Hectare

oppervlaktemaat
Grotere en kleinere eenheden
factor naam symbool
10−2 centiare ca
1 are a
102 hectare ha

Een hectare is een eenheid van oppervlakte van 100 m × 100 m = 10 000 m² en wordt als ha afgekort.

Verbeelding van een hectare.

Een hectare is een afkorting van hecto-are ofwel 100 aren. Eén are heeft een oppervlakte van 10 m × 10 m = 100 m².

Er gaan 100 hectare in 1 km². Een vierkante kilometer heeft een oppervlakte van 1. 000. 000 m².

De hectare en de are bestaan als eenheidsmaat sinds de invoering van het metriek stelsel in 1816. Daarvoor hanteerde men begrippen als bunder en morgen (ongeveer gelijk aan een hectare), die berekend waren op basis van in die tijd geldende lengtematen zoals: een el, een voet, een roede, een duim. De afmetingen die daarmee werden aangeduid, verschilden van plaats tot plaats en van gebied tot gebied. Deze benamingen zijn alleen nog in gebruik in de lokale spreektaal.

VoetbalveldBewerken

In de media wordt een hectare vaak vergeleken met de grootte van een voetbalveld om deze oppervlakte inzichtelijk te maken. Een voetbalveld is echter een stuk kleiner dan een hectare. Volgens de KNVB, moet een voetbalveld 100 tot 105 meter lang zijn en 64 tot 68 meter breed. De grootte van een voetbalveld varieert dus van 6.400 m² tot 7.140 m².

  • 1 ha = 2 voetbalvelden wordt meestal als 'formule' gebruikt.

Maar ook dat klopt niet, want twee voetbalvelden zijn ruim meer dan 1 ha. Zelfs twee minimale voetbalvelden zijn al 1,28 ha.

Zie ookBewerken