Regering-Verhofstadt II

Belgische federale regering (2003-2007)

De regering-Verhofstadt II (12 juli 2003 - 21 december 2007) was een Belgische regering. Het was een coalitie tussen de VLD/PRL (25 en 24 zetels), de PS (25 zetels) en het kartel sp.a/Spirit (23 zetels). Aangezien de regering bestond uit blauwe en rode partijen wordt ze ook wel Paars I genoemd.

Regering-Verhofstadt II
Zetelverdeling in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de bestuursmeerderheid van Verhofstadt II
Coalitie VLD/PRL
PS
sp.a/Spirit
Zetels Kamer 97 van 150 (18 mei 2003)
Premier Guy Verhofstadt
Aantreden 12 juli 2003
Einddatum 21 december 2007
Voorganger Verhofstadt I
Opvolger Verhofstadt III
Portaal  Portaalicoon   België

Na de verkiezingen van 18 mei 2003 werd deze regering gevormd na 35 dagen en volgde hiermee de regering-Verhofstadt I op. In vergelijking met de vorige regering verdwenen de groene partijen Agalev en Ecolo uit de regering. Bij de verkiezingen haalden zij niet langer de kiesdrempel.

Omdat in 2004 verkiezingen voor het Vlaamse en Europese parlement werden gehouden en een aantal ministers uit de federale regering naar de gemeenschaps- en gewestregeringen en Europa vertrok, werd de regering na deze herschikking ook wel Verhofstadt II bis genoemd.

Bij de verkiezingen van 10 juni 2007 verloren de liberalen en socialisten hun meerderheid. Maar deze regering bleef echter tot december 2007 officiel in functie als ontslagnemende regering, aangezien de toenmalige leider Yves Leterme van het kartel CD&V/N-VA geen nieuwe regering kon vormen. Op 21 december 2007 vormde Guy Verhofstadt uiteindelijk op verzoek van koning Albert II de 'overgangsregering' Verhofstadt III, om het land uit de impasse te halen.

Maatregelen bewerken

De meest bekende maatregelen van de regering-Verhofstadt II zijn:

Het migrantenstemrecht was geen regeringskwestie maar werd aan het parlement overgelaten: in 2004 werd dit met een wisselmeerderheid ingevoerd (VLD stemde tegen).

Samenstelling bewerken

De regering telde 15 ministers (14 + 1 eerste minister) en 6 staatssecretarissen. Het kernkabinet telde 4 vicepremiers.

Ambtsbekleder Functie en bevoegdheid Termijn Partij
Kernkabinet
  Guy Verhofstadt
(1953)
Premier 12 juli 2003 - 21 december 2007 VLD
  Laurette Onkelinx
(1958)
Vicepremier
Justitie
12 juli 2003 - 21 december 2007 PS
  Louis Michel
(1947)
Vicepremier

Buitenlandse Zaken

12 juli 2003 - 18 juli 2004 MR
  Johan Vande Lanotte
(1955)
Vicepremier

Begroting en Overheidsbedrijven

12 juli 2003 - 17 oktober 2005 sp.a
  Patrick Dewael
(1955)
Vicepremier
Binnenlandse Zaken
12 juli 2003 - 21 december 2007 VLD
  Didier Reynders
(1958)
Vicepremier
18 juli 2004 - 21 december 2007 MR
Financiën 12 juli 2003 - 21 december 2007
  Freya Van den Bossche
(1975)
Vicepremier
Begroting en Consumentenzaken
17 oktober 2005 - 21 december 2007 sp.a
Ministers
  Frank Vandenbroucke
(1955)
Werk en Pensioenen 12 juli 2003 - 18 juli 2004 sp.a
  André Flahaut
(1955)
Landsverdediging 12 juli 2003 - 21 december 2007 PS
  Marc Verwilghen
(1952)
Ontwikkelingssamenwerking 12 juli 2003 - 18 juli 2004 VLD
Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid 18 juli 2004 - 21 december 2007
  Rudy Demotte
(1963)
Sociale Zaken en Volksgezondheid 12 juli 2003 - 20 juli 2007 PS
  Fientje Moerman
(1958)
Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid 12 juli 2003 - 18 juli 2004 VLD
  Bert Anciaux
(1959)
Mobiliteit en Sociale Economie 12 juli 2003 - 18 juli 2004 Spirit
  Marie Arena
(1966)
Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid 12 juli 2003 - 18 juli 2004 PS
Gelijke Kansen 14 november 2003 - 18 juli 2004
  Sabine Laruelle
(1965)
Middenstand en Landbouw 12 juli 2003 - 21 december 2007 MR
belast met Ontwikkelingssamenwerking 12 juli 2007 - 21 december 2007
  Freya Van den Bossche
(1975)
Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling 12 juli 2003 - 18 juli 2004 sp.a
Werk 18 juli 2004 - 17 oktober 2005
  Karel De Gucht
(1954)
Buitenlandse Zaken 18 juli 2004 - 21 december 2007 VLD
  Armand De Decker
(1948-2019)
Ontwikkelingssamenwerking 18 juli 2004 - 12 juli 2007 MR
  Christian Dupont
(1947)
Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen 18 juli 2004 - 21 december 2007 PS
  Renaat Landuyt
(1959)
Mobiliteit 18 juli 2004 - 21 december 2007 sp.a
  Bruno Tobback
(1969)
Leefmilieu en Pensioenen 18 juli 2004 - 21 december 2007 sp.a
  Peter Vanvelthoven
(1962)
Werk 17 oktober 2005 - 21 december 2007 sp.a
  Hervé Jamar
(1965)
toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de Fiscale Fraude 12 juli 2007 - 21 december 2007 MR
  Didier Donfut
(1956)
Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken 20 juli 2007 - 21 december 2007 PS
Staatssecretariaten
  Peter Vanvelthoven
(1962)
Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Overheidsbedrijven 12 juli 2003 - 17 oktober 2005 sp.a
  Jacques Simonet
(1963-2007)
Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken 12 juli 2003 - 14 november 2003 MR
Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken 14 november 2003 - 12 februari 2004
  Hervé Jamar
(1965)
Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën 12 juli 2003 - 12 juli 2007 MR
  Anissa Temsamani
(1966)
Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de Minister van Werk en Pensioenen 12 juli 2003 - 25 september 2003 sp.a
  Kathleen Van Brempt
(1969)
26 september 2003 - 18 juli 2004 sp.a
  Isabelle Simonis
(1967)
Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 12 juli 2003 - 18 juli 2004 PS
  Gisèle Mandaila Malamba
(1969)
18 juli 2004 - 21 december 2007 MR
  Vincent Van Quickenborne
(1973)
Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste Minister 12 juli 2003 - 21 december 2007 VLD
  Frédérique Ries
(1959)
Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken 12 februari 2004 - 18 juli 2004 MR
  Didier Donfut
(1956)
Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken 18 juli 2004 - 20 juli 2007 PS
  Els Van Weert
(1968)
Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Overheidsbedrijven 18 juli 2004 - 17 oktober 2005 Spirit
Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken 17 oktober 2005 - 21 december 2007
  Bruno Tuybens
(1961)
Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken 17 oktober 2005 - 21 december 2007 sp.a

Herschikkingen bewerken