSP/PSB had 7 ministers en 2 adjunct-ministers.

Naam Partij Functie en bevoegdheden Termijn
  Théo Lefèvre CVP/PSC Premier
belast met de Economische Coördinatie en met de Coördinatie van het Wetenschapsbeleid
25 april 1961 - 28 juli 1965
  Paul-Henri Spaak PSB/BSP Vicepremier en minister
Buitenlandse Zaken
Ruanda-Urundi (vanaf 30 mei 1961)
Buitenlandse Handel en Technische Bijstand ad interim (vanaf 15 april 1965)
25 april 1961 - 28 juli 1965
  Arthur Gilson PSC/CVP Minister
Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt
25 april 1961 - 28 juli 1965
  Maurice Brasseur PSC/CVP Minister
Buitenlandse Handel en Technische Bijstand
25 april 1961 - 15 april 1965
  Renaat Van Elslande CVP/PSC Adjunct-minister
Nationale Opvoeding en Cultuur
25 april 1961 - 28 juli 1965
  Antoon Spinoy BSP/PSB Minister
Economische Zaken en Energie
25 april 1961 - 28 juli 1965
  André Dequae CVP/PSC Minister
Financiën
25 april 1961 - 28 juli 1965
  Piet Vermeylen BSP/PSB Minister
Justitie
25 april 1961 - 28 juli 1965
  Charles Héger PSC/CVP Minister
Landbouw
25 april 1961 - 28 juli 1965
  Paul-Willem Segers CVP/PSC Minister
Landsverdediging
25 april 1961 - 28 juli 1965
  Albert De Clerck CVP/PSC Minister
Middenstand
25 april 1961 - 28 juli 1965
  Victor Larock PSB/BSP Minister
Nationale Opvoeding en Cultuur
25 april 1961 - 13 juli 1963
  Henri Janne PSB/BSP 13 juli 1963 - 28 juli 1965
  Joseph-Jean Merlot PSB/BSP Minister
Openbare Werken
25 april 1961 - 5 november 1962
  Georges Bohy PSB/BSP 5 november 1962 - 28 juli 1965
  Marcel Busieau PSB/BSP Minister
Posterijen, Telegrafie en Telefonie
25 april 1961 - 18 januari 1963
  Edouard Anseele BSP/PSB 18 januari 1963 - 28 juli 1965
  Edmond Leburton PSB/BSP Minister
Sociale Voorzorg
25 april 1961 - 28 juli 1965
  Léon Servais PSC/CVP Minister
Tewerkstelling en Arbeid
25 april 1961 - 28 juli 1965
  Alfred Bertrand CVP/PSC Minister
Verkeerswezen
25 april 1961 - 28 juli 1965
  Joseph Custers CVP/PSC Minister
Vollksgezondheid en Gezin
25 april 1961 - 28 juli 1965
  Hendrik Fayat BSP/PSB Adjunct-minister
Buitenlandse Zaken
25 april 1961 - 28 juli 1965
  François Tielemans BSP/PSB Adjunct-minister
Financiën
25 april 1961 - 18 januari 1963
  Henri Deruelles PSB/BSP 18 januari 1963 - 28 juli 1965

HerschikkingenBewerken

Aangenomen wettenBewerken

  • Vastlegging van de taalgrens en aanpassing van de taalwetgeving in België:
  • Opdeling van het ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur volgens taalrol (eerste stap naar culturele autonomie, dat later bij de eerste echte staatshervorming werd ingevoerd)
  • Bij wet van 26 juni 1963 werd het Nationaal Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven (NILOS) ontbonden en kwam er het Nederlandstalige BLOSO (zie het huidige Sport Vlaanderen) en het Franstalige ADEPS
  • Wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie