Regering-Dehaene II

De regering-Dehaene II (23 juni 1995 - 12 juli 1999) was een Belgische regering. Het was een coalitie tussen de CVP/PSC (29 en 12 zetels) en de PS/SP (21 en 20 zetels).

Regering-Dehaene II
Zetelverdeling in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de bestuursmeerderheid van Dehaene II.
Zetels Kamer 82 van 150 (21 mei 1995)
Premier Jean-Luc Dehaene
Aantreden 23 juni 1995
Einddatum 12 juli 1999
Voorganger Dehaene I
Opvolger Verhofstadt I
Portaal  Portaalicoon   België

De regering volgde de regering-Dehaene I op na de verkiezingen van 21 mei 1995 en werd opgevolgd door de regering-Verhofstadt I nadat de CVP een zware klap had gekregen bij de verkiezingen van 13 juni 1999. VLD-voorzitter Guy Verhofstadt vormde toen de Regenboogcoalitie, die de liberalen, socialisten en ecologisteren verenigde. Voor het eerst sinds 1954 werd de Belgische christendemocratische familie gedwongen om in de oppositie te zitten, terwijl de liberalen voor het eerst sinds Paul-Émile Janson in 1937 de uitvoerende macht overnamen.

Verloop bewerken

Maatregelen bewerken

De meest bekende maatregelen van de regering-Dehaene II waren:

  • Sanering van de overheidsfinanciën voor de toetreding tot de euro.
  • Het Octopusakkoord voor de hervorming van de politiediensten en het gerecht (na de zaak-Dutroux).

Besparing in de kinderbijslag: Halvering van de leeftijdsbijslag voor kinderen met rang 1 voor wie de gewone kinderbijslag betaald wordt (dus niet voor wie een sociale toeslag wordt betaald).

Crisis bewerken

De regering had te maken met enkele crisismomenten:

Hierdoor deden de regeringspartijen het slecht tijdens de verkiezingen van 13 juni 1999.

Samenstelling bewerken

De regering bestond uit 15 ministers (14 + 1 eerste minister) en 2 staatssecretarissen. CVP had 5 ministers en 1 staatssecretaris (inclusief de premier), PS 5 ministers, SP 3 ministers en 1 staatssecretaris en PSC 2 ministers.

Ambtsbekleder Functie en bevoegdheden Termijn Partij
Kernkabinet
  Jean-Luc Dehaene
(1940-2014)
Eerste Minister
Algemeen Beleid en voorzitter van het Kernkabinet en de Ministerraad
23 juni 1995 - 12 juli 1999 CVP
  Elio Di Rupo
(1951)
Vicepremier
Economie en Telecommunicatie
23 juni 1995 - 12 juli 1999 PS
Buitenlandse Handel 19 juni 1998 - 12 juli 1999
  Johan Vande Lanotte
(1955)
Vicepremier
Binnenlandse Zaken
23 juni 1995 – 24 april 1998 SP
  Louis Tobback
(1938)
24 april 1998 - 26 september 1998 SP
  Melchior Wathelet
(1949)
Vicepremier
Landsverdediging
23 juni 1995 - 3 september 1995 PSC
  Herman Van Rompuy
(1947)
Vicepremier
Begroting
23 juni 1995 - 12 juli 1999 CVP
belast met Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen 1 juni 1999 - 12 juli 1999
  Philippe Maystadt
(1948-2017)
Vicepremier 3 september 1995 - 19 juni 1998 PSC
Financiën en Buitenlandse Handel 23 juni 1995 - 19 juni 1998
  Jean-Pol Poncelet
(1950)
Vicepremier
Energie
19 juni 1998 - 12 juli 1999 PSC
Landsverdediging 3 september 1995 - 12 juli 1999
  Luc Van den Bossche
(1947)
Vicepremier
Binnenlandse Zaken
26 september 1998 - 12 juli 1999 SP
Volksgezondheid 1 juni 1999 - 12 juli 1999
Ministers
  Yvan Ylieff
(1941)
Wetenschapsbeleid 23 juni 1995 - 12 juli 1999 PS
  Marcel Colla
(1943)
Volksgezondheid en Pensioenen 23 juni 1995 - 1 juni 1999 SP
  Erik Derycke
(1949)
Buitenlandse Zaken 23 juni 1995 - 12 juli 1999 SP
  Miet Smet
(1943)
Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen 23 juni 1995 - 12 juli 1999 CVP
  Magda De Galan
(1946)
Sociale Zaken 23 juni 1995 - 12 juli 1999 PS
  Karel Pinxten
(1952)
Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen 23 juni 1995 - 1 juni 1999 CVP
  Michel Daerden
(1949-2012)
Vervoer 23 juni 1995 - 12 juli 1999 PS
  Stefaan De Clerck
(1951)
Justitie 23 juni 1995 - 24 april 1998 CVP
  Tony Van Parys
(1951)
24 april 1998 - 12 juli 1999 CVP
  André Flahaut
(1955)
Ambtenarenzaken 23 juni 1995 - 12 juli 1999 PS
  Jean-Jacques Viseur
(1946)
Financiën 19 juni 1998 - 12 juli 1999 PSC
  Reginald Moreels
(1949)
Ontwikkelingssamenwerking 1 juni 1999 - 12 juli 1999 CVP
  Jan Peeters
(1963)
Veiligheid, Maatschappelijke Integratie, Leefmilieu en Pensioenen 1 juni 1999 - 12 juli 1999 SP
Staatssecretarissen
  Reginald Moreels
(1949)
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Eerste Minister 23 juni 1995 - 1 juni 1999 CVP
  Jan Peeters
(1963)
Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid
23 juni 1995 - 1 juni 1999 SP

Herschikkingen bewerken