Vierkante kilometer

Een vierkante kilometer (km²) is een oppervlakte-eenheid. Één vierkante kilometer (1 km²) is gelijk aan de oppervlakte van een vierkant met zijden van één kilometer lang. De vierkante kilometer wordt doorgaans gebruikt om de oppervlakte van gebieden mee aan te geven. Vroeger maakte men vaker gebruik van de oppervlaktemaat bunder, die van streek tot streek een andere grootte had, maar in 1816 werd gestandaardiseerd tot 1 hectare.

Een vierkante kilometer is gelijk aan 100 hectare, dit is 1.000.000 .

De landoppervlakte van België is ca. 28.635 vierkante kilometer; de oppervlakte inclusief het binnenwater is 30.528 km²; 6,2% van de totale oppervlakte is binnenwater.

Het landoppervlak van Nederland is ca. 33.883 vierkante kilometer; de oppervlakte inclusief het binnenwater is 41.528 km²; 18,41% van de totale oppervlakte is dus binnenwater.