Bij een fyllodium is de bladschijf bijna of helemaal afwezig. In plaats hiervan is de bladsteel verbreed en heeft de functie van het blad overgenomen.

Fyllodia bij priemkruid

Ze komen gewoonlijk voor bij het geslacht Acacia, vooral bij de Australische soorten. Soms kan speciaal bij jonge planten nog een kleine bladschijf aan het fyllodium te zien zijn.

Zie ook bewerken