Voorkiem

De voorkiem (prothallium, protonema, zelden prothallus, van het Grieks: θαλλός, thallos = groene spruit, vgl. thallus) is de uit een haploïde spore groeiende generatie bij Embryophyta (landplanten). De voorkiem vormt de organen voor de geslachtelijke voortplanting: de vrouwelijke archegonia met de eicel, en de mannelijke antheridia met de spermatozoïden.

Levenscyclus van de varen

Zo hebben de varens een levenscyclus met daarin afwisselend twee generaties, planten die uiterlijk sterk van elkaar verschillen, de haploïde voorkiem en de uiteindelijke diploïde varenplant.

Het protonema (Grieks: νῆμα, nēma = draad; meervoud: protonemata) is bij mossen de voorkiem, hoewel de naam 'voorkiem' hiervoor weinig wordt gebruikt. Op het protonema ontstaan uiteindelijk de haploïde mosplanten. Ook mossen een levenscyclus met een generatiewisseling: hier vormt het sporenkapsel de diploïde generatie.

Bij sommige varens en bij de naakt- en bedektzadigen blijft de voorkiem binnen de macrosporewand en is van microscopische afmetingen.

VarensBewerken

Zodra een spore van een varen op een plaats terechtkomt met voldoende licht en vooral vocht ontstaat een voorkiem. Het is een klein tweelobbig of hartvormig plantje, nauwelijks 6 mm breed en 1 cel dik, dat zich met kleine eencellige worteltjes, rizoïden, vastzet in de bodem.

Na enkele maanden ontstaan bovenaan tussen beide lobben de vrouwelijke geslachtsorganen of archegonia en onderaan tussen de rizoïden de mannelijke geslachtsorganen of antheridia. Elk archegonium bevat een eicel. Zodra de voorkiem nat wordt, kunnen de spermacellen uit de antheridia naar de eitjes bewegen en deze bevruchten.

Enige tijd na de bevruchting ontstaat op de voorkiem een echt primair wortel en een klein primair blad. In het eerste jaar ontstaan geleidelijk meer bladeren en wortels en verschrompelt de voorkiem. De eerste blaadjes lijken nog helemaal niet op die van de uiteindelijke plant. Het duurt zeker twee jaar vooraleer de eerste sporendragende bladen of veren tevoorschijn komen.

Varens waarbij de voorkiem tot een onafhankelijk levend plantje uitgroeit, zoals praktisch alle landvarens, worden isospoor genoemd. Bij heterospore planten, zoals Azolla en Salvinia zitten de sporen in een gesloten omhulsel (sporocarp) en blijft de voorkiem zeer klein.

De noodzaak van vocht tijdens de bevruchting maakt dat mossen en varens in hun verspreiding beperkt zijn tot plaatsen waar ten minste periodiek veel neerslag valt.

Een naam van de volwassen plant is wel sporofyt: de plant heeft twee sets chromosomen (diploïd) (of een veelvoud daarvan (polyploïd)) en maakt door middel van meiose sporen, die dan elk de helft van het aantal chromosomen (haploïd) bevatten. Uit een spore groeit dan een haploïde voorkiem. De voorkiem gaat over tot geslachtelijke voorplanting en heet daarom gametofyt (Grieks γαμεῖν, gamein= huwen); door middel van mitose worden de gameten gevormd.

ZaadplantenBewerken

Ook bij de zaadplanten is een sporofyt en gametofyt aan te wijzen, maar wel met moeite. De sporofyt is ook daar de eigenlijke plant. De gametofyt is het primair endosperm, dat morfologisch homoloog is met het prothallium. Ook hier wordt de term 'voorkiem' niet gebruikt.

MossenBewerken

Bij mossen ontstaat uit een haploïde mosspore het draadvormige protonema. Hierop ontwikkelen zich mosknoppen, waaruit zich op hun beurt de mosplantjes ontwikkelen. Deze zijn ook haploïde. De archegonia en antheridia bevinden zich op de mosplanten. Na de bevruchting van de eicel in het archegonium door een spermatozoïde ontstaat het diploïde zygote, die uitgroeit tot het sporogoon (het sporenkapsel), die blijft parasiteren op het mosplantje (de gametofyt).

Het sporogoon heeft soms bladgroen en huidmondjes. In het urntje worden de sporen gevormd door de reductiedeling, waarbij het dubbele aantal chromosomen weer wordt gehalveerd. Gewoonlijk zijn mossen isospoor. Heterospore soorten met mannelijke en vrouwelijke mosplanten zijn zeldzaam.

Voortplanting:geslachtelijke voortplanting · ongeslachtelijke voortplanting (apomixis · automixie · binaire deling · maagdelijke voortplanting · parthenogenese · vegetatieve vermeerdering) · knopvorming · mannelijk (♂) · vrouwelijk (♀) · eenslachtig · tweeslachtig () · geslachtsverdeling · eenhuizig (dichogamie · protandrie · protogynie) · tweehuizig
Metamorfose:gedaanteverwisseling (volledige gedaanteverwisseling - onvolledige gedaanteverwisseling) · ei · larve · nimf · instar · subimago · imago · pop · vervelling
Parasitisme:parasiet · vector · tussengastheer · tussenwaardplant · waard / gastheer · waardplant · endoparasiet · ectoparasiet
Mijlpalen:gameet (eicel, zaadcel) → bevruchting (plasmogamiekaryogamie) → zygotemeiose (reductiedeling)
Generatiewisseling:monogenetische cyclus · digenetische cyclus · trigenetische cyclus · gametofoor · gametofyt · gametogenese · generatie · spore · sporofyt · voorkiem
Kernfasewisseling:« kernfase · haplofase · diplofase » · « haplofasische cyclus · haplont · diplofasische cyclus · diplont · diplohaplofasische/heterofasische cyclus · diplohaplont » · « haploïdie · diploïdie · dikaryon »
Meiotische deling:gametische meiose · intermediaire of sporische meiose · zygotische meiose
Ploïdie:haploïdie · diploïdie (diploïdisatie) · triploïdie · tetraploïdie · hexaploïdie · octoploïdie · euploïdie (alloploïdie · autoploïdie) · aneuploïdie
Afwisseling van individuen:haplobiont · diplobiont