Hoofdmenu openen

Een chamaefyt of dwergstruik is een bepaalde levensvorm: het zijn vaste planten die hun overwinteringsknoppen niet hoger dan 50 cm boven de grond hebben. Hierdoor kunnen ze onder moeilijke omstandigheden, zoals in koude (onder de sneeuw), voedselarme of droge ecosystemen toch overleven. De term wordt gebruikt in de vegetatiekunde.

Tot de chamaefyten worden gerekend:

  • dwergstruiken, met verhoute stengels
  • kussenplanten, met de stengels alle ongeveer even lang en dicht naast elkaar geplaatst
  • kruipende planten met bovengrondse uitlopers
  • vetplanten met verdikte of zonder bladeren, stengel verdikt; daar vindt de opslag van water plaats
  • grasachtige planten, met lange smalle bladeren; bv. grassen, zeggen, russen en biezen

Voorbeelden zijn onder andere tijm (droge omstandigheden) en struikhei (voedselarme omstandigheden).

Zie ookBewerken