De regering-M. Eyskens was de federale regering van België van 6 april 1981 tot 17 december 1981. In de regering zaten de CVP/PSC en de SP/PS.

De regering viel na 8 maanden na een conflict over de financiering van de Waalse staalindustrie.

De regering volgde op de regering-Martens IV en werd gevolgd door de regering-Martens V.

Ministers en staatssecretarissenBewerken

De regering bestond uit 25 ministers en 7 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (11), PS(8), SP (6) en PSC (7).

Minister Naam Partij
Premier Mark Eyskens CVP
Vicepremier en Begroting Guy Mathot PS
Vicepremier en Economische Zaken Willy Claes SP
Vicepremier, Middenstand en Planning José Desmarets PSC
Openbare Werken en Institutionele Hervormingen Jos Chabert CVP
Buitenlandse Zaken Charles-Ferdinand Nothomb PSC
Onderwijs Willy Calewaert SP
Landbouw Albert Lavens CVP
Welzijn, Familie en Volksgezondheid Luc Dhoore CVP
Vlaamse Gemeenschap Gaston Geens CVP
Waals Gewest Jean-Maurice Dehousse PS
Buitenlandse Handel Robert Urbain PS
Financiën Robert Vandeputte CVP
Werkgelegenheid en Arbeid Roger De Wulf SP
Vlaamse Gemeenschap Marc Galle SP
Franstalige Gemeenschap Michel Hansenne PSC
Justitie en Institutionele Hervormingen Philippe Moureaux PS
Ontwikkelingssamenwerking Daniël Coens CVP
Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid, belast met de Coördinatie van het Milieubeleid Philippe Maystadt PSC
Brussels Gewest André Degroeve PS
Sociale Zaken en Pensioenen Pierre Mainil PSC
PTT Freddy Willockx SP
Landsverdediging Frank Swaelen CVP
Binnenlandse Zaken en Onderwijs Philippe Busquin PS
Communicatie Valmy Féaux PS
Staatssecretaris Naam Partij
toegevoegd aan de minister van de Vlaamse Gemeenschap (Geens) Rika De Backer CVP
toegevoegd aan de minister van het Brussels Gewest Cécile Goor PSC
toegevoegd aan de minister van de Vlaamse Gemeenschap (Geens) Paul Akkermans CVP
toegevoegd aan de minister van de Vlaamse Gemeenschap (Geens) Rika Steyaert CVP
toegevoegd aan de minister van het Brussels Gewest Lydia De Pauw SP
toegevoegd aan de minister van het Waals Gewest Melchior Wathelet PSC
toegevoegd aan de minister van het Waals Gewest Guy Coëme PS

MaatregelenBewerken

De meest bekende maatregelen van de regering-M. Eyskens I zijn: