Regering-M. Eyskens

De regering-M. Eyskens (6 april 1981 - 17 december 1981) was een Belgische regering. Het was een coalitie tussen de CVP/PSC (57 en 25 zetels) en de PS/SP (32 en 26 zetels). Het was deze regering die de stemplicht invoerde vanaf 18 jaar in plaats van 21 jaar en het plan Maribel doorvoerde.

Regering-M. Eyskens
Regeringsleider Mark Eyskens
Coalitie CVP/PSC
PS/SP
Zetels Kamer 140 van 212 (17 december 1978)
Premier Mark Eyskens
Aantreden 6 april 1981
Einddatum 17 december 1981
Voorganger Martens IV
Opvolger Martens V
Portaal  Portaalicoon   België

De regering volgde op de regering-Martens IV, maar viel zelf al na 8 maanden door een conflict over de financiering van de Waalse staalindustrie. Ze werd opgevolgd door de regering-Martens V.

Samenstelling bewerken

De regering telde 25 ministers (inclusief de premier) en 7 staatssecretarissen. De CVP had 8 ministers (inclusief de premier) en 3 staatssecretarissen, PS 7 ministers en 1 staatssecretaris, PSC 5 ministers en 2 staatssecretarissen en de SP 5 ministers en 1 staatssecretaris.

Ambtsbekleder Functie en bevoegdheden Partij
Kernkabinet
  Mark Eyskens
(1933)
Premier CVP
  Guy Mathot
(1941-2005)
Vicepremier
Begroting
PS
  Willy Claes
(1938)
Vicepremier
Economische Zaken
SP
  José Desmarets
(1925-2019)
Vicepremier
Middenstand, het Plan en Adjunct voor de Franse Gemeenschap
PSC
Ministers
  Jos Chabert
(1933-2014)
Openbare Werken en Institutionele Hervormingen CVP
  Charles-Ferdinand Nothomb
(1936-2023)
Buitenlandse Zaken PSC
  Willy Calewaert
(1916-1993)
Nationale Opvoeding SP
  Albert Lavens
(1920-1993)
Landbouw CVP
  Luc Dhoore
(1928-2021)
Sociale Voorzorg en Volksgezondheid CVP
  Gaston Geens
(1931-2002)
Vlaamse Gemeenschap en Adjunct voor Nationale Opvoeding CVP
  Jean-Maurice Dehousse
(1936-2023)
Waalse Gewest PS
  Robert Urbain
(1930-2018)
Buitenlandse Handel PS
  Robert Vandeputte
(1908-1997)
Financiën extraparlementair (CVP)
  Roger De Wulf
(1929-2016)
Tewerkstelling en Arbeid SP
  Marc Galle
(1930-2007)
Vlaamse Gemeenschap SP
  Michel Hansenne
(1940)
Franse Gemeenschap PSC
  Philippe Moureaux
(1939-2018)
Justitie en Institutionele Hervormingen extraparlementair (PS)
  Daniël Coens
(1938-1992)
Ontwikkelingssamenwerking CVP
  Philippe Maystadt
(1948-2017)
Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid, belast met de Coördinatie van het Leefmilieubeleid PSC
  André Degroeve
(1931-2014)
Brusselse Gewest PS
  Pierre Mainil
(1925-2013)
Pensioenen PSC
  Freddy Willockx
(1947)
Posterijen, Telegrafie en Telefonie SP
  Frank Swaelen
(1930-2007)
Landsverdediging CVP
  Philippe Busquin
(1941)
Binnenlandse Zaken en Nationale Opvoeding PS
  Valmy Féaux
(1933)
Verkeerswezen PS
Staatssecretarissen
  Rika De Backer
(1923-2002)
Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan de minister van de Vlaamse Gemeenschap CVP
  Cécile Goor-Eyben
(1923)
Brusselse Gewest, toegevoegd aan de minister van het Brusselse Gewest PSC
  Paul Akkermans
(1923-2007)
Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan de minister van de Vlaamse Gemeenschap CVP
  Rika Steyaert
(1925-1995)
Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd aan de minister van de Vlaamse Gemeenschap CVP
  Lydia De Pauw
(1929)
Brusselse Gewest, toegevoegd aan de minister van het Brusselse Gewest SP
  Melchior Wathelet
(1949)
Waalse Gewest, toegevoegd aan de minister van het Waalse Gewest PSC
  Guy Coëme
(1946)
Waalse Gewest, toegevoegd aan de minister van het Waalse Gewest extraparlementair (PS)