Regering-Verhofstadt II

Belgische federale regering (2003-2007)

De regering-Verhofstadt II (12 juli 2003 - 21 december 2007) was een Belgische regering. Het was een coalitie tussen de VLD/PRL (25 en 24 zetels), de PS (25 zetels) en het kartel sp.a/Spirit (23 zetels). Aangezien de regering bestond uit blauwe en rode partijen wordt ze ook wel Paars I genoemd.

Regering-Verhofstadt II
Zetelverdeling in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de bestuursmeerderheid van Verhofstadt II
Coalitie VLD/PRL
PS
sp.a/Spirit
Zetels Kamer 97 van 150 (18 mei 2003)
Premier Guy Verhofstadt
Aantreden 12 juli 2003
Einddatum 21 december 2007
Voorganger Verhofstadt I
Opvolger Verhofstadt III
Portaal  Portaalicoon   België

Na de verkiezingen van 18 mei 2003 werd deze regering gevormd na 35 dagen en volgde hiermee de regering-Verhofstadt I op. In vergelijking met de vorige regering verdwenen de groene partijen Agalev en Ecolo uit de regering. Bij de verkiezingen haalden zij niet langer de kiesdrempel.

Omdat in 2004 verkiezingen voor het Vlaamse en Europese parlement werden gehouden en een aantal ministers uit de federale regering naar de gemeenschaps- en gewestregeringen en Europa vertrok, werd de regering na deze herschikking ook wel Verhofstadt II bis genoemd.

Bij de verkiezingen van 10 juni 2007 verloren de liberalen en socialisten hun meerderheid. Maar deze regering bleef echter tot december 2007 officiel in functie als ontslagnemende regering, aangezien de toenmalige leider Yves Letermevan het kartel CD&V/N-VA geen nieuwe regering kon vormen. Op 21 december 2007 vormde Guy Verhofstadt uiteindelijk op verzoek van koning Albert II de 'overgangsregering' Verhofstadt III, om het land uit de impasse te halen.

MaatregelenBewerken

De meest bekende maatregelen van de regering-Verhofstadt II zijn:

SamenstellingBewerken

Verhofstadt II (12 juli 2003 - 20 juli 2004)Bewerken

De regering telde 15 ministers (14 + 1 eerste minister) en 6 staatssecretarissen. sp.a-Spirit had 4 ministers (een voor Spirit) en 2 staatssecretarissen, VLD 4 ministers en 1 staatssecretaris (inclusief de premier), PS ook 4 ministers en 1 staatssecretaris en MR 3 ministers en 2 staatssecretarissen.

Naam Partij Functie en bevoegdheden Termijn
  Guy Verhofstadt VLD Premier
Algemeen beleid en voorzitter van het kernkabinet en de ministerraad
12 juli 2003 - 20 juli 2004
  Louis Michel MR Vicepremier en minister
Buitenlandse Zaken
12 juli 2003 - 18 juli 2004
  Patrick Dewael VLD Vicepremier en minister
Binnenlandse Zaken
12 juli 2003 - 21 juli 2004
  Laurette Onkelinx PS Vicepremier en minister
Justitie
12 juli 2003 - 20 juli 2004
  Johan Vande Lanotte sp.a Vicepremier en minister
Begroting en Overheidsbedrijven
12 juli 2003 - 17 juli 2004
  Didier Reynders MR Minister
Financiën
12 juli 2003 - 20 juli 2004
  André Flahaut PS Minister
Landsverdediging
12 juli 2003 - 20 juli 2004
  Frank Vandenbroucke sp.a Minister
Werk en Pensioenen
12 juli 2003 - 18 juli 2004
  Freya Van den Bossche sp.a Minister
Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
12 juli 2003 - 18 juli 2004
  Fientje Moerman VLD Minister
Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
12 juli 2003 - 18 juli 2004
  Rudy Demotte PS Minister
Sociale Zaken en Volksgezondheid
12 juli 2003 - 20 juli 2004
  Marc Verwilghen VLD Minister
Ontwikkelingssamenwerking
12 juli 2003 - 18 juli 2004
  Sabine Laruelle MR Minister
Middenstand en Landbouw
12 juli 2003 - 20 juli 2004
  Marie Arena PS Minister
Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen (vanaf 14 november 2003)
12 juli 2003 - 18 juli 2004
  Bert Anciaux Spirit
(sp.a)
Minister
Mobiliteit en Sociale Economie
12 juli 2003 - 18 juli 2004
  Peter Vanvelthoven sp.a Staatssecretaris
Informatisering van de Staat
12 juli 2003 - 20 juli 2004
  Jacques Simonet MR Staatssecretaris
Europese Zaken en Buitenlandse Zaken (vanaf 14 november 2003)
12 juli 2003 - 12 februari 2004
  Frédérique Ries MR 12 februari 2004 - 18 juli 2004
  Hervé Jamar MR Staatssecretaris
Modernisering van Financiën en Strijd tegen de Fiscale Fraude
12 juli 2003 - 18 juli 2004
  Anissa Temsamani sp.a Staatssecretaris
Arbeidsorganisatie en Welzijn op het Werk
12 juli 2003 - 25 september 2003
  Kathleen Van Brempt sp.a 26 september 2003 - 18 juli 2004
  Isabelle Simonis PS Staatssecretaris
Gezin en Personen met een Handicap
12 juli 2003 - 18 juli 2004
  Vincent Van Quickenborne VLD Staatssecretaris
Administratieve Vereenvoudiging
12 juli 2003 - 20 juli 2004

HerschikkingenBewerken

Verhofstadt II bis (20 juli 2004 - 21 december 2007)Bewerken

Na de regionale verkiezingen (Vlaamse verkiezingen 2004, Waalse verkiezingen 2004, Brusselse gewestverkiezingen 2004, Duitstalige Gemeenschapsraadverkiezingen 2004) en de Europese verkiezingen 2004 van 13 juni 2004 werd de regering-Verhofstadt II herschikt. Doordat de samenstelling van de regering grondig wijzigde, wordt ze vanaf 20 juli 2004 ook wel de regering-Verhofstadt II bis genoemd.

Louis Michel werd Europees commissaris voor Ontwikkeling en Humanitaire Hulp in commissie-Barroso I. Frédérique Ries keerde terug naar het Europees Parlement. Marie Arena werd minister-president van de Franse Gemeenschap, en leidde dus de regering-Arena. Isabelle Simonis werd voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap.

Frank Vandenbroucke en Fientje Moerman werden allebei Vlaams viceminister-president en respectievelijk minister van Werk, Onderwijs en Vorming in en minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel in regering-Leterme.

Bert Anciaux en Kathleen Van Brempt werden respectievelijk Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel en Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen in diezelfde regering.

De hernieuwde regering telde nog steeds 15 ministers (14 + 1 eerste minister) en 6 staatssecretarissen. sp.a-Spirit had 4 ministers en 2 staatssecretarissen (een voor Spirit), VLD 4 ministers en 1 staatssecretaris (inclusief de premier), PS ook 4 ministers en 1 staatssecretaris en MR 3 ministers en 2 staatssecretarissen (waaronder een voor FDF).

Naam Partij Functie en bevoegdheden Termijn
  Guy Verhofstadt VLD Premier
Algemeen beleid en voorzitter van het kernkabinet en de ministerraad
20 juli 2004 - 21 december 2007
  Didier Reynders MR Vicepremier en minister
Financiën
18 juli 2004 - 21 december 2007
  Patrick Dewael VLD Vicepremier en minister
Binnenlandse Zaken
20 juli 2004 - 21 december 2007
  Laurette Onkelinx PS Vicepremier en minister
Justitie
20 juli 2004 - 21 december 2007
  Johan Vande Lanotte sp.a Vicepremier en minister
Begroting, Overheidsbedrijven (tot 17 oktober 2005) en Consumentenzaken (vanaf 17 oktober 2005)
20 juli 2004 - 17 oktober 2005
  Freya Van den Bossche sp.a 17 oktober 2005 - 21 december 2007
  Karel De Gucht VLD Minister
Buitenlandse Zaken
18 juli 2004 - 21 december 2007
  André Flahaut PS Minister
Landsverdediging
20 juli 2004 - 21 december 2007
  Rudy Demotte PS Minister
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Europese Zaken (vanaf 18 juli 2007)
20 juli 2004 - 18 juli 2007
  Didier Donfut PS 18 juli 2007 - 21 december 2007
  Freya Van den Bossche sp.a Minister
Werk
20 juli 2004 - 17 oktober 2005
  Peter Vanvelthoven sp.a 17 oktober 2005 - 21 december 2007
  Sabine Laruelle MR Minister
Middenstand, Landbouw

Ontwikkelingssamenwerking (vanaf 12 juli 2007)

20 juli 2004 - 21 december 2007
  Bruno Tobback sp.a Minister
Leefmilieu en Pensioenen
18 juli 2004 - 21 december 2007
  Christian Dupont PS Minister
Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
18 juli 2004 - 21 december 2007
  Marc Verwilghen VLD Minister
Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
18 juli 2004 - 21 december 2007
  Renaat Landuyt sp.a Minister
Mobiliteit
18 juli 2004 - 21 december 2007
  Armand De Decker MR Minister
Ontwikkelingssamenwerking (tot 12 juli 2007)
20 juli 2004 - 12 juli 2007
  Hervé Jamar MR Staatssecretaris (tot 12 juli 2007) / Minister (vanaf 12 juli 2007)
Modernisering van Financiën en Strijd tegen de Fiscale Fraude
19 juli 2004 - 12 juli 2007
  Peter Vanvelthoven sp.a Staatssecretaris
Informatisering van de Staat (tot 17 oktober 2005), Overheidsbedrijven (vanaf 17 oktober 2005)
20 juli 2004 - 17 oktober 2005
  Bruno Tuybens sp.a 17 oktober 2005 - 21 december 2007
  Didier Donfut PS Staatssecretaris
Europese Zaken
20 juli 2004 - 20 juli 2007
  Els Van Weert Spirit
(sp.a)
Staatssecretaris
Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie
18 juli 2004 - 21 december 2007
  Gisèle Mandaila Malamba FDF
(MR)
Staatssecretaris
Gezin en Personen met een Handicap
18 juli 2004 - 21 december 2007
  Vincent Van Quickenborne VLD Staatssecretaris
Administratieve Vereenvoudiging
20 juli 2004 - 21 december 2007

HerschikkingenBewerken