Wikipedia:Auteursrechtencafé

Einde CC0-licentie voor rijksoverheidswebsites?Bewerken

Beste medegebruikers,

Een aantal jaar geleden heeft de overheid besloten om de content op rijksoverheidswebsites, zoals van ministeries, beschikbaar te stellen onder een CC0-licentie. Ik heb daar een aantal keer dankbaar gebruik van gemaakt. Zo staan er op de website van het ministerie van defensie informatieve stukjes over materieel, missies en eenheden die ik gebruik voor artikelen. Nu zie ik vandaag onder de copyright voorwaarden dat de licentie nu opeens veranderd is in CC-NC. Dat betekent dat we geen snipper meer kunnen overnemen. Vooral voor foto’s is dat heel vervelend.

Weet iemand of het beleid is veranderd, of is dit een ondoordachte wijziging?

Een onderzoekje op de waybackmachine leert dat dit tussen 13 maart en 16 april 2021 is veranderd. Heeft misschien iemand van WM over dit soort zaken contact met de overheid? Ik meen mij zoiets te herinneren. Vriendelijke groet, Take Mirrenberg (overleg) 10 sep 2021 18:10 (CEST)

Een CC0-licentie kun je niet intrekken, de wijziging kan dus alleen betrekking hebben op materiaal van na de wijziging. Dat contact is wel hard nodig ja  →bertux 10 sep 2021 18:27 (CEST)

Je moet wel uitkijken niet teveel te generaliseren: defensie is inderdaad overheid, maar 'de overheid' is niet alleen defensie. De website van defensie heeft aparte status in de waaier van overheidswebsites. Long story short (en belangrijk voor wikimedia-projecten), op rijksoverheid.nl (de website van 'de overheid') geldt nog steeds gewoon CC-zero. Ecritures (overleg) 10 sep 2021 18:37 (CEST)

Ongelooflijk jammer. De websites van de overheid zijn de afgelopen jaren genormaliseerd en draaien veelal op het Hippo-cms via het platform van AZ met een centrale vormgeving en inrichting, waaronder een standaard copyrighttekst https://www.communicatierijk.nl/copyright Deze copyrighttekst is in de loop der jaren gewijzigd van CC0 naar steeds restrictiever, zoals uitzonderingen van afbeeldingen, grafieken, kaarten en video's. Een reden daarvoor is dat de mediatheek van de Rijksoverheid geen voorziening had/heeft om de auteursrechten bij te houden en content via verschillende contracten wordt ingekocht (stock (alleen gebruiksrecht) en opdracht (via Arvodi-inkoop intellectueel eigendom overgedragen)) en complete rapporten aangeleverd van externe bureau's. Ze zijn wel verplicht alle content vrij te geven onder een zo'n vrij mogelijke licentie, maar helaas slechts op verzoek. Af en toe verstuur ik een verzoek, bijvoorbeeld naar Rijksoverheid om de persconferentie over een transparante overheid vrij te geven onder CC0 maar helaas worden deze verzoeken eigenlijk bijna altijd geseponeerdn. Natuurlijk kan je de de WHO-procedure volgen, maar er zit geen boete op als ze er niet aan voldoen en dan zou je naar de rechter moeten stappen. Voor ons, een transparante overheid en de toekomst is het natuurlijk veel handiger als alles standaard CC0 is, maar blijkbaar wegen ze af dat er niet zoveel verzoeken komen. Wat we ook zouden kunnen doen is gaan monitoren welke ministeries en gemeenten hun informatie vrijgeven via CC0 Hannolans (overleg) 10 sep 2021 20:31 (CEST)
WHO-procedure of WOB-procedure?  →bertux 10 sep 2021 20:53 (CEST)
Wet Hergebruik Overheidsinformatie-procedure. WOB is bedoeld voor toegang tot ongepubliceerde informatie van bestuurlijke informatie, WHO voor hergebruik van gepubliceerde informatie van de publieke sector.Hannolans (overleg) 10 sep 2021 21:59 (CEST)
Verzoeken aan Ministeries, overheidsorganisaties en Tweede Kamer verstuur ik ook regelmatig, maar het is natuurlijk morrelen aan de verkeerde kant van het probleem. Het probleem moet juist bij de ingang aangepakt worden, en dat kan alleen als ministeries etc. door wetgeving (met boete op niet-naleving) gedwongen worden tot zo vrij mogelijke openstelling van foto's en teksten. Daar moeten bestuur en directie van Wikimedia Nederland voor pleiten in de pers en bij de Tweede Kamer, anders gaat dat nooit lukken. Vysotsky (overleg) 10 sep 2021 22:58 (CEST)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Bedankt voor de reacties tot zover. Dat verduidelijkt de zaak zeer. Het is dus min of meer "beleid". Ik zal de WHO-optie onthouden, maar die bureaucratie belemmert ons wel danig bij het schrijven. Ik voel wel wat voor de suggestie van Vysotsky namelijk dat dit onder de aandacht gebracht moet worden. Is dit dan het moment om in de actie te schieten? Het is nu nog één ministerie. Waar of bij wie zouden we dit aanhangig moeten maken? Take Mirrenberg (overleg) 10 sep 2021 23:40 (CEST)

huh, sorry hoor? @Take Mirrenberg: en @Hannolans: Wat is volgens jullie nu veranderd in het beleid van de rijksoverheid? De rijksoverheid houdt CC-zero aan met uitzondering van bv defensie die nu blijkbaar CC-NC aanhoudt. Waarom praten we over rechtszaken etc? Hebben we het over hetzelfde? In de originele post staat 'overheid' waar we volgens mij spreken over rijksoverheid en niet de decentrale overheden. Ik begrijp jullie niet. Ecritures (overleg) 11 sep 2021 00:11 (CEST)
Koninklijkhuis.nl is hetzelfde mee gebeurt, en Rijksoverheid.nl waar de meeste ministeries naar toe zijn gemigreerd idem. Die zijn van CC0 in de loop der jaren verder naar beschermd gegaan wat betreft beeldmateriaal. Dus het is zeker een tendens nu Defensie ook restrictief geworden is. Ik zie bij nieuwe rijksoverheidswebsites nauwelijks meer dat beeldmateriaal vrijgegeven wordt. Hannolans (overleg) 11 sep 2021 00:17 (CEST)
@Ecritures, Ik neem aan dat gedoeld wordt op deze passage op de website van de rijksoverheid: "Uitzondering voor beeld - Op foto's, video's, infographics en alle andere vormen van beeld is de CC0-verklaring niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om beeld te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat dat wél is toegestaan". Gouwenaar (overleg) 11 sep 2021 12:17 (CEST)
Ha Gouwenaar, ik maakte ook een dergelijke interpretatie, maar in het originele bericht gaat het over informatieve stukjes over materieel, missies en eenheden. Dergelijke informatieve teksten zijn op dé website van de rijksoverheid (rijksoverheid.nl) nog steeds gewoon onder CC-0 beschikbaar. Dus vandaar - naast de verwarring defensie vs overheid - ook de onduidelijkheid over wát nu eigenlijk gewenst is, misloopt etc. Pas als het probleem duidelijk is kan je zoeken naar een oplossing. Ecritures (overleg) 11 sep 2021 12:53 (CEST)
Ecritures, je brengt ruis op de lijn met je vragen. Wat er mis gaat wordt haarfijn door Hannolans uit de doeken gedaan. Voor april kon van defensie.nl alles worden hergebruikt, nu niets meer. Take Mirrenberg (overleg) 11 sep 2021 13:54 (CEST)
Okidoki Ecritures (overleg) 11 sep 2021 14:00 (CEST)
WMNL werd er laatst via Twitter ook al op gewezen. Een van de bestuursleden van WMNL kent iemand op de relevante afdeling van Defensie en legt contact. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 13 sep 2021 09:47 (CEST)
Algemene opmerking: bij dit soort wijzigingen is het ook erg welkom om Help:Gebruik_van_openbare_bronnen#Lijsten_met_openbare_bronnen_op_internet bij te werken, ik zie dat deze achterloopt op wat hier verteld wordt. Dank! Ciell need me? ping me! 13 sep 2021 10:10 (CEST)
@SRientjes @Ciell, ik heb oorspronkelijk aan het advies gewerkt om CC0 bij de NL-overheid te implementeren. Mocht je mijn hulp nodig hebben dat weet je me te vinden. Martsniez (overleg) 22 sep 2021 10:54 (CEST)
Dat is nuttig. Ik heb zojuist een afwijzing gekregen bij een verzoek voor hergebruik van RIVM-materiaal gekregen onder CC0. RIVM wil alleen onder een vorm van CC-NC vrijgeven en staan ook bewerken niet toe, dus in feite CC-NC-ND. Zij stellen dat CC0 niet van toepassing is op video’s van de Rijksoverheid. Hannolans (overleg) 22 sep 2021 11:19 (CEST)

Update licentie Ministerie van DefensieBewerken

Dag allen, bij deze een update over de wijziging van de keuze van het Ministerie van Defensie van CC0 naar een niet-commerciële open licentie. Ik heb inmiddels als bestuurslid van Wikimedia Nederland gesproken met het Ministerie, samen met @Martsniez vanuit zijn rol als bestuurslid van Open Nederland. De reden van de oorspronkelijke keuze van Defensie was de wijziging op Rijksoverheid.nl van CC0 voor alles naar CC0 voor tekst en een volledig voorbehoud voor beeld (zoals hierboven opgemerkt). Dat vond MinDef te ver gaan, ze wilden breed hergebruik voor al het materiaal, maar geen gebruik van bv afbeeldingen van soldaten in reclames. Zij kunnen hierin deels eigen keuzes maken, omdat zij --zoals ook hierboven opgemerkt-- als enige ministerie een eigen corporate website hebben. Enfin, wij hebben toegelicht in het overleg met MinDef waarom dit een onhandige keuze is en dat het hierdoor bijvoorbeeld niet meer mogelijk om beeld te gebruiken op Wikimedia Commons. Dat vonden ze een goed punt en ze hebben nu gekozen voor CC BY-SA 4.0 (zie https://www.defensie.nl/copyright).

We zullen ook nog in gesprek gaan met Algemene Zaken over het vreemde voorbehoud voor beeld op rijksoverheid.nl, en dat dit voor een groot deel tegen de Wet Hergebruik Overheidsinformatie ingaat. Hopelijk werpt dat ook vruchten af. We houden jullie op de hoogte. ping @Take Mirrenberg Lottebelice (overleg) 11 nov 2021 17:02 (CET)

Dat is heel goed nieuws. Wat goed dat dit door jou/jullie op is gepakt. En wat fijn dat er naar argumenten geluisterd wordt. Hartelijk dank, klasse! Take Mirrenberg (overleg) 11 nov 2021 18:57 (CET)
Wat tof dat dit gelukt is! Hopelijk werkt het ook bij Algemene Zaken, dat zou heel tof zijn! Dajasj (overleg) 16 nov 2021 11:44 (CET)
Fijn dat de overheid meeluistert en meedenkt, ik lees er een hoop goede wil bij! Edoderoo (overleg) 16 nov 2021 12:10 (CET)