Regering-Leburton

De regering-Leburton (26 januari 1973 - 25 april 1974) was een Belgische regering. Het was een coalitie tussen de CVP/PSC (67 zetels), de BSP/PSB (61 zetels) en de PVV/PLPW (34 zetels).

Regering-Leburton
Coalitie CVP/PSC
BSP/PSB
PVV/PLPW
Zetels Kamer 162 van 212 (7 november 1971)
Premier Edmond Leburton
Aantreden 26 januari 1973
Einddatum 25 april 1974
Voorganger G. Eyskens V
Opvolger Tindemans I
Portaal  Portaalicoon   België

De regering volgde de regering-G. Eyskens V op na het ontslag van premier Gaston Eyskens omdat er geen overeenstemming kon worden gevonden over het statuut van de zes Voergemeenten. In november 1973 werd de regering herschikt, waarbij het aantal staatssecretarissen van 14 naar 6 werd gebracht. Maar enkele maanden later diende premier Edmond Leburton zijn ontslag in en werd opgevolgd door de regering-Tindemans I. Dit was trouwens de laatste regering van België met een Waalse premier aan het hoofd tot 2011 met de inhuldiging van de regering-Di Rupo.

Ibramco-affaire bewerken

  Zie Ibramco-affaire voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Ibramco-affaire was een Belgisch politiek schandaal dat in 1973 uitbrak en in 1974 de val van de regering veroorzaakte.

De zaak draaide rond de bouw van een Iraanse olieraffinaderij in België door het Belgische bedrijf Ibramco. De krant, De Standaard, bracht echter aan het licht, dat het akkoord buiten medeweten van de Belgische regering was gesloten en vooral de belangen van de Belgische Socialistische Partij diende. Bovendien was het akkoord erg vaag en kwam het project uiteindelijk nooit van de grond.

Premier Leburton, die eerder al had gedreigd af te treden als de raffinaderij er niet kwam, besloot op 19 januari 1974 ontslag te nemen. De regering kwam ten val, de Kamers werden ontbonden en er werden vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Op 10 maart 1974 vonden deze vervroegde verkiezingen plaats en werd Leo Tindemans premier van België.

Samenstelling bewerken

De regering bestond uit 22 ministers en 14 staatssecretarissen. De BSP/PSB had 10 ministers en 4 staatssecretarissen, CVP had 5 ministers en 4 staatssecretarissen, PSC had 3 ministers en 2 staatssecretarissen, PVV en PLPW hadden beide 2 ministers en 2 staatssecretarissen.

Ambtsbekleder Functie en bevoegdheden Termijn Partij
Kernkabinet
  Edmond Leburton
(1915-1997)
Premier 26 januari 1973 - 25 april 1974 PSB
  Leo Tindemans
(1922-2014)
Vicepremier
Begroting, belast met de Coördinatie van de Institutionele Hervormingen
26 januari 1973 - 25 april 1974 CVP
  Willy De Clercq
(1927-2011)
Vicepremier
Financiën
26 januari 1973 - 25 april 1974 PVV
Ministers
  Paul Vanden Boeynants
(1919-2001)
Landsverdediging 26 januari 1973 - 25 april 1974 PSC
  Edward Anseele jr.
(1902-1981)
Verkeerswezen 26 januari 1973 - 23 oktober 1973 BSP
  Renaat Van Elslande
(1916-2000)
Buitenlandse Zaken 26 januari 1973 - 25 april 1974 CVP
  Jos De Saeger
(1911-1998)
Volksgezondheid en Leefmilieu 26 januari 1973 - 25 april 1974 CVP
Gezin 23 oktober 1973 - 25 april 1974
  Herman Vanderpoorten
(1922-1984)
Justitie 26 januari 1973 - 25 april 1974 PVV
  Michel Toussaint
(1922-2007)
Nationale Opvoeding 26 januari 1973 - 25 april 1974 PLPW
  Charles Hanin
(1914-2012)
Wetenschapsbeleid 26 januari 1973 - 25 april 1974 PSC
Oostkantons en Toerisme 24 oktober 1973 - 25 april 1974
  Willy Claes
(1938)
Economische Zaken 26 januari 1973 - 25 april 1974 BSP
  Alfred Califice
(1916-1999)
Openbare Werken 26 januari 1973 - 25 april 1974 PSC
  Frank Van Acker
(1929-1992)
Sociale Voorzorg 26 januari 1973 - 25 april 1974 BSP
  Edouard Close
(1929-2017)
Binnenlandse Zaken 26 januari 1973 - 25 april 1974 PSB
  Willy Calewaert
(1916-1993)
Nationale Opvoeding 26 januari 1973 - 25 april 1974 BSP
  Guy Cudell
(1917-1999)
Brusselse Aangelegenheden 26 januari 1973 - 25 april 1974 PSB
Ontwikkelingssamenwerking 23 oktober 1973 - 25 april 1974
  Albert Lavens
(1920-1993)
Landbouw 26 januari 1973 - 25 april 1974 CVP
  Léon Hannotte
(1922-1978)
Middenstand 26 januari 1973 - 25 april 1974 PLPW
  Pierre Falize
(1927-1980)
Franse Cultuur 26 januari 1973 - 25 april 1974 PSB
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 23 oktober 1973 - 25 april 1974
  Ernest Glinne
(1931-2009)
Tewerkstelling en Arbeid 26 januari 1973 - 25 april 1974 PSB
  Jean-Pierre Grafé
(1932-2019)
Waalse Aangelegenheden, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid en Leefmilieu 26 januari 1973 - 25 april 1974 PSC
  Jos Chabert
(1933-2014)
Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden 26 januari 1973 - 25 april 1974 CVP
  Jef Ramaekers
(1923-2004)
Verkeerswezen en Havenbeleid 23 oktober 1973 - 25 april 1974 BSP
  Louis Olivier
(1923-2015)
Middenstand en Institutionele en Administratieve Hervormingen 23 oktober 1973 - 25 april 1974 PLPW
Staatssecretarissen
  Hendrik Fayat
(1908-1997)
Havenbeleid, toegevoegd aan de minister van Openbare Werken 26 januari 1973 - 23 oktober 1973 extraparlementair (BSP)
  Placide De Paepe
(1913-1989)
Openbaar Ambt, toegevoegd aan de Eerste Minister 26 januari 1973 - 25 april 1974 CVP
  Abel Dubois
(1921-1989)
Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken, toegevoegd aan de minister van Openbare Werken 26 januari 1973 - 5 juni 1973 PSB
  Robert Urbain
(1930-2018)
5 juni 1973 - 23 oktober 1973 PSB
  Luc Dhoore
(1928-2021)
Streekeconomie, toegevoegd aan de minister van Economische Zaken 26 januari 1973 - 25 april 1974 CVP
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de minister van Openbare Werken 23 oktober 1973 - 25 april 1974
  Maria Verlackt-Gevaert
(1916-1983)
Gezin, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid 26 januari 1973 - 23 oktober 1973 CVP
  Marcel Vandewiele
(1920-1999)
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de minister van Openbare Werken 26 januari 1973 - 23 oktober 1973 CVP
  Irène Pétry
(1922-2007)
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken 26 januari 1973 - 23 oktober 1973 extraparlementair (PSB)
  Antoine Humblet
(1922-2011)
Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting 26 januari 1973 - 25 april 1974 PSC
  Jef Ramaekers
(1923-2004)
Institutionele en Administratieve Hervormingen, toegevoegd aan de Eerste Minister 26 januari 1973 - 23 oktober 1973 BSP
  Elie Van Bogaert
(1919-1993)
23 oktober 1973 - 25 april 1974 BSP
  Louis Olivier
(1923-2015)
Institutionele en Administratieve Hervormingen, toegevoegd aan de Eerste Minister 26 januari 1973 - 23 oktober 1973 PLPW
  Guillaume Schyns
(1923-2001)
Oostkantons en Toerisme, toegevoegd aan de Eerste Minister 26 januari 1973 - 23 oktober 1973 PSC
  Jos Daems
(1926-1983)
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, toegevoegd aan de minister van Verkeerswezen 26 januari 1973 - 25 april 1974 PVV
Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken 23 oktober 1973 - 25 april 1974
  André Kempinaire
(1929-2012)
Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken 26 januari 1973 - 23 oktober 1973 PVV
  Jean Defraigne
(1929-2016)
Streekeconomie, toegevoegd aan de minister van Economische Zaken 26 januari 1973 - 25 april 1974 PLPW

Herschikkingen bewerken

 • Op 5 juni 1973 nam staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Abel Dubois (PSB) ontslag naar aanleiding van het RTT-schandaal. Hij werd dezelfde dag nog opgevolgd door Robert Urbain (PSB).
 • Op 23 november 1973 werd de regering herschikt:
  • Edward Anseele jr. (BSP) en Léon Hannotte (PLPW) namen om gezondheidsredenen ontslag als respectievelijk minister van Verkeerswezen en minister van Middenstand. Ze werden opgevolgd door Jef Ramaekers (BSP) en Louis Olivier (PLPW), tot dan toe allebei staatssecretaris voor Institutionele en Administratieve Hervormingen. Olivier behield zijn eerdere bevoegdheden, Ramaekers werd als staatssecretaris vervangen door Elie Van Bogaert (BSP).
  • Zeven staatssecretarissen dienden de regering verlaten en hun bevoegdheden werden overgenomen door zetelende ministers of staatssecretarissen:
   • Irène Pétry (PSB) moest Ontwikkelingssamenwerking afstaan aan Guy Cudell (PSB), minister van Brusselse Aangelegenheden.
   • Robert Urbain (PSB) stond zijn bevoegdheden Ruimtelijke Ordening en Huisvesting af aan zijn partijgenoot Pierre Falize, minister van Franse Cultuur.
   • Gezinsbeleid van Maria Verlackt-Gevaert (CVP) ging naar minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Jos De Saeger (CVP).
   • Marcel Vandewiele (CVP) droeg zijn bevoegdheid Ruimtelijke Ordening en Huisvesting over aan zijn partijgenoot Luc Dhoore, staatssecretaris voor Streekeconomie.
   • Bij de PSC nam Guillaume Schyns ontslag als staatssecretaris voor de Oostkantons en Toerisme (pas uitgevoerd op 24 november, omdat Schyns op 23 november 1973 de openingsvergadering van de Cultuurraad voor de Duitse Cultuurgemeenschap moest voorzitten); diens bevoegdheden gingen over naar minister van Binnenlandse Zaken Charles Hanin.
   • Hendrik Fayat (BSP) stond Havenbeleid af aan nieuwbakken minister van Verkeerswezen Jef Ramaekers.
   • Buitenlandse Handel van André Kempinaire (PVV) werd toevertrouwd aan zijn partijgenoot Jos Daems, staatssecretaris voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie.
  • Na de herschikking telde de regering nog 22 ministers en 6 staatssecretarissen.