Wikipedia:De Commotie

Zie WP:PCC
Zie WP:COM
Welkom in politiek café en nieuwscafé De Commotie
Overzicht beheerpagina's
House of Commons - banner Wikipedia:De Commotie


...recesBewerken

Doordat ik een artikel schreef waarin ik het begrip kerstreces linkte, kwam ik erachter dat we wel een artikel over zomerrecessen hebben maar niets over recessen in het algemeen. Wat zou daarvoor de beste constructie zijn? Zie overigens ook Parlement.com. Encycloon (overleg) 11 dec 2021 20:57 (CET)

Ik zag nu pas dit bericht, maar lijkt me prima opgelost :) Dajasj (overleg) 10 feb 2022 15:03 (CET)
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/recessen JasperWiki86 (overleg) 29 jun 2022 23:16 (CEST)

Tabellen met Nederlandse verkiezingsdataBewerken

Op dit moment verwerken we soms wel en soms niet verkiezingsdeelnames van individuele personen in de tekst. De nauwkeurigheid wisselt daarbij, vermelden we bijvoorbeeld kandidaatnummer en ontvangen aantal stemmen? Ik heb ooit een keer bij Esther Ouwehand een tabel gemaakt die dat overzichtelijker maakt. Dit is een beetje in lijn met en:Wikipedia:Manual_of_Style/Tables#Appropriate. De Nederlandse richtlijnen zijn wat vager ("Gebruik kopjes, afbeeldingen, bestanden, tabellen en lijsten alleen waar dat nodig is").

Nu ben ik de laatste tijd bezig om de verkiezingsuitslagen op WikiData te gooien, dat gaat redelijk. Ik zou het echter leuk vinden om dat ook beschikbaar te maken voor Wikipedia. Ik heb nu een script geschreven dat de tabel op de pagina van Ouwehand voor elke politicus kan maken waarvoor kandidaturen op WikiData bekend zijn. Het voorlopige resultaat is te vinden hier: Gebruiker:Dajasj/Kladblok/Verkiezingstabellen (dingen als linken naar dp's enzo ben ik aan het oplossen).

Ik wil deze tabellen niet vervolgens automatisch op de pagina's plaatsen (sowieso te controversieel), maar aan geïnteresseerde gebruikers (waaronder mijzelf) de mogelijkheid bieden om die tabellen te plaatsen. Daarbij is de taak van de plaatser om dit op juistheid te controleren (op WikiData staan de bronnen gegeven).

Ik vroeg mij af wat andere gebruikers van zo'n plan vinden. En vooral in welke contexten wel en welke niet? Ik denk zelf dat zo'n tabel niet zinvol is voor personen die minder dan drie keer zich gekandideerd hebben. Maar zouden we ook zo'n tabel willen bij Maarten van Rossem? En in sommige gevallen mist informatie zoals kandidaatnummer of ontvangen aantal stemmen. Is dan iets beter dan niets? En nog niet alle verkiezingen ooit staan erop, dus een (groot) deel ontbreekt. Is dat erg? Ik hoor graag jullie visie hierop.

Ook nog even een ping naar @Pennenetui3000:, voor wie dit wellicht interessant is. Dajasj (overleg) 10 feb 2022 15:17 (CET)

Ik heb dit soort tabellen bij een aantal politici toegevoegd, zie bijvoorbeeld Lilian_Marijnissen#Uitslagen_verkiezingen en Bas_van_der_Vlies#Uitslagen_verkiezingen. Maar dit is handmatig bijeengeraapt en in elkaar gezet. Ik vraag me af of alle lokale verkiezingen hier nu zo interessant zijn. Bij personen die geen politicus zijn maar ooit eens kandidaat of lijstduwer zijn geweest, zou ik het ook niet vermelden. Ik vind het echter bij gekozen (landelijke) politici wel interessant en op deze wijze beter en overzichtelijker dan stemmenaantallen in de tekst van het artikel vermelden. GeeJee (overleg) 10 feb 2022 16:18 (CET)
Voor een groot deel gaat het ook om lokale politici (wethouders), waarbij juist de lokale verkiezingen relevant zijn. Voor veel landelijke poitici zijn die lokale verkiezingen de opmaat geweest voor de carrière, dus is het mijn inziens ook relevant. Lijstduwerschappen zijn wellicht wat meer trivia-achtige feitjes, maar kunnen mijn inziens geen kwaad als er toch een tabel is. Ps, waarom trouwens "Uitslagen verkiezingen" ipv "Verkiezingsuitslagen"? Dajasj (overleg) 10 feb 2022 16:24 (CET)
In ieder geval in het geval van lokale verkiezingen zou ik het niet doen. Ten eerste heeft zo'n getal pas betekenis wanneer je erbij vermeldt hoeveel stemmen de partij in totaal heeft behaald en hoeveel stemmen er in de betreffende gemeente in totaal zijn uitgebracht. Ten tweede weet je niet waar de lijst met "echte" kandidaten eindigt en waar de lijst met lijstduwers begint. Vaak zijn lijstduwers oud-wethouders, oud-raadsleden, oud-afdelingsbestuurders of gewoon leden die best bereid zijn om op zo'n lijst als vulling te fungeren, maar helemaal niet geínteresseerd zijn in een plaats in de raad.   IJzeren Jan 10 feb 2022 18:03 (CET)
Je hebt gelijk. Echter ontbreekt die context bij alle verkiezingen, ook de niet lokale. Eventueel zou ik al die context uit Wikidata kunnen halen, dat is het probleem niet. Maar dan krijg je een veel te grote tabel. En is het gebrek aan context voldoende reden om vervolgens niet te vermelden dat ze ergens lokaal meegedaan hebben aan een verkiezing? Ik vind het zelf wel interessant om te weten. Als ik dat in perspectief wil zetten, zal ik vervolgens naar de desbetreffende pagina gaan of bijvoorbeeld naar de uitslagen van de Kiesraad. Ik vind het persoonlijk jammer als we deze simpele informatie weglaten. Dajasj (overleg) 10 feb 2022 18:33 (CET)
Het punt is dat je al gauw iets krijgt wat ik als "undue weight" zou willen betitelen. Het lijstduwerschap is iets wat werkelijk van nul en generlei belang is in iemands politieke carrière. Ik sta zelf trouwens ook op een van de lijsten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, dus ik kan het weten. ;)   IJzeren Jan 10 feb 2022 23:30 (CET)
Ah oké, daar kan ik me iets meer in vinden. Maar dat is dus niet binair wel of niet lokale verkiezingen, toch? Immers lijkt me de kandidatuur van Rita Verdonk nu wel relevant, maar een kandidatuur van Esther Ouwehand lokaal niet. En andersom kun je stellen dat de Europese verkiezingsdeelnames van Ouwehand wellicht niet zo relevant zijn, ondanks dat het nationale verkiezing is en ze midden op de lijst staat. Zo'n inschatting lijkt me het best overgelaten aan de plaatser van de tabel? Dajasj (overleg) 11 feb 2022 08:02 (CET)
Nee, binair is het zeker niet. Als het om landelijke verkiezingen gaat, mag je er in ieder geval bij de grotere partijen wel van uitgaan dat alle kandidaten zich kandidaat hebben gesteld omdat ze ook echt op een zetel hopen, behalve misschien de hekkensluiters, maar ik durf je niet te garanderen dat bijvoorbeeld plaats 28 op de lijst van de BoerBurgerBeweging ook serieus het Kamerlidmaatschap ambieert. Bij gemeenteraadsverkiezingen zie je vaak dat partijen actief op zoek moeten naar mensen die zich eventueel kandidaat zouden willen stellen, zelfs wanneer die niet eens lid zijn. Bij sommige partijen is het gebruikelijk dat kandidaten campagne voor zichzelf voeren, bij andere juist weer niet. Dat soort dingen maken het ook zo ongrijpbaar. Ik zou ervoor willen pleiten informatie over aantallen stemmen niet in tabellen te verwerken, maar hooguit in het betreffende artikel te vermelden wanneer die informatie ook werkelijk relevant is, bijvoorbeeld wanneer iemand met voorkeursstemmen is verkozen.   IJzeren Jan 11 feb 2022 18:54 (CET)
Dus je bent meer tegen tabellen in het, en eigenlijk ook tegen het vermelden van aantal stemmen in het algemeen (met uitzonderingen)? Jammer, maar helder :) Dajasj (overleg) 11 feb 2022 19:04 (CET)
Nou, zo extreem wil ik het ook weer niet stellen. In gevallen als dit vind ik het prima. Maar in artikelen over personen zou ik het inderdaad alleen vermelden in bijzondere gevallen.   IJzeren Jan 11 feb 2022 19:19 (CET)
Nee dat snap ik, maar zoals op Esther Ouwehand heeft niet je voorkeur begrijp ik? Dajasj (overleg) 11 feb 2022 22:57 (CET)
Eerlijk gezegd niet, nee, al was het maar omdat je gegevens onder elkaar zet die totaal niet met elkaar te vergelijken zijn. Maar mijn mening is ook maar een mening, hoor.   IJzeren Jan 12 feb 2022 00:37 (CET)
Ik zie dit wat later, maar ik ben het er wel mee eens dat deze tabellen zeker van toegevoegde waarde kunnen zijn, maar wel waar dit relevant is. Bij lijstduwers vallen dit soort dingen denk ik meer onder trivia, maar bij politici is het natuurlijk zeker relevant. Gevallen als Esther Ouwehand zijn denk ik wat lastiger, van mij mogen lokale verkiezingen best in zo'n tabel maar deze toch minder relevante verkiezingsdeelnames zouden ook bondiger beschreven kunnen worden, daar heb ik geen heel sterke mening over. -Pennenetui3000 (overleg) 13 feb 2022 01:06 (CET)

Hans TanisBewerken

Hallo allemaal, @Thieu1972 en ik hadden een discussie over de tabel die ik toegevoegd heb op Hans Tanis. Wat vinden jullie? Is zo'n tabel van toegevoegde waarde, en in welke vorm dan? Ik hoor graag jullie mening :) Dajasj (overleg) 23 apr 2022 09:34 (CEST)

Zelf vind ik het een beetje 'de tabel, om de tabel'. Zonder context bieden de cijfers weinig. Dat je kandidaat 29 bent bij de TW voor de SGP maakt duidelijk dat het slechts een lijstduwerschap was, maar dan moet je weten dat de SGP al een eeuw rond de 2 à 3 zetels hangt. De aantallen stemmen zeggen mij alleen dat ongeacht het type verkiezingen, de stemmers vooral uit Sliedrecht lijken te komen - maar da's mijn eigen interpretatie, natuurlijk. Sowieso is het aantal stemmers van weinig waarde, omdat de meeste kiezers het eerste hokje inkleuren; het wordt pas interessant als ze massaal hokje 20 inkleuren. Kortom: je biedt veel cijfertjes, weinig tot geen uitleg, en de balans raakt zoekt tussen tekst en tabel. Thieu1972 (overleg) 25 apr 2022 17:13 (CEST)

Alternative voteBewerken

Overgezet van de Taalcafé:

Wij hebben een artikel onder deze naam. Is hier geen Nederlandse naam voor?Smiley.toerist (overleg) 21 mei 2022 11:42 (CEST)

Alternatieve kiesstelsels/kiessystemen? --Sb008 (overleg) 21 mei 2022 17:41 (CEST)
De nieuwste editie van het Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands vertaalt alternative vote met "overdraagbare stem". Als ik onze collega's overzee mag geloven, komt die alternative vote echter in allerlei vormen, en is er bovendien een zekere verwarring over welke term precies bij welke vorm hoort, dus of 'Overdraagbare stem' de juiste titel bij de huidige inhoud van ons lemma is, zou ik niet durven zeggen. Het tweede Engelse lemma waarnaar ik linkte, 'Single transferable vote', is trouwens gekoppeld aan ons lemma 'Enkelvoudige overdraagbare stem'. Ik denk eigenlijk dat je in ons politiek café eerder een collega zult treffen die weet welke Nederlandse term bij welke vorm hoort, dan hier in het Taalcafé. — Matroos Vos (overleg) 21 mei 2022 20:30 (CEST)
Ik vermoed dat het beeld nodeloos gecompliceerd wordt door een half proportioneel systeem zoals in Ierland, waarbij per kiesdistrict meerdere vertegenwoordigers gekozen wordt. Als een kandidaat de kiesdrempel haalt, worden de overtollige stemmen verkozene overgedragen aan de andere kandidaten volgens de tweede keuzes. Hiermee kan mogelijk een ander kandidaat de kiesdrempel halen. Zolang niet alle beschikbare posten nog niet toegewezen zijn gaat dit proces verder met de derde keuze, enzovoort. Als echter onvoldoende aantal kandidaten de kiesdrempel hebben gehaald begint het eliminatieproces met de niet verkozen kandidaten met de minste stemmen. De stemmen gaan naar de andere niet verkozen kandidaten volgens de rangorde op de stembiljetten.
In een kiesdistrict systeem zoals in Australië (een verkozene per kiesdistrict) is het veel simpeler: Als geen kandidaat 50% haalt, wordt de kandidaat met het minste aantal stemmen geëlimineerd en diens stemmen worden verdeeld naar de andere kandidaten volgens de voorkeuren op de stembiljetten. Dit gaat net zo lang door tot een kandidaat de 50% kiesdrempel haalt. Het effect is eigenlijk min of meer hetzelfde als een verkiezing met twee rondes, alleen het de kiezer heeft geen kans om zijn keuzes aan te passen als zijn favoriete kandidaat niet wint. Wel wordt vermeden dat de kiezer twee keer moet stemmen.Smiley.toerist (overleg) 22 mei 2022 00:21 (CEST)
Hoe er geteld wordt doet er eigenlijk niet toe: De stemmer kan op het kiesformulier, de voorkeur volgorde geven, maar heeft maar een stem: enkelvoudig. Er zijn andere systemen waarbij de stemmer een aantal punten kan verdelen over de kandidaten. (zie Eurosongfestival)Smiley.toerist (overleg) 22 mei 2022 00:33 (CEST)

Wethouders en portefeuilleBewerken

Op verschillende gemeentepagina's staat een lijst van wethouders (&burgemeesters) met hun bijbehorende portefeuille. Zie bijvoorbeeld Amsterdam_(gemeente)#College_van_burgemeester_en_wethouders of deze toevoeging. Over de relevantie lijkt discussie te zijn. De vraag is dus, is dit relevant en zo niet, in welke vorm wel? Ik kan mij voorstellen dat een alternatief zou zijn om alleen de wethouders te vermelden (en niet de gedetailleerde portefeuille) of wellicht een aparte pagina vorm te geven (per gemeente? Zoals Politiek in Hengelo (Overijssel)). Even wat pings: @Troefkaart @Happytravels @StuivertjeWisselen @JasperWiki86 Dajasj (overleg) 29 jun 2022 08:30 (CEST)

Dank voor het pingen. Het is volkomen irrelevant welke wethouder welk onderdeel beheert. Het verandert ook voortdurend. In 2021 vertrokken 199 wethouders (bron). Het is letterlijk niet eens bij te houden wie welke onderdelen in zijn portefeuille heeft. We lopen altijd achter de feiten aan. Door omstandigheden kunnen de portefeuilles ook doorlopend worden aangepast. En laten we eerlijk zijn. Iemand die een lemma over een bepaalde gemeente leest, gaat die door die hele brij van algemene functies en bij welke wethouder ze horen? Welnee! Jij wel? Ook een lijstje van wie wethouder is, is irrelevant. Ook hierbij is het niet bij te houden wie dat is (zie mijn bron). Een link naar de officiële site van de gemeente voldoet. En dan hebben we nog de problemen met eventuele auteursrechtenschending, aangezien die info allemaal 1 op 1 wordt overgenomen. Het is ondoenlijk dit op copyvio te controleren. Die hele informatie over alle onderdelen in een portefeuille trekt ook elk lemma uit de balans. We zijn niet in staat, hebben de capaciteit en kwaliteit niet om dit bij te houden. Ga voor kwaliteit, in plaats voor massaproductie. HT (overleg) 29 jun 2022 08:52 (CEST)
Eens met HT, die ik op persoonlijke titel samenvat met dat dit ondoenbaar en onwenselijk is. Volgens mij worden wethouders individueel ook niet direct als encyclopedisch gezien, maar zulke discussies volg ik doorgaans niet. Schouwen-Duiveland heeft nu een kopje College van B&W en dat aanpassen als een coalitie klapt of na nieuwe verkiezingen of weet ik veel wat is voor mij afdoende. Dat kopje "Coalitieakkoord 2022-2026" gaat me al te ver, twee kopjes voor twee regels tekst is te veel, waarbij ik opmerk dat ik de huidige tekst redelijk oké vind. ♠ Troefkaart (overleg) 29 jun 2022 10:00 (CEST)
We hebben natuurlijk op heel veel plekken actuele lijstjes van personen staan. Bijvoorbeeld bij voetbalclubs de actuele selectie. Of bij politieke partijen de actuele leden van Eerste en Tweede Kamer. Wat dat betreft is er ook wel iets te zeggen voor een overzicht van wethouders, al moeten we in ons achterhoofd houden dat een encyclopedie eigenlijk niet over 'vandaag' gaat, maar over historie. Coalitieakkoord 2022-2026 zonder aandacht aan eerdere akkoorden en college-samenstellingen is dus niet echt encyclopedisch.
In het artikel Amsterdam (gemeente) wordt er in ieder geval wel gepoogd om die historie op te bouwen. Dat kan eventueel ook tzt in een aparte lijst. Maar kijken we bijvoorbeeld naar Helmond#Coalitieperiode_2022-2026, dan zien we een enorme tabel die enkel gaat over de periode 2022-2026 (dat is voor het grootste deel nog toekomst!), met (te) gedetailleerde beleidsterreinen. Ik mis de historie, en is het nu echt relevant of iemand de 4e, 5e of 6e locoburgemeester is? GeeJee (overleg) 29 jun 2022 10:43 (CEST)
(na bwc, aansluitend bij Troefkaart) Daar komt nog bij dat een encyclopedie tijdloos is. Voor Wikipedia is de precieze samenstelling van een college van B en W in 2022 dus net zo belangrijk of onbelangrijk als de samenstelling in 1975 of 2004. In het lemma van datzelfde Schouwen-Duiveland is die tijdloosheid goed te zien onder het kopje 'Gemeenteraad', waar de zetelverdeling na alle verkiezingen sinds de totstandkoming van de gemeente wordt weergegeven, en de laatste verkiezingen dus niet meer aandacht krijgen dan de eerdere. — Matroos Vos (overleg) 29 jun 2022 10:50 (CEST)
Ter aanvulling, het kan dus van toegevoegde waarde zijn om juist wél deze informatie bij te houden (in ieder geval de namen), wellicht op andere pagina, maar dan dus ook voor B&W's uit het verleden. Dan komt de tijdloosheid niet in gedrang. Dajasj (overleg) 29 jun 2022 10:52 (CEST)
Dit vind ik wel een aardig overzicht, waarin je ook aandacht kunt geven aan (historische) wethouders/college-samenstellingen: Politiek in Borne. Wel apart dat de laatste gemeenteraadsverkiezingen hierin niet verwerkt zijn, terwijl deze wel in Borne (Overijssel) vermeld staan. Op twee plekken iets gaan bijhouden werkt uiteraard niet. GeeJee (overleg) 29 jun 2022 10:51 (CEST)
@Dajasj, het zou inderdaad 'alles of niets' moeten zijn. Maar bij de keuze tussen die twee zou natuurlijk wel de relevantie een rol moeten spelen. In het voorbeeld dat GeeJee gaf, van de personele bezetting van de Amsterdamse colleges van B en W door de jaren heen, zijn alle namen blauw, terwijl eenzelfde opsomming van alle colleges van B en W in Schouwen-Duiveland waarschijnlijk knalrood wordt. — Matroos Vos (overleg) 29 jun 2022 11:09 (CEST)
Mee eens, mee eens. Niet bij elke gemeente zijn de namen van wethouders relevant (in mijn ogen Schouwen-Duiveland bijvoorbeeld niet), maar wel al sneller een historisch overzicht van wat de coalities waren door de decennia heen. Dajasj (overleg) 29 jun 2022 11:14 (CEST)
Ja, dat laatste zat ik ook al als aanvulling te tikken, maar toen stuitte ik op een bwc.   Ik zou me inderdaad nog wel voor kunnen stellen dat je een historische opsomming geeft van de partijen die deel hebben uitgemaakt van de opeenvolgende colleges van B en W van Schouwen-Duiveland, maar een lange lijst met namen van personen die alleen op Schouwen-Duiveland zelf enige bekendheid genieten, lijkt me zoals gezegd niet echt zinvol. — Matroos Vos (overleg) 29 jun 2022 11:24 (CEST)
Zo, lekkere hoofdstedelijke POV weer. Knipoog. Schouwen-Duiveland is eilandelijke politiek, waar Amsterdam landelijker is. Zal in aantal inwoners ook een factor 20 schelen, schat ik. Een lijst van B&W's op Schouwen-Duiveland zal, net als vermoedelijk alle kleinere Nederlandse gemeenten, niet egaal rood kleuren omdat ten eerste de burgemeesters een artikel hebben en verschillende wethouders later burgemeester zijn geworden, maar een rode gloed zal overheersen. Er zullen vast redenen zijn om artikelen over wethouders te schrijven, zoals kennelijk de eerste vrouwelijke wethouder van de SGP een reden is.
Als ik correct lees dat een "alles of niets in een apart artikel" billijk wordt geacht heb ik daar geen moeite mee. Ook dan vraag ik me wel af of een overzicht van de portefeuilles per wethouder wenselijk is. Dat blijft voor mij te veel de waan van de dag beschrijven, maar een overzicht van de colleges door de jaren heen is acceptabel, dat is volgens mij overzichtelijk. ♠ Troefkaart (overleg) 29 jun 2022 12:20 (CEST)
Een apart artikel vol rode namen lijkt me op zich net zo irrelevant als een opsomming van al die namen in het hoofdartikel. Maar in het geval van zo'n apart artikel wordt het hoofdartikel niet uit balans getrokken, dus als iemand daar per se zijn tijd in wil steken, zal ik daar niet voor gaan liggen. VJVEGJG. — Matroos Vos (overleg) 29 jun 2022 12:40 (CEST)
Eens, maar het hoeft niet per se een lijst met rode namen te zijn, het kan ook een overzicht van colleges zijn met aantal wethouders per partij of zo, aangevuld met verwijzingen naar sappige schandalen, die er in iedere gemeente wel zijn. Zelf heb ik geen enkele intentie dergelijke overzichten te maken, maar als iemand dat wil doen in een aparte lijst trekt het niet een artikel scheef. Zeker de artikelen die niet specifiek over een gemeente gaan zullen snel kantelen met dergelijke overzichten. Als we hier afspreken dat we het toch niet echt relevant vinden en beter niet kunnen doen, vind ik het ook best. Voor mij hoeft het niet, ook ik wil er niet voor gaan liggen. ♠ Troefkaart (overleg) 29 jun 2022 13:14 (CEST)

Boris JohnsonBewerken

Volgens de hoofdpagina is zijn kabinet nu demissionair. Dat betekent feitelijk dat hij is afgetreden als prime minister, maar nog aanblijft totdat er een opvolger is. De site gov.uk, de officiële site van de Britse regering, noemt hem nog steeds een volwaardig premier. Evenmin is er een bericht dat hij de koningin bezocht heeft en zijn ontslag heeft ingediend. In zijn eigen lemma staat dat hij op 7 juli zijn aftreden als partijleider aankondigde. Volgens de toegevoegde bron (NOS) is hij echter al afgetreden als partijleider. Verderop in het lemma staat dat hij op 7 juli per direct opstapte als partijleider. De eerste toegevoegde bron (NU.nl) beaamt dat, maar in de tweede (BBC) geen woord daarover (wat die bron daar doet is mij sowieso een raadsel). In zijn toespraak op 7 juli geen woord dat hij al is afgetreden als partijleider. Hij zegt slechts: "It is clearly now the will of the parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs that the process of choosing that new leader should begin now." (hier). Op de site van de Conservative Party geen woord dat hij is afgetreden als partijleider. Hij staat er nog pontificaal op zowat elke foto. Hoe zit het nu? HT (overleg) 11 jul 2022 23:04 (CEST)

Ik snap niet helemaal waar je over twijfelt of wat je precies wilt weten. Johnson heeft bekendgemaakt te vertrekken en is voorlopig nog in functie tot er een vervanger gekozen is toch? Encycloon (overleg) 11 jul 2022 23:21 (CEST)
De door WP:NL gebrachte informatie lijkt niet te kloppen. Er wordt op de hoofdpagina geconstateerd dat hij demissionair is, maar dat lijkt hij niet te zijn. Als hij niet demissionair is, moet dat daar aangepast worden. Ik heb het na jouw opmerking geschrapt. Het lemma over hemzelf is onduidelijk. Heeft hij alleen aangekondigd af te treden als partijleider? (dan staat er een verkeerde bron achter, want die beweert dat hij al is afgetreden) Of is hij al afgetreden (dan klopt het niet dat hij alleen heeft aangekondigd te vertrekken als partijleider). Dus de tekst daar moet in elk geval altijd aangepast worden. Ik las al dat de BBC beweert dat hij al zou zijn afgetreden als partijleider, maar dat heb ik hem zelf niet horen vertellen (zie het citaat) en ook de site van zijn partij rept er niet over. Mijn hoofdreden voor bovenstaande is eigenlijk dat er uit de teksten op deze site niet wijs is te worden. Jouw link geeft aan dat hij al is vertrokken als partijleider, maar dat is niet wat Johnson zelf expliciet heeft gezegd. Ik lees ook nergens elders dat een woordvoerder van de Conservative Pary dat zegt. HT (overleg) 11 jul 2022 23:41 (CEST)
Aangezien de hierboven gewraakte toevoeging over het kabinet van Johnson op de hoofdpaginarubriek van mijn hand was ([1]); (@Happytravels:) de informatie "demissionair vanaf 7 juli" in de infobox van het artikel Kabinet-Johnson II (Verenigd Koninkrijk) is dus ook onjuist? Wat is anders precies de reden om juist dit van het bericht op de hoofdpagina weg te halen?
Of wordt gewoon het feit als zodanig dat Johnson is afgetreden hier in twijfel getrokken, wat idd. een beetje de strekking lijkt van je laatste reactie? Maar dan kan dus eigenlijk beter het hele nieuwsbericht gewoon weg? Net als Encycloon snap ik de logica geloof ik niet helemaal. De Wikischim (overleg) 12 jul 2022 00:16 (CEST)
@DW Het is heel simpel. Is zijn kabinet demissionair of niet? Jij schrijft van wel. Wat was je bron toen je schreef dat het demissionair is? Ik snap niet dat je schrijft dat het demissionair is en als daar twijfel over is of dat klopt, dat je dan de vraag niet begrijpt. Als het niet demissionair is, dient het te verdwijnen van Wikipedia. Dan het andere. Volgens de volgende bron is hij "to resign" als Conservative Party leider. (hier). Maar er zijn ook bronnen dat hij al is afgetreden (hier). Ook hier is mijn vraag heel simpel. Is hij nog de partijleider of niet? Wat valter niet te snappen? HT (overleg) 12 jul 2022 00:44 (CEST)
(na bwc) Demissionair is een Nederlandse term, die niet een-op-een op de Britse politiek te plakken is, al was het maar omdat in Nederland een regeringscrisis meestal leidt tot nieuwe verkiezingen, terwijl een tussentijdse regeringscrisis in het Verenigd Koninkrijk over het algemeen slechts leidt tot het vervangen van 'de poppetjes'. En waar bij mijn weten de demissionaire premier in Nederland altijd de terugtredende premier is, is er in het Verenigd Koninkrijk op het moment een strijd aan de gang over de vraag wie de caretaker moet zijn. Boris Johnson wil zelf nog tot de herfst blijven zitten, en dan zou hij volgens The Telegraph de longest-serving caretaker PM in history worden. Maar in onder meer The Independent is te lezen dat een deel van zijn partij hem liever vandaag dan morgen ziet vertrekken, en de wens heeft uitgesproken dat Dominic Raab de caretaker premier wordt. — Matroos Vos (overleg) 12 jul 2022 00:52 (CEST)
Dank voor de reactie Matroos Vos. Inmiddels heb ik ook in het lemma kabinet-Johnson II (Verenigd Koninkrijk) geschrapt dat het demissionair is en in het lemma Boris Johnson staat nu dat hij nog partijleider is, maar wel zijn aftreden aangekondigd heeft en daarmee ook als premier. De bronnen heb ik ook aangepast. Onder meer heb ik de officiële integrale tekst van zijn speech op 7 juli toegevoegd. HT (overleg) 12 jul 2022 08:02 (CEST)

Vermelding details bij gemeenteraadsverkiezingenBewerken

Bij de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van BIJ1 wordt het kennelijk nodig gevonden om de volledige aantallen per gemeente per verkiezing weer te geven, compleet met namen van soms niet eens verkozen lijsttrekkers. In mijn ogen geeft dit geen pas:

 • De vermelding van vijf, zes uitslagen (BIJ1) trekt het artikel niet helemaal uit balans, maar waar trekken we de grens? Tien gemeenten? Vijftig gemeenten? Honderd gemeenten? Een verkiezing, twee verkiezingen? Hoe zorgen we dat het daarna wel verdwijnt? Of gaan we voor het CDA, de PvdA en de VVD ook maar dergelijke tabellen opzetten, over honderden gemeenten en de verkiezingen van de afgelopen veertig jaar?
 • De betreffende lijsttrekkers zijn niet encyclopedisch relevant, dus hun naam hoort hier niet: REL en WP:BLP;
 • De vermelding dat ze in x gemeenten hebben deelgenomen en daar bij elkaar y zetels hebben gehaald is in lijn met bijvoorbeeld Trots op Nederland, Verenigde Senioren Partij, FVD. (Bij FVD was dat ook na de vorige verkiezingen, met maar 1 gemeente, al zo: nov 2020, jun 2018). Bij ChristenUnie worden de resultaten van de landelijke verkiezingen van een aantal gemeenten onder het kopje gemeenten genoemd (in mijn ogen hoort dat daar niet). Een lijstje met de (vijf) gemeenten waar ze meer dan 25% hebben behaald, zou wellicht ook kunnen. Is bij BIJ1 wel erg kort, en voor CDA, VVD en PvdA in het verleden nog best lang geweest.

Vinden we een dergelijke tabel wel gepast voor partijen? Geldt dat dan voor alle partijen? Waar leggen we de grens (aantal verkiezingen, aantal gemeenten,...)? Horen namen van lijsttrekkers op gemeentelijk niveau hierbij? Lijsttrekkers bij waterschappen? Bedankt voor het meedenken. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 25 jul 2022 19:11 (CEST)

Eens met alle punten (nu even niet de tijd om op alles in te gaan). Op het moment dat er het vooruitzicht op meerjarig deelnemen aan meerdere gemeenteraadsverkiezingen is, hoeft wat mij betreft vermelding niet op de hoofdpagina van een partij (wat dus geldt voor de meeste partijen, BIJ1 pre-2022 als uitzondering). Een afgesplitste pagina is mogelijk interessant (en WikiData :)). Die wildgroei aan tabellen doet de tekst en de grotere lijnen ondersneeuwen. En inderdaad, lokale lijsttrekkers zijn doorgaans niet relevant. Met vriendelijke groeten, Dajasj (overleg) 25 jul 2022 19:20 (CEST)
Ps, omdat dit meerdere pagina's raakt, is dit niet handiger te centraliseren in de WP:De Commotie? Dajasj (overleg) 25 jul 2022 19:21 (CEST)
Bij Denk stond het tot vandaag ook (hier). Het is jammer dat die in de eerste bewerking hierboven niet genoemd wordt. Het noemen van gemeenteraadsleden is natuurlijk geen overtreding van WP:BLP. Het is een nota bene publieke functie. Ze staan met hun gemeenteraadslidmaatschap regelmatig in de media. Maar goed, ik ga niet al zeer dwarsliggen. Maar dan ook alle informatie over de Top 2000 (Nederland) weg. Het geeft dan om dezelfde reden die RonnieV geeft geen pas om alleen deze top-zoveel hitlijst te noemen, en nog eens op duizenden lemma's. Waar ligt de grens? Terwijl het bij BIJ1 om hetzelfde uitgangspunt gaat, docht slechts op één lemma. HT (overleg) 25 jul 2022 19:31 (CEST)
Goh, het overleg is nog niet gestart en HT heeft de eerste jij-bak al geplaatst. HT wil graag een democratisch genomen besluit aan de kaak blijven stellen.
Als je zelf in dezelfde alinea DENK noemt en nu stelt dat het maar om een lemma gaat, dan mis ik vast iets. Een kandidaat die het niet eens tot de raad geschopt heeft (Delft), heeft geen publieke functie. Maar ik begrijp dat jij, HT, het prima vindt als iemand een vergelijkbare lijst maakt voor CDA, PvdA, VVD en andere landelijke partijen, met alle wel verkozen lijsttrekkers per verkiezing? Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 25 jul 2022 19:51 (CEST)
Beste RonnieV. Bij grotere partijen hoeft het zeker niet, graag niet zelfs. Ik geef ook aan bij mijn eerdere terugdraaiing op het lemma BIJ1 "het zijn maar enkele gemeenten, voor de komende vier jaar nog te doen" (hier). Het gaat helemaal nergens over, maar je maakt er een zwaar punt van dat het per se onder alle omstandigheden weg moet. Het lemma wordt nu niet eens uit balans getrokken. En ja, die ene werd niet verkozen, maar het gaat dan ook niet om een lijst verkozen gemeenteraadsleden, maar om een lijst waar deze partij bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft meegedaan. HT (overleg) 25 jul 2022 21:25 (CEST)
Het gaat hier om een tabel met 5 gemeenten waar deze landelijke partij überhaupt heeft meegedaan, waarvan 4 in de raad zijn gekomen. Of alle lijsttrekkers weg, of allemaal laten staan. Ik zie het bezwaar niet om ze nu voor de komende 4 jaar te laten staan, dan kan in 2026 de balans opgemaakt worden hoe de partij er dan voorstaat en of het nog waarde toevoegt op deze wijze (ook de tabel als geheel). Deze tabel is klein genoeg. Mensen, het is zomer, de hitte is over. Wees pragmatisch. Labrang (overleg) 25 jul 2022 21:40 (CEST)
Nog wel een suggestie voor de layout, voor degenen die de pagina bijhouden (ik ga niet overal mijn vingers insteken): plaats die kieskompas ook in de rechterkolom en zet em op infobox breedte (260px). Dat zorgt voor een rustiger beeld bij hogere (HD, 1920) resoluties - en een vrijwel leesbaar kompas zonder uitvergroting. Nu wordt de sectie Electoraat omhooggetrokken en komt er rechts naast uit met verspringing, wat rommelig oogt. Labrang (overleg) 26 jul 2022 15:17 (CEST)
Afbeelding is naar rechts verplaatst, dat is inderdaad rustiger. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 26 jul 2022 15:44 (CEST)
Natuurlijk kunnen we het rustig laten staan bij BIJ1, maar bij 50PLUS zijn de cijfers van 2022 kennelijk nog niet verwerkt. Die hebben nu in 9 gemeenten extra deelgenomen (18->27), waarvan vijf ook een zetel hebben opgeleverd.[1] Als we compleet willen zijn, zouden we dat moeten verwerken (natuurlijk met de definitieve cijfers van Verkiezingsuitslagen als bron). Maken we er dan een bredere en langere tabel van, of gaan we voor een tekstvorm.
Ik zie echter niet in waarom die lijsttrekkers bij een enkele partij wel genoemd zouden moeten worden, en ook echt niet wat de meerwaarde is van het opnemen van de resultaten bij de ene partij, maar niet bij de andere partij. Ik voel meer voor iets als Bij de verkiezingen van <datum> haalde <de partijnaam> <#> zetels in <#> gemeenten. In totaal deed de partij in <#> gemeenten mee aan de verkiezingen. Dit is een formaat dat we voor alle partijen en alle verkiezingen kunnen aanhouden, en niet lijkt tot een verschillende behandeling van verschillende partijen op basis van,,,, tja van wat eigenlijk? Calimerocomplex? Eigen voorkeur? Leedvermaak? Met elkaar afspreken dat we dit soort zaken voor gemeenteraadsverkiezingen (en waterschapsverkiezingen) niet gaan uitwerken in tabellen, is wel zo duidelijk. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 26 jul 2022 15:55 (CEST) RonnieV (overleg) 26 jul 2022 15:55 (CEST)
Ik vind het voor zo'n nieuwe, kleine partij wel mooi om dit voorlopig te laten staan. Als het uit balans raakt of als niemand meer zin heeft om het bij te houden dan mag het weg. Tot zover mijn duit in het zakje. Laurier (overleg) 1 aug 2022 17:59 (CEST)

Kamerleden op pagina van partijBewerken

Goedemorgen. Op de meeste pagina's van Nederlandse politieke partijen staat een opsomming van huidige Kamerleden. Dit wordt echter regelmatig vergeten bij te houden - ook door mij. Immers, je moet al een navigatie, Samenstelling Tweede Kamer 2021-heden, de lijst per partij én twee artikelen over de gewisselde personen bijwerken. Wat zouden jullie ervan vinden om die actuele informatie weg te halen van de partijpagina's, en in plaats daarvan direct te verwijzen naar ofwel de Samenstelling, of misschien gewoon alleen de lijst per partij (bijv. Lijst van Tweede Kamerleden voor de VVD). Dat verkleint de werklast en vergroot de kans dat onze informatie klopt. Ik hoor graag jullie visie. Dajasj (overleg) 5 sep 2022 08:55 (CEST)

Linken naar de lijst per partij ligt dan denk ik het meest voor de hand, alleen vind ik het overzicht voor de huidige Kamerleden daar wat mager (ze zijn dikgedrukt) en je kunt die tabellen niet sorteren. Er zou dan (ook?) een link naar Samenstelling TK bij moeten voor een duidelijker overzicht van huidige Kamerleden. Maar ik ben op zich voorstander van de ledenlijsten op de partijpagina's vervangen door een link naar een plek waar zo'n lijst ook al wordt bijgehouden. --Strepulah (💬) 5 sep 2022 16:02 (CEST)
Dat zoveel oude tabellen niet sorteerbaar zijn, heb ik nooit begrepen. Ben over de Nederlandse opmaak van Samenstelling Tweede Kamer 2021-heden ook niet te spreken overigens. Ik wil die partijlijsten in ieder geval wel fixen, dan zouden we aanvankelijk naar zowel partijlijsten als samenstelling kunnen verwijzen, en na update alleen naar de partijlijsten. Dajasj (overleg) 5 sep 2022 17:02 (CEST)
Ja, die Samenstelling TK-pagina zie ik ook liever anders, maar daar moeten we later misschien nog eens naar kijken. Als je de partijlijsten sorteerbaar wilt maken zou dat fijn zijn. Ik wil daar eventueel wel bij helpen. Wat vind je van de namen trouwens? Bij de VVD-lijst bijvoorbeeld staan overal de voorletters ervoor en de roepnaam tussen haakjes erachter. Is dat overdreven? --Strepulah (💬) 5 sep 2022 19:42 (CEST)
Even tussendoor. Bij de TK-leden van de VVD staat ene Neelie Kroes vermeld, maar indertijd noemde ze zich Neelie Smit-Kroes. Ook toen ze staatssecretaris en minister was, was dat het geval, maar het VVD-lemma noemt haar als minister eveneens Neelie Kroes. Dat zou toch ook Neelie Smit-Kroes moeten zijn. HT (overleg) 5 sep 2022 19:47 (CEST)
Als ze toen zo heette lijkt me die naam beter inderdaad. --Strepulah (💬) 5 sep 2022 20:21 (CEST)
Maar wat met Marijke van Lente-Huiskamp die tijdens wisselde van naam naar Marijke van Essers-Huiskamp. Wat in tegenstelling tot Neelie Smit ook een sorteerprobleem oplevert Dajasj (overleg) 5 sep 2022 20:25 (CEST)
De laatste naam die ze in die periode had zou ik dan nemen, dus Van Lente-Huiskamp. --Strepulah (💬) 5 sep 2022 21:24 (CEST)
Ik heb echt een hekel aan die initialen, ik zie geen reden om af te wijken van de paginatitels. Maar niet iedereen deelt die mening. Gebruiker:Dajasj/Kladblok3 is hoe ik het wil doen. Dajasj (overleg) 5 sep 2022 19:49 (CEST)
Zo had ik het ook voor me. Datums uiteraard nog sorteerbaar maken. Voor zittende Kamerleden zou ik alleen bij einddatum geen "Heden" invullen, maar gewoon leeglaten. --Strepulah (💬) 5 sep 2022 20:21 (CEST)
De datums zijn toch al sorteerbaar? Ik twijfelde ook tussen Heden en leeglaten, maar aangezien we al het dikgedrukte weglieten, leek me dit een alternatief om nog visuele nadruk op zittende Kamerleden te leggen. Maar maakt mij verder ook weinig uit. Dajasj (overleg) 5 sep 2022 20:23 (CEST)
De einddatum sorteert nog niet goed. Dat komt (kom ik net achter) omdat er "Heden" in de kolom staat en dan sorteert die alfabetisch i.p.v. chronologisch. Betekent dus dat je ze wel leeg móét laten. --Strepulah (💬) 5 sep 2022 21:24 (CEST)
O hmm, goede reden om het weg te laten. Al kun je het alsnog forceren om te sorteren op datum volgens mij. Dajasj (overleg) 5 sep 2022 21:28 (CEST)
Halve dag later en één pagina af ;) Dajasj (overleg) 5 sep 2022 23:19 (CEST)
Ja, en het zijn er nogal wat. Ik ben al aan het kijken of dit nog valt te (semi-)automatiseren. --Strepulah (💬) 7 sep 2022 20:35 (CEST)
Als we dit als project gaan doen, stel ik voor hier even aan te kondigen wie zich met welke lijst gaat bezighouden. Dat voorkomt dubbel werk en ergernis (niets is zo hinderlijk als ergens een tijdje mee bezig te zijn en dan te ontdekken dat een ander hetzelfde idee had!). Ik neem eigenlijk aan dat jullie ook een lijst bijwerken op het kladblok oid zodat er geen 1.000+ wijzigingen op dezelfde pagina ontstaan vanwege voortdurend saven (een van mijn grotere ergernissen hier op wikipedia) - Skuipers (overleg) 8 sep 2022 19:04 (CEST)

Begin- en einddatums op KamerledenlijstenBewerken

Hoe willen we die begin- en einddatums op Kamerledenlijsten eigenlijk gekozen hebben? Bij de VVD-lijst bijvoorbeeld geldt het lidmaatschap tijdens aaneengesloten regeerperioden als één periode, bij de KVP-lijst worden ze juist apart genomen. Wat is beter/logischer? En bij iemand die met verlof is geweest; moet die periode opgesplitst worden of als één periode worden gerekend met een noot over het verlof? --Strepulah (💬) 7 sep 2022 20:35 (CEST)

Bij de huidig vertegenwoordigde partijen en de partijen die t/m de jaren 90 vertegenwoordigd waren (zoals CD, LPF, enz.) is een aansluitende lidmaatschapsperiode binnen meerdere parlementaire periodes (mede door mijn toedoen) aangegeven als één periode, daarvoor volgens mij allemaal als verschillende periodes (waardoor je dus situaties hebt als "t/m 1925-09-14, v.a. 1925-09-15"). Persoonlijk klinkt het mij logischer in de oren om die samen te nemen zoals bij de huidig vertegenwoordigde partijen, de website van de Eerste Kamer (voorbeeld) doet dit zo te zien ook op die manier. Verlof is een goeie vraag ja, waar ik zo-even geen antwoord op weet. -Pennenetui3000 (overleg) 7 sep 2022 22:54 (CEST)
Het lijkt mij qua gebruiksgemak niet fijn om alle Kamerperiodes op te splitsen. Formeel heeft dat wel een logica, maar voor de gemiddelde lezer wordt zon tabel onbruikbaar imo.
Bij verlof is een persoon voor een periode gewoon echt geen Kamerlid. Kan niet stemmen en staat niet op de lijst. Je komt anders ook op meer dan 150 kamerleden. Mijn voorkeur heeft het dus ook om het als aparte periodes te zien, wellicht met noot. Dajasj (overleg) 7 sep 2022 23:03 (CEST)
Die meer dan 150 kamerleden bij vervanging is in de lijsten per partij niet echt zo relevant, omdat je uit de lijst toch niet kunt opmaken hoeveel leden er in totaal op een bepaalde datum geweest zijn. Zelf prefereer ik dan een aaneengesloten periode met een noot erbij. Voor door een verkiezing gescheiden perioden (met natuurlijk een lidmaatschap voor en na) zou ik ook een aaneengesloten vermelding prefereren.
Je ziet ook wel bij kamerleden in de 19e eeuw (op hun persoonlijke pagina) dat de lidmaatschapsperioden - toen nog onder het districtenstelsel - gescheiden zijn. Dat komt doordat de Kamer toen echt ruim voor de verkiezingsdatum ontbonden werd, met derhalve einde lidmaatschap, en een herkozen lid pas een maand of zo later geïnstalleerd werd - tegenwoordig zijn dat opvolgende dagen. Dat zou ik ook liever aaneengesloten willen vermelden - Skuipers (overleg) 8 sep 2022 18:46 (CEST)
Hoezo zou je niet kunnen optellen hoeveel Kamerleden per moment? Weliswaar niet tot 150, maar wel tot meer dan in de fractie horen. Dajasj (overleg) 12 sep 2022 22:16 (CEST)
Als iemand dat al zou willen optellen (wat ik betwijfel, want het is een behoorlijk werkje, en eenvoudiger is om even op de pagina van de verkiezingsuitslagen te kijken voor het aantal), dan wordt elk misverstand direct weggenomen door een duidelijke noot bij de persoon waaruit de tijdelijke afwezigheid blijkt - Skuipers (overleg) 14 sep 2022 12:39 (CEST)

Met scriptBewerken

Om het sorteerbaar maken van de lijsten te vergemakkelijken heb ik een script geschreven dat het meeste werk uit handen moet nemen. Het script kun je gebruiken door de volgende regel toe te voegen aan je MijnPagina/common.js:

// Formatteer Kamerledenlijsten
mw.loader.load( '/w/index.php?title=Gebruiker:Strepulah/kamerledenlijst-sorteerbaar.js&action=raw&ctype=text/javascript' );

Het script voegt een knop toe ( ) aan de wikiteksteditor onder "Geavanceerde opties". Als je op de knop klikt wordt het script uitgevoerd. Het formatteert de tabel met Kamerleden in een sorteerbare tabel. Het script kan niet alles, dus na uitvoeren moet je de pagina controleren. Houd tenminste rekening met de volgende punten:

 1. Het script kan bij driedubbele namen niet kan raden of de naam in het midden bij de voor- of achternaam hoort, dus deze moeten altijd handmatig gedaan worden. Gebruik hiervoor {{SortNaam}}.
 2. Als er meer dan twee kolommen (Naam en Periode) zijn werkt het script niet optimaal:
  • Als er een kolom "Opmerkingen" bestaat, haal deze dan eerst weg. Plaats de opmerkingen in noten. Voer daarna het script uit.
  • Als er een kolom "Foto" bestaat, voer dan eerst het script uit. Voeg daarna handmatig rowspans toe aan de Naam- of Foto-kolom waar nodig.
 3. Script werkt alleen met datums in het formaat dd-mm-jjjj.
 4. Als er een melding bij staat dat zittende Kamerleden vetgedrukt zijn, haal deze dan weg.

Als er problemen zijn dan hoor ik het wel. Ik ben vast begonnen in Categorie:Lijsten van Nederlandse Europarlementariërs. --Strepulah (💬) 13 sep 2022 01:02 (CEST)

Alle lijsten in Categorie:Lijsten van Nederlandse Europarlementariërs, Categorie:Lijsten van Eerste Kamerleden naar partij en Categorie:Lijsten van Tweede Kamerleden naar partij zijn nu gedaan. --Strepulah (💬) 15 sep 2022 23:45 (CEST)
Fantastisch snel werk, Strepulah! Wat een tool toch, heel mooi (ik neem aan dat het daarmee gedaan is) - Skuipers (overleg) 16 sep 2022 07:39 (CEST)

Linken naar lijstenBewerken

Nu dat de lijsten met Kamerleden sorteerbaar zijn en terugkomend op de vraag waar dit overleg mee begon: hoe en waar willen we vanaf de partijartikelen naar linken? Zowel naar samenstelling huidige Kamer als naar alle Kamerleden van de partij? Dan krijg je zoiets als:

  Zie ook: Lijst van huidige en voormalige Kamerleden van de VVD.

Of volstaat de link naar de Kamerleden van de partij? Of iets anders? --Strepulah (💬) 16 sep 2022 12:10 (CEST)

De omschrijving is niet helemaal correct, want in de lijst staan ook de huidige Kamerleden. Maar wat mij betreft is de link naar de Kamerleden van de partij voldoende. Een geïnteresseerde kan met een simpele sort hier snel een overzicht krijgen van de huidige Kamerleden - en daar hebben we ook nog eens een navigatiesjabloon voor - Skuipers (overleg) 16 sep 2022 15:25 (CEST)
Vind ik ook prima, alleen de link naar Kamerleden van de partij. --Strepulah (💬) 17 sep 2022 12:26 (CEST)
  Steun Dajasj (overleg) 17 sep 2022 13:14 (CEST)