Een zijnerf (nervus lateralis) is een vertakking van de hoofd- of middennerf (costa) van de bladschijf. Het zijn de opvallende nerven die zijdelings uit de hoofdnerf komen. De fijnste nerven, vertakkingen van de zijnerven, heten aderen (vena).

Nerfskelet van een hortensiablad
Handnervig blad van klimop met hoofdnerven, zijnerven en aderen

Zie ook bewerken

 
Blad van taro met hoofdnerf, zijnerven en aderen