Wikipedia:Auteursrechtencafé

Publicatie verbieden?Bewerken

Staat deze gebruiker in zijn recht? Encycloon (overleg) 30 mrt 2021 16:35 (CEST)

Los van wat de betreffende kerkgemeenschap vindt: ook de Auteurswet staat het volgens mij niet toe. Het gaat om twee foto's van een wandschildering en één van het interieur. De auteursrechten op een werk waarvoor creativiteit is vereist, zoals zo'n wandschildering en architectuur, rust tot 70 jaar na het overlijden bij de makers. Een uitzondering daarop is het zogenaamde Vrijheid van panorama, dat in Nederland geldt (even kort door de bocht) voor kunst die permanent in de openbare ruimte is. Het exterieur van dit kerkgebouw valt daar wel onder, het interieur en kunstwerken die zich daarbinnen bevinden niet, tenzij die kerk een aanmerkelijk deel van de week vrij toegankelijk is voor het publiek. Of dat laatste zo is, kan ik niet beoordelen. Aangezien deze kerk pas in 1971 is gebouwd, kan het auteursrecht op kunstwerk en architectuur in ieder geval nog niet zijn verlopen. De drie foto's die nu zijn verwijderd hadden volgens mij dan ook niet in Commons opgenomen mogen worden. JopkeB (overleg) 30 mrt 2021 17:15 (CEST)
De Andrieskerk was voor de coronatijd regelmatig geopend. Van de website van de Andrieskerk: "Regelmatig is in ons gebouw een tentoonstelling te zien. [...] De exposities in De Andrieskerk zijn rond de Mensenwijdingsdienst vrij te bezoeken." Tijdens zo'n bijeenkomst heb ik de foto's ook gemaakt. Voor wat betreft panoramavrijheid: art. 18 van de Auteurswet luidt letterlijk: Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 6°, of op een werk, betrekkelijk tot de bouwkunde als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 8°, dat is gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, wordt niet beschouwd de verveelvoudiging of openbaarmaking van afbeeldingen van het werk zoals het zich aldaar bevindt. Dat is ouderwets taalgebruik, maar helder. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen interieur en exterieur. Overlijdensdatum van de kunstenaar speelt verder bij vrijheid van panorama geen rol, anders zou deze categorie ook leeg zijn. Vysotsky (overleg) 30 mrt 2021 17:42 (CEST)
@Vysotsky: 'Openbare ruimte' is de crux. Een kerk is gewoonlijk geen openbare ruimte in de zin van de auteurswet, zoals JopkeB terecht opmerkt.
@Jan Neels: Als u meent dat de foto's onrechtmatig zijn, kunt u ze op Commons voordragen voor verwijdering. Dat is de beeldbank die onze foto's beheert en zolang ze daar staan heeft het weinig zin om ze hier te verwijderen.
Zo'n verwijdernominatie is daar best een ingewikkelde procedure, maar bij de voorkeuren zijn onder het tabblad Uitbreidingen/Gadgets wel vinkjes te zetten bij AjaxQuickDelete en Quick Delete om in de linkerbalk een link Voor verwijdering nomineren / Nominate for deletion te krijgen, die het wat vergemakkelijkt. Eventueel kunt u hulp vragen in Commons:De Kroeg. Die is Nederlandstalig, maar in het algemeen is Engels de voertaal op Commons.  →bertux 30 mrt 2021 18:01 (CEST)
Nog even terugkomend op 'openbare ruimte': De NS kan blijkbaar onweersproken stellen dat stations geen openbare ruimte zijn,[1][2] al vindt Trouw dat flauw.[3] Allicht zal de kerk niet openbaarder zijn dan het station  →bertux 30 mrt 2021 18:40 (CEST)
Kort begrip is hier vrij duidelijk over. Daarin staat de volgende passage: Vrijheid van afwijkende reproductie en openbaarmaking van alle werken van beeldende kunst die blijvend op of aan de openbare weg zichtbaar zijn (hetgeen bij bouwwerken alleen het uitwendige betreft), zoals zij zich aldaar bevinden (art. 18 Aw). Een nominatie op Wikimedia Commons is dan ook erg kansrijk. Maar dit staat verder los van de vraag of de huisregels van een kerk relevant zijn. Wikimedia Commons beschouwt huisregels als een zaak tussen de "opsteller" van de huisregels en de fotograaf. Op de Nederlandstalige Wikipedia hebben we geen specifieke regels over foto's die gemaakt zijn in strijd met de huisregels van een kerk/museum/etc. Tot slot, zelf wetteksten gaan interpreteren is vaker niet dan wel een goed idee. Op het gebied van auteursrecht zijn er genoeg toegankelijke, betaalbare werken voor handen. Met vriendelijke groet, Natuur12 (overleg) 30 mrt 2021 19:09 (CEST)
@Jan Neels: ik heb de foto's als auteursrechtenschending aangemerkt op Commons. Moderatoren moeten er dan verder over beslissen  →bertux 30 mrt 2021 21:01 (CEST)

Is het toegestaan om vervallen websites integraal over te nemen in Wikipedia?Bewerken

Ziggo heeft kortgeleden de stekker getrokken uit websites die jaren geleden door particulieren zijn gemaakt via Chello. Daarbij zijn ook websites met informatie die ik graag voor een breed publiek toegankelijk zou willen houden, zoals de betekenis van straatnamen op Voorne-Putten. Er zijn nu nog enkele websites daarvan die Google heeft bewaard via cache. Het gaat in ieder geval om Straatnamen Hellevoetsluis en Straatnamen Spijkenisse.
Mijn vraag: Is het toegestaan om de informatie uit deze vervallen websites bijna integraal over te nemen op nieuwe Wikipedia-pagina's, uiteraard in het format van Wikipedia en met bronvermelding? Zo nee, welke acties moet ik uitvoeren om dit wel mogelijk te maken? JopkeB (overleg) 20 jan 2021 08:07 (CET)

tja.. mag je letterlijk kopiëren is je vraag. Ik denk het niet. Zeker niet als het hier onder CCBYSA licentie gaat vallen. Archive.org is een betere plaats daarvoor. Overigens weet ik niet of dat juridisch kan, maar ze doen dat al jaren. Elly (overleg) 20 jan 2021 08:59 (CET)
Als de website niet meer bestaat, kun je die niet meer als bronvermelding gebruiken.
Auteursrecht of databaserecht vervalt niet met het verdwijnen van de website
Ik zou de auteurs vragen, of ik een kopie elders mag plaatsen en/of xij de tekst wil vrijgeven onder een commons-licentie. Zwitser123 (overleg) 20 jan 2021 09:05 (CET)
Dat lijkt mij bij uitstek de juiste weg. Toestemming kan je vastleggen via WP:OTRS. De kopie kan denk ik geplaats worden op Wikisource, hoewel ik niet zeker weet of het onder de scope van dat project valt, nog nooit naar gekeken eerlijk gezegd. Groet, Elly (overleg) 20 jan 2021 09:11 (CET)
@JopkeB:, goede vraag. In dit geval zijn beide website gearchiveerd op Archive.org, zie Straatnamen Hellevoetsluis en Straatnamen Spijkenisse, en daar kan je naar blijven verwijzen. -- Mdd (overleg) 20 jan 2021 09:23 (CET)

Dank voor het meedenken, alle tips, suggesties en andere reacties. Ik ga proberen contact op te nemen met de beheerder van de websites om een OTRS-verklaring te krijgen, zodat ik de inhoud kan opnemen in Wikipedia, met verwijzing naar de web.archive.org-sites. JopkeB (overleg) 20 jan 2021 09:40 (CET)

Extra tip: (bijna) alle Nederlandse straten hebben een item op het Wikimedia-project WikiData. Hier kun je ook met een property aangeven waarnaar het item vernoemd is, en voor veel straten is dat niet gedaan, juist omdat het vaak handwerk is. Het is wel een mooie resource om middels een query alle straten uit een stad/gemeente op te vragen. Edoderoo (overleg) 20 jan 2021 09:47 (CET)
PS: voor Hellevoetsluis is hier het resultaat. Edoderoo (overleg) 20 jan 2021 10:20 (CET)
Dank Edoderoo voor de tip, het is mooi dat dit er is en kan. Maar het lijkt me toch op het eerste gezicht heel veel werk en daarom iets voor de lange termijn. JopkeB (overleg) 21 jan 2021 16:57 (CET)
Na BWC. Wellicht handig om die tekst eerst door een plagiaatscanner te voeren om problemen later te voorkomen. -- Mdd (overleg) 20 jan 2021 09:50 (CET)

Uitkomsten: De makers/beheerders van de websites waren akkoord met publicatie op Wikipedia, hun verklaring heb ik naar OTRS gestuurd. OTRS-agent @Ciell: heeft de vrijgave akkoord gegeven, maar wees ook op de risico's:

  • Wikipedia was één van de belangrijkste bronnen voor de pagina's; als deze websites dan weer als bron voor nieuwe Wikipedia-artikelen worden gebruikt, krijgen we kruisverwijzingen, wat onwenselijk is.
  • Bovendien bestaat er een (grote) kans dat informatie die destijds in een Wikipedia-artikel stond, in de tussentijd achterhaald of incorrect is gebleken en is aangepast. Het gevaar bestaat dan dat deze verouderde informatie opnieuw wordt gebruikt in nieuwe artikelen.
Daarom is het beter om originele bronnen op te sporen en die te gebruiken voor nieuwe artikelen in Wikipedia.

Hier ben ik het mee eens en heb daarom besloten om de teksten niet integraal over te nemen op nieuwe Wikipedia-pagina's, zoals mijn oorspronkelijke plan was.JopkeB (overleg) 1 apr 2021 05:58 (CEST)

Ambtsgeheim of eigen auteursrechtBewerken

Ik las dit bericht over het lekken aan premier Rutte dat uit de gespreksnotities bleek dat hij toch iets had gezegd over Pieter Omtzigt. Maar... denk ik dan, als dat een weergave is van zijn eigen woorden dan ligt het auteursrecht daarvan toch bij Rutte zelf en kan er geen sprake zijn van lekken. Het OM lijkt het hier al niet met mij eens, dus dan zal mijn redenering wel niet kloppen. Heeft iemand een idee hoe het dan wel zit? Ymnes (overleg) 2 apr 2021 21:33 (CEST)

Ambtsgeheim en auteursrecht hebben ongeveer evenveel met elkaar te maken als spellingsregels met het gebruikte lettertype. Ik snap je vraag daarom niet zo goed. Edoderoo (overleg) 3 apr 2021 08:41 (CEST)
Misschien leg ik het verband ook niet goed inderdaad. Wat ik bedoel te zeggen is dat het mij niet mogelijk lijkt dat iemand (X) woorden lekt die je zelf ooit hebt uitgesproken. Want om daar toestemming voor te krijgen zal X toch bij de eigenaar van de tekst moeten zijn, dus bij jezelf. Ymnes (overleg) 3 apr 2021 08:50 (CEST)
Allereerst is de kans groot dat alles wat je gehoord hebt in deze, een politiek-functionele leugen is geweest, dus wat je hoort, is niet per definitie ook waar. Daarbij geldt het auteursrecht in deze helemaal niet, want er is niets gepubliceerd. En als ik tegen mijn buurvrouw vertel wat ik van jou heb gehoord (citeren dus), dan mag jij wellicht auteursrecht op je woorden hebben, ik heb op dat moment volgens de wet jouw auteursrecht niet geschonden. Wanneer ik dat in een boek zou doen, zou het zeer waarschijnlijk onder het citaatrecht vallen. Edoderoo (overleg) 3 apr 2021 08:53 (CEST)
Een eventuele schending van het ambtsgeheim heeft inderdaad niets van doen met auteursrecht. Bovendien gaat het hier om notities van een gesprek tussen Rutte, Jorritsma en Ollongren, die door een ambtenaar gemaakt zijn. Als het auteursrecht al van toepassing is op die notities, dan zal de rechthebbende naar ik aanneem de opdrachtgever van die ambtenaar zijn. Je kunt het denk ik nog het best vergelijken met een krantenverslag van een parlementair debat. Het auteursrecht op een dergelijk artikel ligt ook niet bij de Kamerleden die daarin sprekend worden opgevoerd, maar bij de krant die van die bijeenkomst op originele wijze verslag heeft gedaan. — Matroos Vos (overleg) 3 apr 2021 11:09 (CEST)
Bedankt voor jullie concrete antwoorden! Ymnes (overleg) 3 apr 2021 11:40 (CEST)

Waarom zitten er auteursrechten op afbeeldingen van Tweede Kamer?Bewerken

Hallo allemaal! Misschien een naïeve vraag, maar waarom zitten er auteursrechten op afbeeldingen van de Tweede Kamer? Vooral omdat het vaak zulke belangrijke (historische) foto's zijn en gefinancierd met publiek geld. Zelfde geldt voor de livestreams. Ik ben vooral ook benieuwd naar dit om te weten hoe zinvol het is om aan hen te vragen foto's auteursrechtenvrij te geven. Is dit bijvoorbeeld in het verleden geprobeerd? Ik hoor het graag! Dajasj (overleg) 20 apr 2021 15:42 (CEST)

Gierige 'ollanders? Het zou moeten zijn als in Amerika: alle werken van de overheid of in opdracht van de overheid gemaakt zijn daar standaard publiek domein. Waarschijnlijk zullen ze het materiaal niet PD willen maken. Hooguit zullen ze individuele foto's onder een bepaalde licentie vrijgeven, en zelfs dat is nog maar de vraag. — Zanaq (?) 20 apr 2021 15:53 (CEST)
Heb je dan toevallig idee waarom niet? Bescherming van mensen op de foto's? Want ze verdienen er geen geld aan toch? Dajasj (overleg) 20 apr 2021 16:22 (CEST)
Soms is het onwetendheid van het bestaan van licenties, maar wellicht is de hele website uitbesteed aan een commercieel bedrijf, en liggen de rechten bij hun fotograaf. Daar begint het probleem sowieso, als je niks afspreekt, heeft de fotograaf de rechten, en kan de overheid al niks vrijgeven. Ik weet dat de SP de foto's op zijn website onder een (striktere) CC-licentie vrijgeeft, die bewerking (dacht ik) niet toestaat. Dat is soms ook afschrikwekkend, als de overheid zich bedenkt dat iedereen op de foto van Mark Rutte een hitlersnorretje mag tekenen (mits en maar de licentie wordt gevolgd), hebben ze soms al geen zin meer in vrije licenties. Edoderoo (overleg) 20 apr 2021 16:45 (CEST)
Zelfde reden als waarom sinds 2015 de foto's van ons Koninklijk Huis niet meer onder een vrije licentie vallen. Men lijkt in Nederland de afgelopen jaren ineens heel erg beschermend te zijn geworden, misschien wel dezelfde reden waarom auteursrechtenhouders ervan schrikken dat de hun afbeeldingen op Commons ook "vrij moeten geven voor commercieel gebruik". Commercieel gebruik lijkt wel een vies woord te zijn, terwijl het juridisch een erg moeilijk te definiëren term is geworden en je juist met een NC-beperking meer gedoe hebt dan wanneer je het gewoon toestaat. Ik ben het heel erg met je eens dat foto's van publiek geld gewoon door iedereen te verspreiden, bewerken en liefst ook commercieel gebruikt mogen worden (omdat niemand precies die grens trekken kan, en dat is dus gedoe).
Daar ligt dan gelijk het werk wat wij doen via Wikimedia (en waarom ik er bijvoorbeeld van baalde dat mijn afbeelding vorige week in het NRC niet met de licentie "CC-BY-SA-4.0" werd afgedrukt, maar alleen met mijn naam: via een gedrukte krant bereik je vaak een nieuw publiek!), maar bijvoorbeeld ook Open Nederland zich voor inzet. Lobby is een belangrijk deel, de boodschap verkondigen en openbaar uitdragen. Ciell need me? ping me! 20 apr 2021 17:02 (CEST)
Er is over gesproken, een paar jaar geleden, om overheidswerken PD te maken, maar dat is niet doorgegaan. Details weet ik niet meer, de indruk is, dat vooral koudwatervrees in de weg zat. Er kwam zoveel wenn & aber dat het min of meer zinloos werd. Afbakening is zeker een van de problemen: hoe zit het met instellingen die volledig met overheidsgeld betaald worden?
Daarnaast is in het verleden slordig omgegaan met auteursrechten. Foto's werden bijvoorbeeld op een site geplaatst met instemming van de fotografen, maar dat werd niet formeel vastgelegd, zodat niet meer te achterhalen is of diegene of de erfgenamen akkoord zijn met een PD-status. Sites als DBNL en archiefinstellingen hebben vanwege de onduidelijke auteursrechtenstatus honderdduizenden foto's en documenten onzichtbaar gemaakt, al heeft dat niet direct te maken met PD.
Deze problemen hebben echter vooral betrekking op bestaand werk. Ik kan niet inzien waarom nieuw werk tegen ons beschermd moet worden, via onze belastingcenten is het immers al van ons.
Overigens is het een bekend misverstand dat alle Amerikaans overheidswerk PD is: allereerst geldt dat alleen voor de federale overheid en dus niet voor wat de staten of gemeenten produceren, maar er zijn ook nogal wat uitzonderingen, waaronder postzegels. Anderzijds is het soms ook ruimer dan men denkt: het is ook PD als een overheidsdienaar in haar vrije tijd een plaatje schiet dat in relatie staat tot haar taakuitoefening  →bertux 20 apr 2021 17:20 (CEST)
Elk kwartaal controleer ik of ik foto's van Tweede Kamerleden onder een Creative Commons-licentie kan vinden of krijgen. Ook benaderde ik diverse politieke partijen voor "vrije" foto's. In totaal leverde dat een stuk of 25 foto's op. Van de "oude" 2e Kamer waren er nog ca. 25 Kamerleden zonder foto. De debatten van de Tweede Kamer zijn onder een CC-BY-NC-ND-licentie, en die is niet geschikt voor Commons, zie bijv. dit behulpzame verwijderverzoek). Ik heb de betreffende afdeling van de Tweede Kamer drie keer gemaild, en zelfs een hartekreet naar de (inmiddels ex-)voorzitter van de 2e Kamer gestuurd, maar kreeg vier keer geen antwoord. Er zijn drie mogelijke opties: 1. WMNL vraagt de Stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer officieel om 150 CC-BY foto's. 2. Wikipedianen vragen de fracties om foto's. (Dan moet je 17 keer uitleggen wat Creative Commons is, welke licentie daarvan geschikt is, en als lone rider maak je minder indruk dan WMNL.) 3. We houden een lijstje bij, en gaan met zijn allen live en online op fotojacht. De eerste optie heeft mijn voorkeur. Vysotsky (overleg) 20 apr 2021 17:24 (CEST)
Pictoright en dbnl hebben overigens hun ruzie van 2009 bijgelegd en in 2010 een overeenkomst gesloten. Dbnl betaalt Pictoright een vast bedrag per jaar. (Zie Digifoto 2010 en dbnl 2021). De ophef over de afbeeldingen van de archiefinstellingen is bedaard na de "overwinning" van Archief Leiden in het hoger beroep tegen de rechthebbenden in de zaak Roovers. De meeste foto's zijn terug, en in het algemeen houdt men zich netjes aan de wet. Vysotsky (overleg) 20 apr 2021 17:43 (CEST)
Een Wikimediaan met een goede camera (met vette zoom) op de publieke tribune neerzetten kan ook al een eind schelen. Ik weet dat 1Veertje in het verleden nog wel eens actief op jacht was naar foto's en geluidsfragmenten, en daarmee mooie resultaten behaalde. Maar een formeel verzoek naar de Tweede Kamer klinkt wellicht leuker dan het is. De partijen gaan vaak zelf over hun campagnemateriaal, en hebben wellicht ook zelf de foto's aangeleverd die op de overheidswebsites staan vermeld. Maar we kunnen het altijd proberen, niet geschoten ... Edoderoo (overleg) 20 apr 2021 17:49 (CEST)
Van de huidige leden van de Tweede Kamer missen er nog meer dan 40 een foto. Wie inspiratie op wil doen, kan hier terecht. Vysotsky (overleg) 20 apr 2021 18:11 (CEST)
Wat tof dat je dat doet en gedaan hebt! Denk je dat het het waard is om het opnieuw te proberen met deze nieuwe voorzitter? Of anders een aantal leden van het presidium aanschrijven die wellicht gevoelig zijn voor deze argumenten? Dajasj (overleg) 20 apr 2021 23:26 (CEST)
Zoals hier te zien is gaat het bij 20 van de ruim veertig huidige Tweede Kamerleden zonder afbeelding op Commons om VVD'ers. Als daar wat geregeld zou kunnen worden (eventueel met de hulp van Wikimedia Nederland) schiet het al aardig op. Bij de PVV gaat het om 8 Kamerleden zonder afbeelding op Commons. - Robotje (overleg) 21 apr 2021 01:17 (CEST)