Regering-Dehaene II

De regering-Dehaene II (23 juni 1995 - 12 juli 1999) was een Belgische regering. Het was een coalitie tussen de CVP/PSC (29 en 12 zetels) en de PS/SP (21 en 20 zetels).

Regering-Dehaene II
Zetelverdeling in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de bestuursmeerderheid van Dehaene II.
Zetels Kamer 82 van 150 (21 mei 1995)
Premier Jean-Luc Dehaene
Aantreden 23 juni 1995
Einddatum 12 juli 1999
Voorganger Dehaene I
Opvolger Verhofstadt I
Portaal  Portaalicoon   België

De regering volgde de regering-Dehaene I op na de verkiezingen van 21 mei 1995 en werd opgevolgd door de regering-Verhofstadt I nadat de CVP een zware klap had gekregen bij de verkiezingen van 21 mei 1995. VLD-voorzitter Guy Verhofstadt vormde toen de Regenboogcoalitie, die de liberalen, socialisten en ecologisteren verenigde. Voor het eerst sinds 1954 werd de Belgische christen-democratische familie gedwongen om in de oppositie te zitten, terwijl de liberalen voor het eerst sinds Paul-Émile Janson in 1937 de uitvoerende macht overnamen.

VerloopBewerken

MaatregelenBewerken

De meest bekende maatregelen van de regering-Dehaene II waren:

  • Sanering van de overheidsfinanciën voor de toetreding tot de euro.
  • Het Octopusakkoord voor de hervorming van de politiediensten en het gerecht (na de zaak-Dutroux).

Besparing in de kinderbijslag: Halvering van de leeftijdsbijslag voor kinderen met rang 1 voor wie de gewone kinderbijslag betaald wordt (dus niet voor wie een sociale toeslag wordt betaald).

CrisisBewerken

De regering had te maken met enkele crisismomenten:

Hierdoor deden de regeringspartijen het slecht tijdens de verkiezingen van 13 juni 1999.

SamenstellingBewerken

De regering bestond uit 15 ministers (14 + 1 eerste minister) en 2 staatssecretarissen. CVP had 5 ministers en 1 staatssecretaris (inclusief de premier), PS 5 ministers, SP 3 ministers en 1 staatssecretaris en PSC 2 ministers.

Naam Partij Functie en bevoegdheden Termijn
  Jean-Luc Dehaene CVP Eerste Minister
Algemeen Beleid en voorzitter van het Kernkabinet en de Ministerraad
23 juni 1995 - 12 juli 1999
  Elio Di Rupo PS Vicepremier en minister
Economie en Telecommunicatie
Buitenlandse Handel (vanaf 19 juni 1998)
23 juni 1995 - 12 juli 1999
  Johan Vande Lanotte SP Vicepremier en minister
Binnenlandse Zaken
Volksgezondheid (vanaf 1 juni 1999)
23 juni 1995 – 24 april 1998
  Louis Tobback SP 24 april 1998 - 26 september 1998
  Luc Van den Bossche SP 26 september 1998 - 12 juli 1999
  Melchior Wathelet PSC Vicepremier (tot 3 september 1995 en vanaf 19 juni 1998) en minister
Landsverdediging
Energie (vanaf 19 juni 1998)
23 juni 1995 - 3 september 1995
  Jean-Pol Poncelet PSC 3 september 1995 - 12 juli 1999
  Philippe Maystadt PSC Vicepremier (van 3 september 1995 tot 19 juni 1998) en minister
Financiën en Buitenlandse Handel (tot 19 juni 1998)
23 juni 1995 - 19 juni 1998
  Jean-Jacques Viseur PSC 19 juni 1998 - 12 juli 1999
  Herman Van Rompuy CVP Vicepremier en minister
Begroting, belast met Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen (vanaf 1 juni 1999)
23 juni 1995 - 12 juli 1999
  André Flahaut PS Minister
Ambtenarenzaken
23 juni 1995 - 12 juli 1999
  Erik Derycke SP Minister
Buitenlandse Zaken
23 juni 1995 - 12 juli 1999
  Stefaan De Clerck CVP Minister
Justitie
23 juni 1995 - 24 april 1998
  Tony Van Parys CVP 24 april 1998 - 12 juli 1999
  Karel Pinxten CVP Minister
Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
23 juni 1995 - 1 juni 1999
  Reginald Moreels CVP Staatssecretaris (tot 1 juni 1999) / Minister (vanaf 1 juni 1999)
Ontwikkelingssamenwerking
23 juni 1995 - 12 juli 1999
  Jan Peeters SP Staatssecretaris (tot 1 juni 1999) / Minister (vanaf 1 juni 1999)
Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
Pensioenen (vanaf 1 juni 1999)
23 juni 1995 - 12 juli 1999
  Magda De Galan PS Minister
Sociale Zaken
23 juni 1995 - 12 juli 1999
  Miet Smet CVP Minister
Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
23 juni 1995 - 12 juli 1999
  Michel Daerden PS Minister
Vervoer
23 juni 1995 - 12 juli 1999
  Marcel Colla SP Minister
Volksgezondheid en Pensioenen (tot 1 juni 1999)
23 juni 1995 - 1 juni 1999
  Yvan Ylieff PS Minister
Wetenschapsbeleid
23 juni 1995 - 12 juli 1999

HerschikkingenBewerken